Dziekan
dr hab. Piotr Mika, prof. nadzw.

paw. I pok. 315, tel. 12 683-14-55

Prodziekan ds. Rozwoju Naukowego Kadr i Studiów Doktoranckich
Dr hab. Anna Ścisłowska-Czarnecka

paw. I pokój 306, tel. 12 683 14 49, 12 683 14 54

Prodziekan
dr Dorota Gazurek

paw.I pok. 306, tel. 12 683-14-49, 12 683-14-54

Prodziekan
dr med. Jacek Głodzik

paw.I pokój 306, tel. 12 683 14 49, 12 683 14 54