Dziekan
dr hab. prof. nadzw. Marek Pieniążek 

paw. I pok. 315, tel. 12 683-14-55

Prodziekan
dr Dorota Gazurek

paw.I pok. 306, tel. 12 683-14-49, 12 683-14-54

Prodziekan
dr med. Jacek Głodzik

paw.I pokój 306, tel. 12 683 14 49, 12 683 14 54

Prodziekan
ds. Rozwoju Naukowego Kadr i Studiów Doktoranckich

dr hab. Piotr Mika

paw. I pokój 313, tel. 12 683 11 17, 12 683 14 54