Kierownik Zakładu
prof. dr hab. n. med. Edward Golec

Pawilon I pok. 209

Terminy konsultacji:

Poniedziałek: 7:00-7:45

                    9:15-10:00

Wtorek: 7:00-7.45

Środa: 7:00-7.45


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

O jednostce:

Zakład stanowi dynamiczny zespół pracowników naukowo-dydaktycznych. Osoby pracujące w Zakładzie posiadają duże doświadczenie zawodowe (wieloletnia praca na oddziałach i klinikach ortopedycznych) i formalne przygotowanie profesjonalne (kursy PNF, McKenzie, Cyriax).

Pracownicy


dr Dorota Czechowska
adiunkt

Pawilon I pok. 207

URLOP ZDROWOTNY

tel. 12 683-10-72
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Agata Masłoń
adiunkt

Pawilon I pok. 207

Piątek (14.06.2024r.) - godz. 13:00-14:30

Poniedziałek (17.06.2024r.) - godz. 09:00-12:00

 

tel. 12 683-10-72
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr hab. Elżbieta Szczygieł
prof. AWF

Pawilon I pok. 210

Wtorek: 12:40-15:00

tel. 12 683-10-72
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


dr Tomasz Szaporów
adiunkt

 Pawilon I pok. 207

 Środa: 11:30-12:30

 tel. 12 683-10-72

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Rehabilitacja w ortopedii (kierunek Fizjoterapia)

Cele nauczania
Przygotowanie do prowadzenia fizjoterapii i rehabilitacji osób z schorzeniami narządów ruchu, poprzez:

 • rozumienia specyfiki problemów rehabilitacyjnych tej grupy pacjentów,
 • umiejętności postawienie diagnozy rehabilitacyjnej i nakreślenia planu rehabilitacji,
 • umiejętności prawidłowego stosowania ćwiczeń fizycznych i technik terapeutycznych,
 • umiejętności oceny stanu miejscowego i ogólnego pacjenta oraz oceny skuteczności stosowanej rehabilitacji,
 • umiejętności podawania pacjentom właściwych zaleceń rehabilitacyjnych,
 • umiejętności współpracy w zespołach terapeutycznych,
 • rozumienia zasad pierwotnej i wtórnej prewencji schorzeń narządów ruchu.

Zagadnienia, których znajomość jest wymagana przed przystąpieniem do zajęć:

Anatomia i fizjologia narządów ruchu:

 • Budowa i funkcje układu szkieletowego.
 • Gospodarka wapniowo-fosforanowa i jej regulacja.
 • Metabolizm kości, chrząstek stawowych i układu torebkowo-więzadłowego.
 • Budowa i funkcje układu mięśniowego.
 • Fizjologia układu mięśniowego. Podstawy treningu mięśniowego.
 • Budowa i funkcje układu mięśniowego.
 • Anatomia rdzenia kręgowego i obwodowego układu nerwowego.
 • Fizjologiczne podstawy nerwowej kontroli i koordynacji ruchu.
 • Wysiłek fizyczny a czynność i struktura narządów ruchu.
 • Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika chodu, biomechanika kręgosłupa, biodra, kolana, stopy i barku.

Podstawy patofizjologii, główne objawy kliniczne i ogólna charakterystyka przebiegu najważniejszych schorzeń narządów ruchu:

 • Zaburzenia metabolizmu wapniowo-fosforanowego (osteoporoza, osteomalacja, krzywica wit.D-zależna, krzywica wit.D-oporna).
 • Idiopatyczne zmiany zwyrodnieniowe stawów. Chondromalacja.
 • Zaburzenia statyczne stawów i kości.
 • Zapalenia swoiste i nieswoiste kości i stawów.
 • Reumatoidalne zapalenia stawów.
 • Patofizjologia zmian zwyrodnieniowych krążków międzykręgowych, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych oraz ich przyczepów.
 • Jałowa martwica kości (patogeneza i lokalizacje).
 • Boczne skrzywienia kręgosłupa. Kręgozmyki. Choroba Scheuermanna. Wady wrodzone kręgosłupa.
 • Morfologia i objawy najczęstszych wad wrodzonych i rozwojowych narządów ruchu w obrębie klatki piersiowej, kończyn górnych i dolnych.
 • Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy: kręgosłupa szyjnego, kręgosłupa lędźwiowego, barku, łokcia, biodra, kolana, stawu skokowego i stopy.

Umiejętności fizjoperapeutyczne wymagane przed przystąpieniem do zajęć:

 • Nawiązanie kontaktu z pacjentem. Zebranie wywiadu z pacjentem.
 • Ocena ogólnego stanu pacjenta (stan świadomości, wydolność ukł.krążenia i oddychania).
 • Ogólna i miejscowa ocena stanu narządów ruchu w oparciu o techniki kinezyterapeutyczne.
 • Biegłość w prowadzeniu ćwiczeń i technik kinezyterapeutycznych.
 • Zalecanie pacjentom samodzielnego wykonywania ćwiczeń.

Literatura obowiązkowa:

 1. Gaździk T.: Ortopedia i traumatologia dla studentów medycyny. PZWL, W-wa 1998.
 2. Kramer J.: Ortopedia. Springer PWN, 1997.
 3. Kubacki J.: Zarys ortopedii i traumatologii. Podręcznik dla studentów rehabilitacji. Wydawnictwo AWF Katowice,

Literatura uzupełniająca:

 1. Buckup K.: Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. PZWL, W-wa,1997.
 2. Dega W., Senger A.: Ortopedia i rehabilitacja. PZWL,
 3. Dziak A.: Bóle krzyża. PZWL,
 4. Dziak A.: Ortopedia stopy. WSziP, W-wa 1989
 5. Dziak A., Tayara S.H.: Bolesny bark. K-w, 1998.
 6. Kubacki J.: Alloplastyka stawów w aspekcie zagadnień ortopedycznych i rehabili-tacyjnych. Wydawnictwo AWF Katowice, 1996.
 7. Tęsiorowski M., Zarzycka M.: Podstawowe zasady wydłużania kończyn. K-w,1998.
Plan i organizacja zajęć:

Liczba godzin dydaktycznych: wykłady - 13 godzin, ćwiczenia - 26 godzin.
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr E.Ciszek
Warunkiem przystąpienia do zajęć jest zaliczenie i zdanie egzaminu z przedmiotów: Anatomia, Biochemia, Fizjologia, Biomechanika, Patofizjologia, oraz ze wszystkich przedmiotów fizjoterapeutycznych realizowanych do końca V semestru studiów.
Nauczanie kończone jest zaliczeniem praktycznym i teoretycznym, oraz pisemnym egzaminem testowym.

Treści wykładów:
 • Podstawowe wiadomości z zakresu ortopedii: definicje, metody leczenia, zadania rehabilitacji w ortopedii. Wady postawy. (1 godz.)
 • Wady wrodzone kończyn górnych i dolnych. (1 godz.)
 • Wady wrodzone i nabyte szyi i tułowia. Wrodzone deformacje kręgosłupa. (1 godz.)
 • Boczne idiopatyczne skrzywienia kręgosłupa. (2 godz.)
 • Współczesne metody operacyjnego leczenia bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa. (1 godz.)
 • Kręgoszczeliny i kręgozmyki. (1 godz.)
 • Zespoły bólowe kręgosłupa. (1 godz.)
 • Jałowe martwice kości. (1 godz.)
 • Choroby nerwowo-mięśniowe. (2 godz.)
 • Zespoły i choroby układowe. (1 godz.)
 • Zmiany zwyrodnieniowe stawów. (1 godz.)
Ćwiczenia

Prowadzący: dr A.Bac i dr D.Czechowska, miejsce ćwiczeń: Oddział Chirurgii Urazowej i Neuroortopedii, Szpital im.L.Rydygiera; dr E.Ciszek, miejsce ćwiczeń: Oddział Ortopedii Szpitala MSWiA w Krakowie; dr med. P.Sosin, miejsce ćwiczeń: Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Szpital im.St.Żeromskiego

Ćwiczenia kliniczne nr 1 (2 godz.)

Wymaga znajomość następujących zagadnień:

 • Anatomia rdzenia kręgowego i obwodowego.
 • Budowa i funkcje układu szkieletowego.
 • Budowa i funkcje układu mięśniowego.
 • Nawiązanie kontaktu z pacjentem. Zebranie wywiadu z pacjentem.
 • Ocena ogólnego stanu pacjenta (stan świadomości, wydolność ukł.krążenia i oddychania).
 • Ogólna i miejscowa ocena stanu narządów ruchu w oparciu o techniki kinezyterapeutyczne.

Treści ćwiczeń:

 • Badanie narządu ruchu: wywiad, badanie fizykalne z badaniem zakresów ruchu, testowanie grup mięśniowych, badanie neurologiczne, testy czynnościowe w badaniu narządu ruchu.

Nabyte umiejętności:

 • Zbieranie wywiadu dotyczącego dolegliwości pacjenta.
 • Badanie ogólnego i miejscowego stanu narządów ruchu.
Ćwiczenia kliniczne nr 2 (2 godz.)

Wymaga znajomość następujących zagadnień:

 • Wysiłek fizyczny a czynność i struktura narządów ruchu.
 • Fizjologia układu mięśniowego. Podstawy treningu mięśniowego.
 • Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika chodu, biomechanika kręgosłupa, biodra, kolana, stopy i barku.
 • Biegłość w prowadzeniu ćwiczeń i technik kinezyterapeutycznych.
 • Zalecanie pacjentom samodzielnego wykonywania ćwiczeń.

Treści ćwiczeń:

 • Usprawnianie chorego unieruchomionego w łóżku.
 • Wpływ immobilizacji na organizm zdrowego i chorego człowieka.
 • Usprawnianie chorego z unieruchomieniem odcinkowym: opatrunek gipsowy, stabilizator zewnętrzny, osteosynteza wewnętrzna.
 • Rehabilitacja chorych po wydłużeniu kończyn.

Nabyte umiejętności:

 • Umiejętność modyfikowania planu rehabilitacji w zależności od zakresu unieruchomienia chorego.
 • Umiejętność pierwotnej i wtórnej prewencji powikłań całkowitego i odcinkowego unieruchomienia chorego.
 • Planowanie rehabilitacji chorych podczas i po wydłużaniu kończyn dolnych.
Ćwiczenia kliniczne nr 3 (2 godz.)

Wymaga znajomość następujących zagadnień:

 • Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy: biodra, kolana.
 • Metabolizm kości, chrząstek stawowych i układu torebkowo-więzadłowego.
 • Idiopatyczne zmiany zwyrodnieniowe stawów. Chondromalacja.

Treści ćwiczeń:

 • Usprawnianie chorych ze zmianami zwyrodnieniowo-zniekształcającymi stawu biodrowego
 • Usprawnianie chorych po alloplastyce stawu biodrowego.

Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego.
 • Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami stawu biodrowego.
 • Planowanie i nadzór nad rehabilitacji chorych z koksartrozą lub po alloplastyce biodra.
 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorych z koksartrozą lub po alloplastyce biodra.
Ćwiczenia kliniczne nr 4 (2 godz.)

Wymaga znajomość następujących zagadnień:

 • Zaburzenia statyczne stawów i kości.
 • Zapalenia swoiste i nieswoiste kości i stawów.
 • Reumatoidalne zapalenia stawów.

Treści ćwiczeń:

 • Usprawnianie chorych ze zmianami zwyrodnieniowo-zniekształcającymi stawu kolanowego
 • Usprawnianie chorych po endoprotezoplastyce kolana.
 • Chondromalacja rzepki, nawykowe zwichnięcia rzepki, choroba Osgood-Schlatter.
 • Choroba Blaunta, koślawość i szpotawość kolan.

Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego.
 • Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami stawu kolanowego.
 • Planowanie i nadzór nad rehabilitacji chorych z gonartrozą lub po alloplastyce kolana.
 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorych z gonartrozą lub po alloplastyce kolana.
Ćwiczenia nr 5 (2 godz.)

Wymagana znajomość następujących zagadnień:

 • Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika kręgosłupa.
 • Patofizjologia zmian zwyrodnieniowych krążków międzykręgowych, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych oraz ich przyczepów.

Treści ćwiczeń:

 • Fizjoterapia chorych z bólami kręgosłupa lędźwiowego
  - Przyczyny, rozpoznanie, leczenie, profilaktyka.
 • Dyskopatia, stenoza kanału kręgowa, zmiany zwyrodnieniowe st.kr.piersiowo-lędżwiowego, choroba Baastrupa, niestabilność.

Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego.
 • Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami kręgosłupa lędźwiowego.
 • Planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych z dyskopatią, spondylozą, stenozą i niestabilnością lędźwiową.
 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego.
Ćwiczenia kliniczne nr 6 (2 godz.)

Wymagana znajomość następujących zagadnień:

 • Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika kręgosłupa.
 • Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy: kręgosłupa szyjnego.

Treści ćwiczeń:

 • Fizjoterapia chorych z bólami kręgosłupa szyjnego
  - etiologia, diagnostyka, terapia i zapobieganie.
 • Niestabilność, zmiany zwyrodnieniowe kr.szyjnego, dyskopatia, niewydolność tt.kręgowo-podstawnych.
  Nabyte umiejętności:
 • Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego.
 • Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami kręgosłupa szyjnego.
 • Planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych z dyskopatią, spondylozą, stenozą i niestabilnością szyjną oraz zespołem niewydolności tt.kręgowo-podstawnych.
 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym z zespołami bólowymi kręgosłupa szyjnego.
Ćwiczenia kliniczne nr 7 (2 godz.)

Wymagana znajomość następujących zagadnień:

 • Fizjologiczne podstawy nerwowej kontroli i koordynacji ruchu.
 • Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika barku.
 • Patofizjologia zmian zwyrodnieniowych krążków międzykręgowych, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych oraz ich przyczepów.
 • Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy: barku.

Treści ćwiczeń:

 • Przyczyny dolegliwości bólowych i dysfunkcji ruchowych ok. barku - pierwotne zmiany zwyrodnieniowe, rzs, uszkodzenia stożka rotatorów, zespół cieśni podbrakowej, niestabilność barku, neuropatie uciskowe ok.barku.
 • Diagnostyka kliniczna zespołów bólowych barku.
 • Fizjoterapia pacjentów z zespołami bólowymi barku
  - modyfikacje w zależności od przyczyny.

Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zespołów bólowych ok. barku.
 • Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami barku.
 • Planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi, rzs, uszkodzeniami stożka rotatorów, zespołem cieśni podbrakowej, niestabilnością barku, neuropatiami uciskowymi ok.barku.
 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym z zespołami bólowymi barku.
Ćwiczenia kliniczne nr 8 (2 godz.)

Wymagana znajomość następujących zagadnień:

 • Gospodarka wapniowo-fosforanowa i jej regulacja.
 • Metabolizm kości, chrząstek stawowych i układu torebkowo-więzadłowego.
 • Zaburzenia metabolizmu wapniowo-fosforanowego (osteoporoza, osteomalacja, krzywica wit.D-zależna, krzywica wit.D-oporna).

Treści ćwiczeń:

 • Podstawowe wiadomość kliniczne na temat schorzeń metabolicznych kości (osteoporoza, osteomalacja, krzywice, osteogenesis imperfecta).
 • Rehabilitacja chorych z osteoporozą, ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy kręgosłupa.

Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zespołów bólowych chorych z osteoporozą
 • i innymi chorobami metabolicznymi kości.
 • Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych z osteoporozą i innymi chorobami metabolicznymi kości.
 • Zastosowanie metod fizjoterapii w osteoporozie.
 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym z osteoporozą.
Ćwiczenia kliniczne nr 9 (2 godz.)

Wymaga znajomość następujących zagadnień:

 • Boczne skrzywienia kręgosłupa. Kręgozmyki. Choroba Scheuermanna. Wady wrodzone kręgosłupa.
  Treści ćwiczeń:
 • Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja pacjentów z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa.
 • Zespoły kliniczne u chorych z kręgozmykami, przyczyny ześlizgów i rola fizjoterapii w ich leczeniu.
 • Zastosowanie metod fizjopterapii w chr.Scheuermanna.
 • Przyczyny, objawy i leczenie kręczu szyi.

Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych przyczyny bocznych skrzywień kręgosłupa.
 • Rozpoznawanie objawów i dysfunkcji ruchowych chorych z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa.
 • Planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa. Zastosowanie metod fizjoterapii w leczeniu następstw skolioz.
 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym ze skoliozami.
Ćwiczenia kliniczne nr 10 (2 godz.)

Wymaga znajomość następujących zagadnień:

 • Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika chodu, biomechanika biodra.
 • Morfologia i objawy najczęstszych wad wrodzonych i rozwojowych narządów ruchu w obrębie stawów biodrowych.
 • Jałowa martwica kości (patogeneza i lokalizacje).

Treści ćwiczeń:

 • Schorzenia biodra dziecięcego
  - wrodzona dysplazja i zwichnięcie biodra, choroba Legg-Calve-Perthesa, młodzieńcze złuszczenie nasady bliższej kości udowej.

Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych postaci schorzeń st.biodrowych u dzieci.
 • Rozpoznawanie objawów i dysfunkcji ruchowych dzieci ze schorzeniami biodra.
 • Planowanie i nadzór nad rehabilitacją dzieci ze schorzeniami stawów biodrowych.
 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń rodzicom dzieci ze schorzeniami kkdd.
Ćwiczenia kliniczne nr 11 (2 godz.)

Wymaga znajomość następujących zagadnień:

 • Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika chodu, stopy.
 • Morfologia i objawy najczęstszych wad wrodzonych i rozwojowych narządów ruchu w obrębie klatki piersiowej i stóp.

Treści ćwiczeń:

 • Wady wrodzone ok.kl.piersiowej_ choroba Sprengla, klatka piersiowa lejkowata, kl.piersiowa kurza.
 • Wady wrodzone stóp
  - stopy końsko-szpotawe, stopy płaskie, stopa piętowa, przodostopie przywiedzione.
 • Usprawnianie w schorzeniach narządu ruchu u dzieci
  - wady wrodzone i schorzenia kl.piersiowej, uda, podudzia i stopy.

Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych postaci schorzeń kl.piersiowej oraz kkdd u dzieci.
 • Rozpoznawanie objawów i dysfunkcji ruchowych dzieci ze schorzeniami stóp.
 • Planowanie i nadzór nad rehabilitacją dzieci ze schorzeniami kp.piersiowej i stóp.
 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń rodzicom dzieci ze schorzeniami kkdd.
Ćwiczenia kliniczne nr 12 (2 godz.)

Wymaga znajomość następujących zagadnień:

 • Anatomia rdzenia kręgowego i obwodowego układu nerwowego.
 • Fizjologiczne podstawy nerwowej kontroli i koordynacji ruchu.
 • Wady wrodzone kręgosłupa.

Treści ćwiczeń:

 • Patoklinika zaburzeń neurologicznych i deformacji kostno-stawowych u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową. Rodzaje deformacji kostno-stawowych. Zasady leczenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego.
 • Definicja, etiologia, obraz kliniczny i podział mózgowego porażenia dziecięcego. Rola leczenia ortopedycznego w usprawnianiu dzieci z m.p.d.
 • Rola leczenia ortopedycznego i fizjoterapeutycznego w terapii chorób mięśni (rdzeniowe atrofie mięśni, dystrofia Duchenne, artrogrypoza).

Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych postaci schorzeń nerwowo-mięśniowych u dzieci.
 • Rozpoznawanie objawów i dysfunkcji ruchowych dzieci ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi.
 • Planowanie i nadzór nad rehabilitacją dzieci ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi.
 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń rodzicom dzieci ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi.
Ćwiczenia kliniczne nr 13 (2 godz.)

Wymaga znajomość następujących zagadnień:

 • Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika chodu, biomechanika kręgosłupa, biodra, kolana, stopy i barku.
 • Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy: kręgosłupa, stawu skokowego i stopy.

Treści ćwiczeń:

 • Podstawowe wiadomość kliniczne na temat schorzeń nabytych stóp u dorosłych. Deformacje statyczne stawów i kości, choroby tkanek miękkich, entezopatie, neuropatie stóp.
 • Rehabilitacja i podstawy leczenia zachowawczego chorych z nabytymi schorzeniami stóp u dorosłych.

Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zespołów bólowych chorych z nabytymi wadami stóp.
 • Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami stóp.
 • Planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi, rzs, entezopatiami, zespołem kanału stępu, niestabilnością st.skokowo-goleniowego, zaburzeniami statycznymi stawów i deformacjami kostnymi stóp.
 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym z zespołami bólowymi stóp. Podstawa zaliczenia ćwiczeń klinicznych są:
 • Obecność na wszystkich zajęciach,
 • Wykazanie przygotowania teoretycznego do ćwiczeń,
 • Wykazanie praktycznych umiejętności prowadzenia rehabilitacji pacjenta z chorobą narządów ruchu.

Wymagane pomoce do ćwiczeń:
Czysty fartuch lekarski,
Obuwie zastępcze,
Goniometr, metr krawiecki
Do indeksu wpisać należy:
Do zaliczeń ćwiczeń: Rehabilitacja w ortopedii - jednego z czterech prowadzących,
Do zaliczenia wykładów: Rehabilitacja w ortopedii - dr Elżbieta Ciszek
Dodatkowe informacje: dr E.Ciszek, Katedra Rehabilitacji Klinicznej AWF, paw. III, pokój 110, tel. 012 683 10 72.

Protetyka i ortotyka (kierunek fizjoterapia)

Cele nauczania
Wyposażenie studentów w wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne związane z zaopatrywaniem osób niepełnosprawnych w protezy i ortezy oraz z wykorzystaniem pomocy technicznych w leczeniu schorzeń ortopedycznych i w procesie rehabilitacji.
Zagadnienia, których znajomość jest wymagana przed przystąpieniem do zajęć.

 • Narząd ruchu, jego struktura i funkcja.
 • Biochemiczne podstawy funkcji podpórczej i lokomocyjnej kończyn dolnych.
 • Charakterystyka funkcjonalna kończyn górnych.
 • Budowa i funkcje kręgosłupa.

Literatura obowiązkowa:

 1. Myśliborski T.: Zaopatrzenie ortopedyczne. PZWL Warszawa 1985r.
 2. Dega W.: Ortopedia i rehabilitacja. PZWL Warszawa 1983r.
 3. Dega W., Milanowska K.: Rehabilitacja medyczna. PZWL Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

 1. Weiss M.: Amputacja Fizjologiczna. PZWL Warszawa 1972 r.
 2. Vitali M.: Amputacja i protezowanie. PZWL Warszawa 1985 r.
 3. Hulek A.: Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów. PZWL Warszawa 1969 r.
 4. Katalogi sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego.

Plan i organizacja zajęć:
Liczba godzin dydaktycznych: wykłady - 13 godzin, ćwiczenia 26 godzin. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Elżbieta Ciszek. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest zaliczenie i zdanie egzaminu z przedmiotów: Anatomia, Biomechanika, Patobiomechanika, oraz ze wszystkich przedmiotów fizjoterapeutycznych realizowanych do końca V semestru. Nauczanie końcowe jest zaliczeniem wykładów i ćwiczeń.
Treści wykładów (dr E.Ciszek):

 • Organizacja zaopatrzenia ortopedycznego i wyposażenia technicznego w leczeniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych (1 godz.).
 • Protetyka kończyn dolnych: poziomy amputacji, konstrukcja i budowa protez, sposoby zawieszania protez, zasady funkcjonowania protez (3 godz.).
 • Protetyka kończyn górnych: charakterystyka kikutów poamputacyjnych elementy składowe protez, źródła energii ruchowej, zawieszenia i układy sterujące (2 godz.).
 • Ortotyka kończyn dolnych: zadania ortotyki w dysfunkcjach kończyn dolnych, konstrukcja i budowa aparatów, obuwia i wkładek ortopedycznych.
 • Ortotyka kończyn górnych: zadania funkcjonalne ortotyki w schorzeniach kończyn górnych, sposoby aparatowania (1 godz.).
 • Ortotyka tułowia i szyi: cele zaopatrzenia ortopedycznego tułowia i szyi, rodzaje kołnierzy, gorsetów i sznurówek ortopedycznych (2 godz.).
 • Sprzęt i środki pomocnicze w rehabilitacji: akcesoria dla protetyki, sprzęt do ćwiczeń, wózki inwalidzkie, środki pomocnicze, podpórki, balkoniki (2 godz.).
Ćwiczenia:

Prowadzący: dr E.Ciszek, dr D.Czechowska, dr A.Bac, dr.P.Sosin, miejsce ćwiczeń: Katedra Rehabilitacji Klinicznej AWF w Krakowie.

Ćwiczenie nr 1 (6 godz.).

Wymagana znajomość następujących zagadnień:

 • Konstrukcja i budowa protez kończyn dolnych.
 • Sposoby zawieszania protez kończyn dolnych.
 • Zasady funkcjonowania protez kończyn dolnych.

Treści ćwiczeń:

 • Protezowanie po amputacjach kończyn dolnych.

Nabyte umiejętności

 • Zakładanie i zdejmowanie protez kończyn dolnych.
 • Ocena efektywności zaopatrzenia ortopedycznego.
Ćwiczenie nr 2 (4 godz.).

Wymagana znajomość następujących zagadnień:

 • Charakterystyka elementów składowych protez kończyn górnych.
 • Źródła energii ruchowej do sterowania protezami kończyn górnych.
 • Zawieszenia i układy sterujące protezami kończyn górnych.

Treści ćwiczeń:

 • Protezowanie po amputacjach kończyn górnych.

Nabyte umiejętności

 • Zakładanie i zdejmowanie protez kończyn górnych.
 • Ocena efektywności zaopatrzenia ortopedycznego.
Ćwiczenie nr 3 (4 godz.).

Wymagana znajomość następujących zagadnień:

 • Konstrukcja i budowa aparatów na kończyny dolne obuwia i wkładek ortopedycznych.
 • Zadania ortotyki w dysfunkcjach kończyn dolnych.

Treści ćwiczeń:

 • Ortotyka kończyn dolnych.

Nabyte umiejętności

 • Zakładanie i zdejmowanie aparatów na kończyny dolne.
 • Ocena efektywności zaopatrzenia ortopedycznego.
Ćwiczenie nr 4 (3 godz.).

Wymagana znajomość następujących zagadnień:

 • Sposoby aparatowania kończyn górnych.
 • Zadania funkcjonalne aparatów w schorzeniach kończyn górnych.

Treści ćwiczeń:

 • Ortotyka kończyn górnych.

Nabyte umiejętności

 • Zakładanie i zdejmowanie aparatów na kończyny górne.
 • Ocena efektywności zaopatrzenia ortopedycznego.
Ćwiczenie nr 5 (5 godz.).

Wymagana znajomość następujących zagadnień:

 • Cele zaopatrzenia ortopedycznego tułowia i szyi.
 • Rodzaje kołnierzy, gorsetów i sznurówek ortopedycznych.

Treści ćwiczeń:

 • Ortotyka tułowia i szyi.

Nabyte umiejętności

 • Zakładanie i zdejmowanie kołnierzy, gorsetów i sznurówek ortopedycznych. Ocena efektywności zaopatrzenia ortopedycznego.
Ćwiczenie nr 6 (4 godz.).

Wymagana znajomość następujących zagadnień:

 • Rodzaje sprzętu i środków pomocniczych, wózków inwalidzkich.

Treści ćwiczeń:

 • Sprzęt i środki pomocnicze w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Nabyte umiejętności

 • Dobór i zastosowanie sprzętu i środków pomocniczych.

Podstawą zaliczenia przedmiotu są:
- Obecność na wszystkich zajęciach.
- Wykazanie przygotowania teoretycznego do ćwiczeń.
- Wykazanie praktycznych umiejętności związanych z zaopatrzeniem ortopedycznym osób niepełnosprawnych oraz wykorzystaniem pomocy technicznych w procesie rehabilitacji.
Do indeksu wpisać należy:
Do zaliczenia ćwiczeń: Rehabilitacja w ortopedii (Protetyka i ortotyka)- dr Elżbieta Ciszek
Do zaliczenia wykładów: Rehabilitacja w ortopedii (Protetyka i ortotyka) - dr Elżbieta Ciszek
Dodatkowe informacje: dr E.Ciszek w Katedrze Rehabilitacji Klinicznej AWF w Krakowie, paw. III, pokój 110, te. 012 683 10 72.

 • Fizjoterapia i rehabilitacja pooperacyjna w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów.
 • Fizjoterapia i rehabilitacja pooperacyjna w leczeniu zmian pourazowych stawów.
 • Fizjoterapia i rehabilitacja pooperacyjna w leczeniu zespołów bólowych barku.
 • Fizjoterapia i rehabilitacja pooperacyjna w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa.
 • Fizjoterapia i rehabilitacja pooperacyjna w leczeniu chorób metabolicznych kości.
 • Fizjoterapia i rehabilitacja pooperacyjna w leczeniu ortopedycznym schorzeń neurologicznych.
 • Fizjoterapia i rehabilitacja pooperacyjna w geriatroortopedii.
 • Fizjoterapia w leczeniu uszkodzeń urazowych narządu ruchu.
 • Fizjoterapia w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów obwodowych i kręgosłupa.
 • Fizjoterapia w leczeniu dolegliwości bólowych stawów obwodowych i kręgosłupa.
 • Ocena skuteczności stosowania różnych metod i narzędzi badawczych w diagnostyce pacjenta ortopedycznego.
 • Ukształtowanie i obciążenie powierzchni podeszwowej stóp w dysfunkcjach narządu ruchu.
 • Stabilność posturalna ciała w dysfunkcjach narządu ruchu.
 • Profilaktyka kontuzji sportowych.
 • Skuteczność tapingu w dysfunkacjach narządu ruchu
 1. Wybrane zagadnienie z rehabilitacji w ortopedii i traumatologii
 2. Wpływ ukształtowania stopy na biomechanikę chodu.
 3. Biomechanika chodu u pacjentów ze schorzeniami i urazami narządu ruchu.
 4. Fizjoterapia w uszkodzeniach urazowych narządu ruchu.
 5. Profilaktyka kontuzji sportowych.
 6. Stabilizacja centralna, a uszkodzenia urazowe narządu ruchu oraz dolegliwości bólowe kręgosłupa.
 7. E-health – prowadzenie procesu terapeutycznego i profilaktyki uszkodzeń urazowych narządu ruchu przy użyciu urządzeń mobilnych.
 8. ocena fotogrametryczna, stabilometryczna, pedobarograficzna, akcelerometryczna narządu ruchu.
 9. Systemy zespoleń kostnych śród i pozaszpikowe.
 10. Biomechanika i biologia powikłań zrostu kostnego

ukończone kursy:

dr Dorota Czechowska

Kursy specjalizacyjne i doskonalące:

 1. Leczenie i diagnozowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa metodą Mc Kenzie (A,B,C,D),
 2. Mechanical Diagnosis and Therapy – Credentialing examination (McKenzie),
 3. Egzamin uprawniający do nauczania metody PNF w szkołach i na uczelniach organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz rehabilitacji funkcjonalnej PNF w Polsce
 4. Cyriax medycyna ortopedyczne stopień od I do VI,
 5. PNF podstawowy  poziom I i II,
 6. PNF i skolioza,
 7. PNF rozwijający poziom III - zakończony egzaminem,
 8. PNF kliniczny poziom IV  - zakończony egzaminem,
 9. Szkolenia w zakresie Thera Band,
 10. Techniki energizacji mięśni część I i II,
 11. Kurs naukowo-szkoleniowy Staw kolanowy część I, II, III,
 12. Medical Taping Koncept,
 13. Braian Mulligan’s concepts mobilisations with movement NAGS etc part A ,B,C ,
 14. Certificate of Attendence Integrated Soft Touch Techniques Trigger Points, Pain and Muscle Tone- Wilson Concept ,
 15. Energetisch – physiologischen MEDI-Taping stopien I, II, III,
 16. Pilates – kurs podstawowy,
 17. Fundamental and Advanced Kinesio Taping Whole Body (KT1&KT2),
 18. Advanced Kinesio Taping Whole Body (KT3- Orthopaedics),
 19. Kurs naukowo-szkoleniowy. Staw skokowy część I, II,
 20. Kinesiology Taping basic Course,
 21. Sports injuries the neck & upper limb their recognition, assessment, treatment &management (Urazy sportowe kręgosłupa szyjnego i kończyny górnej – rozpoznanie, badanie, leczenie i dalsze postępowanie),
 22. Kurs naukowo-szkoleniowy.  Staw barkowy część I, II,
 23. Szkolenie "Podstawy rejestracji i analizy aktywności mięśniowej za pomocą powierzchniowego EMG",
 24. Podstawy stosowania EMG w praktyce fizjoterapeutycznej. Zasady stosowania treningu z zastępczą informacją zwrotną w oparciu o EMG w fizjoterapii,
 25. Kurs - Performance Stability,
 26. Kurs - Kinetic Control,
 27. Masaż tkanek głębokich i uwalnianie mięśniowo-powięziowe (Art Riggs),
 28. Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie,
 29. Techniki aktywnego rozluźniania,
 30. Dysbalans mięśniowy. Analiza funkcjonalna pacjenta,
 31. Terapia punktów spustowych,
 32. Kurs z zakresu anatomii palpacyjnej część I, II, III.
 33. Kurs zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu w zakresie Manipulacji powięzi(fascial manipulations)

Dr Agata Masłoń

 1. FDM – Fascial Distortion Model (“Model Zniekształcenia Powięzi") moduł 1. Prowadzący: Thorsten Fisher
 2. Terapia Manualna w Ujęciu Holistycznym (moduł 1-6). Prowadzący: dr Andrzej Rakowski .
 3. Kurs Cyriax medycyna ortopedyczna (moduł 1 i 2).
 4. Medyczny trening terapeutyczny (Prowadzący: President of Kaltenborn-Evjenth International Mr Lasse Thue).
 5. Kurs stabilizacji (Stabilność-niestabilność, Prowadzący: Stanisław Legocki).
 6. Mobilizacje Układu Nerwowego wg Butler’a.
 7. Kurs Naukowo-Szkoleniowy "Staw Kolanowy" PTTS.
 8. Kinesiology-Taping (kurs podstawowy).
 9. Kurs podstawowy Thera-Band Academy: Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band- taśmy i piłki.
 10. Kurs masażu klasycznego.

Dr Elżbieta Szczygieł

 1. "Manualne badanie i leczenie zaburzeń czynności w układzie ruchu".
 2. "Nowoczesna analiza ruchu – systemy do 3-płaszczyznowej oceny ruchu i ich zastosowanie.
 3. "Aktualne kierunki postępowania rehabilitacyjnego. CMKP:20-728-2004".
 4. "Funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu – część I. Badanie i planowanie fizjoterapii chorych z patologią napięcia mięśniowego".
 5. "Funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu – część II. Reedukacja funkcji chodu po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego".
 6. "Funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu – część III. Reedukacja funkcji kończyny górnej".
 7. "Metodyka i przygotowanie treści w generatorze kursów e-learningowych oraz prowadzenie       e-zajęć z wykorzystaniem platformy e-learningowej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego".
 8. Kurs Podstawowy koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation PNF 1 i 2.
 9. ,,Spastyczność".
 10. Stabilność – niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy insuficjencji systemów stabilizujących.
 11. Stabilność – niestabilność. Stabilność centralna, a stabilność stawów peryferyjnych. 
 12. Stabilizacja szyjnego odcinka kręgosłupa i stawu skroniowo-żuchwowego.

Projekty badawcze

 1. Członek Zespołu Ekspertów powołanego przez AWF w Krakowie  dla współpracy i realizacji wraz z Wydawnictwem Interaktywnym MeduTools Sp. zo. o. projektu aplikacji mobilnej dla pacjentów i rehabilitantów.
 2. Realizacja projektu badawczego : "Analiza wpływu treningu wspinaczkowego na parametry biomechaniczne chodu w losowo wybranej grupie profesjonalnych wspinaczy skałkowych". – od 2013 roku – projekt w trakcie realizacji.
 3. Udział w projekcie " Fazowe zmiany stereotypu chodu oraz postawy ciała kobiet w okresie ciąży w świetle biomechanicznej analizy".

 

Prof. dr hab. n. med. Edward Golec

 1. S. Nowak, E. Golec, P. Jurczak, D. Sienkiewicz. Ocena porównawcza rozpoznań klinicznych i radiologicznych torbielowatych ubytków kości, a ich histopatologiczna weryfikacja.[Praca przedstawiona na VI Beskidzkie Dniach Ortopedycznych. Gorlice – Wysowa Zdrój. 19-21.04.2007].
 2. S. Nowak, E. Golec, P. Jurczak. Ocena odległych wyników czynnościowych alloplastyk stawów biodrowych powikłanych skostnieniami okołoprotezowymi. [Praca przedstawiona na VI Beskidzkie Dniach Ortopedycznych. Gorlice – Wysowa Zdrój. 19-21.04.2007].
 3. S. Nowak, E. Golec, P. Jurczak. Ocena odległa wyników leczenia złamań okołoprotezowych kości udowej. [Praca przedstawiona na XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego. Jurata – Hel. 17-19.05.2007].
 4. P. Jurczak, E. Golec, S. Nowak. Ocena odległa czynnościowych wyników alloplastyki totalnej stawów biodrowych powikłanej skostnieniami okołoprotezowymi. [Praca przedstawiona na XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego. Jurata – Hel. 17-19.05.2007].
 5. D. Sienkiewicz, E. Golec, S. Nowak, P. Jurczak. Wyniki odległe leczenia operacyjnego złamań okołokrętarzowych kości udowej z zastosowaniem dynamicznego stabilizatora biodrowego -[Praca przedstawiona na XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego. Jurata – Hel. 17-19.05.2007].
 6. S. Nowak, E. Golec, J. Golec, E. Szczygieł. Czynnościowe wyniki odległe leczenia i fizjoterapii złamań wyniosłości międzykłykciowej u dorosłych.[Praca przedstawiona na XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego. Żary-Kliczków. 28-30.05.2009].
 7. E. Golec, D. Sienkiewicz, S. Nowak, J. Golec, E. Szczygieł. Wyniki odległe i niepowodzenia leczenia operacyjnego złamań okołokrętarzowych kości udowej z zastosowaniem dynamicznego stabilizatora biodrowego. [Praca przedstawiona na XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego. Żary-Kliczków. 28-30.05.2009].
 8. S. Nowak, E. Golec, J. Golec, E. Szczygieł. Ocena odległa wyników leczenia złamań okołoprotezowych kości udowej.[Praca przedstawiona na XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego. Żary-Kliczków. 28-30.05.2009].
 9. S. Nowak, E. Golec, J. Golec, E. Szczygieł. Ocena radiologiczna, kliniczna i histopatologiczna torbielowatych ubytków kości. [Praca przedstawiona na XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego. Żary-Kliczków. 28-30.05.2009].
 10. D. Czechowska, A. Śnieżek, A. Bac, P. Sosin, E. Ciszek, E. Golec. Analiza zmian konfiguracji stóp i otłuszczenia u tancerek tańców współczesnych oraz towarzyskich. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010].Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010: 162-163.
 11. D. Czechowska, M. Pałgan, A. Bac, J. Golec, P. Sosin, E. Golec. Ocena charakteru pracy oraz dolegliwości bólowych kręgosłupa u pilotów samolotów komercyjnych. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010].Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010: 173-174.
 12. J. Golec, T. Mazur, E. Szczygieł, A. Bac, J. Walocha, D. Czechowska, E. Golec. Zaburzenia statyki ciała w chorobie zwyrodnieniowej oraz po alloplastyce stawu biodrowego. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010: 203-204.
 13. J. Golec, K. Ząbek, E. Szczygieł, A. Bac, A. Lupa, J. Walocha, D. Czechowska, E.Golec. Ocena jakości życia chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:167-168.
 14. D. Czechowska, O. Mazur, R. Woźniacka, P. Sosin, A. Bac, J. Golec, E. Golec. Ocena zmian wybranych parametrów postawy ciała u dzieci klas gimnazjalnych. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010: 181-182.
 15. J. Golec, T. Mazur, E. Szczygieł, A. Bac, J. Walocha, D. Czechowska, E. Golec. Zaburzenia statyki ciała w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego w ocenie fotogrametrycznej. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010].  Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010: 207-208.
 16. S. Nowak, J. Golec, E. Szczygieł, A. Bac, E. Golec. Wyniki odległe alloplastyk rewizyjnych stawów biodrowych endoprotezami typu Spacer. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:54-55.
 17. D. Czechowska, A. Saniternik, T. Sorysz, J. Golec, A. Bac, P. Sosin, E. Golec. Ocena wyników rehabilitacji chorych po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego w okresie powrotu funkcji. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:36-37.
 18. S. Nowak, J. Golec, E. Szczygieł, A. Bac, J. Walocha, E. Golec. Wyniki odległe, niepowodzenia i powikłania leczenia złamań wyniosłości międzykłykciowej kości piszczelowej u dorosłych. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:58-59.
 19. E. Szczygieł, T. Korbiel, J. Golec, A. Bac, J. Walocha, E. Golec. Analiza akcelerometryczba wybranych wskaźników czynnościowych narządu ruchu. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:145-146.
 20. E. Szczygieł, R. Gędłek, J. Golec, A. Bac, J. Walocha, E. Golec. Analiza wybranych wskaźników posturograficznych. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010].  Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:158-159.
 21. Bac, K. Kumorek, D. Czechowska, P. Sosin, E. Golec. Ocena rodzaju i częstości występowania obrażeń sportowych u wspinaczy. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:177-178.
 22. L. Kołodziejski, W. Łobaziewicz, E. Golec. Amputacja kości krzyżowej z powodu pierwotnych nowotworów złośliwych. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:87-88.
 23. R. Woźniacka, A. Bac, K. Kasprzykowska, D. Czechowska, J. Golec, E. Szczygieł, P. Sosin, E. Golec. Ocena wysklepienia stóp u dzieci w wieku szkolnym. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:105-106.
 24. R. Woźniacka, A. Bac, E. Golec. Różnice w procesie wzrastania u dzieci w wieku 8-10 lat uprawiających różne dyscypliny sportowe. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszcz. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010: 121-122.
 25. Bac, A. Hońdo, M. Górkiewicz, D. Czechowska, J. Golec, E. Szczygieł, P. Sosin, E. Golec. Analiza częstości spożycia wybranych produktów u kobiet z osteoporozą pomenopauzalna. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:149-150.
 26. E. Szczygieł, K. Gajda, J. Golec, A. Bac, J. Walocha, E. Golec. Paluch koślawy stóp w ocenie pedobarograficznej. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:185-186.
 27. E. Szczygieł, M. Pokrywa, J. Golec, A. Bac, J. Walocha, E. Golec. Przynależność do organizacji pozarządowych, a jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:189-190.
 28. Bac A., R. Woźniacka, K. Pitala, D. Czechowska, J. Golec, E. Szczygieł, P. Sosin, E.Golec.Ruchomość kręgosłupa, a otłuszczenie u dzieci i młodzieży z okolic Krakowa. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:193-194.
 29. Bac, D. Zarzycki, D. Czechowska, M. Górkiewicz, R. Woźniacka, P. Sosin, E. Szczygieł, E. Golec. Wpływ zabiegów ciepłoleczniczych na uwapnienie tkanki kostnej. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:199-200.
 30. E. Golec, B. Trybulec, S. Nowak, J. Golec, A. Bac, R. Woźniacka, D. Czechowska, E. Szczygieł. Alloplastyka dwuprzedziałowa stawu kolanowego z lub bez stabilizacji tylnej w obserwacji odległej. [Praca przedstawiona na XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego- Kudowa Zdrój, 12-14 maja 2011]. Streszczenia opracowań naukowych XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, (28; 2011; Kudowa Zdrój).
 31. E. Golec, S. Nowak, J. Golec, A. Bac, D. Czechowska, R. Woźniacka, E. Szczygieł, T. Szaporów. Powikłania alloplastyki dwuprzedziałowej stawu kolanowego. [Praca przedstawiona na XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego- Kudowa Zdrój, 12-14 maja 2011]. Streszczenia opracowań naukowych XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, (28; 2011; Kudowa Zdrój).
 32. E. Golec, S. Nowak, E. Szczygieł, D. Czechowska, J. Golec, R. Woźniacka, A. Bac, . Ciszek. Ocena odległa skuteczności klinicznej i radiologicznej alloplastyki dwuprzedziałowej stawu kolanowego endoprotezami cementowanymi z uzupełnianiem ubytków plateau kości piszczelowej [Praca przedstawiona na XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego- Kudowa Zdrój, 12-14 maja 2011]. Streszczenia opracowań naukowych XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, (28; 2011; Kudowa Zdrój).
 33. T. Szporów, E. Golec, A. Bac, J. Golec, R. Woźniacka, D. Czechowska, E. Ciszek.Ocena odległa wybranych parametrów antropometrycznych stopy u chorych kwalifikowanych do alloplastyki dwuprzedziałowej szpotawego stawu kolanowego endoprotezami cementowanymi [Praca przedstawiona na XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego- Kudowa Zdrój, 12-14 maja 2011]. Streszczenia opracowań naukowych XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, (28; 2011; Kudowa Zdrój).
 34. S. Nowak, J. Golec, A. Bac, E. Szczygieł, R. Woźniacka, D. Czechowska, E. Ciszek, E.  Golec.  Wyniki odległe leczenia operacyjnego i usprawniania chorych ze złamaniami okołoprotezowymi kości udowej po alloplastyce dwuprzedziałowej stawu kolanowego. [Praca przedstawiona na XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego- Kudowa Zdrój, 12-14 maja 2011]. Streszczenia opracowań naukowych XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, (28; 2011; Kudowa Zdrój).
 35. Renata Woźniacka, Aneta Bac, Artur Liszka, Dorota Czechowska, Joanna Golec, Edward Golec. Analiza uszkodzeń urazowych narządu ruchu zawodowych tancerzy. [Praca przedstawiona na XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego- Kudowa Zdrój, 12-14 maja 2011]. Streszczenia opracowań naukowych XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, (28; 2011; Kudowa Zdrój).
 36. D. Czechowska, T. Sorysz, A. Bac, R. Woźniacka, J. Golec, E. Golec. Ocena wyników rehabilitacji chorych po częściowej meniscectomii przyśrodkowej stawu kolanowego. [Praca przedstawiona na XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego- Kudowa Zdrój, 12-14 maja 2011]. Streszczenia opracowań naukowych XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, (28; 2011; Kudowa Zdrój).
 37. Bac A., R. Woźniacka, J. Golec, D. Czechowska, E. Ciszek, E. Golec. Ocena wybranych parametrów ukształtowania kręgosłupa u młodzieży akademickiej [Praca przedstawiona na XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego- Kudowa Zdrój, 12-14 maja 2011]. Streszczenia opracowań naukowych XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, (28; 2011; Kudowa Zdrój).
 38. D. Czechowska, R. Woźniacka, A. Bac, J. Golec, E. Ciszek, E. Golec Ocena wybranych parametrów stabilometrycznych u chorych po przebytym skrętnym uszkodzeniu urazowym aparatu wiezadłowo-torebkowego stawu skokowo-goleniowego. [Praca przedstawiona na XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego- Kudowa Zdrój, 12-14 maja 2011]. Streszczenia opracowań naukowych XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, (28; 2011; Kudowa Zdrój).
 39. D. Czechowska, J. Golec, A. Bac, E. Golec. Skuteczność rehabilitacji u pacjentów po częściowej meniscetomii przyśrodkowej stawu kolanowego w zalezności od wieku i płci badanych. [Praca przedstawiona na  XV Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Łódź, 17-19.11.2011]. Streszczenia opracowań naukowych XV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 2011:46.
 40. S. Nowak, J. Golec, E. Szczygieł, D. Czechowska, E. Golec. Powikłania i trudności rehabilitacyjne u chorych po alloplastyce dwuprzedziałowej stawu kolanowego endoprotezami cementowanymi. [Praca przedstawiona na Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie- Rehabilitacja w XXI wieku, Kraków 23-25.02.2012]. Streszczenia opracowań naukowych Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2012: 32-33.
 41. R. Woźniacka, A. Bac, M. Mucha, D. Czechowska. Ocena ukształtowania wysklepienia podłużnego i palców stóp czołowych piłkarzy nożnych. [Praca przedstawiona na Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie- Rehabilitacja w XXI wieku, Kraków 23-25.02.2012].  Streszczenia opracowań naukowych Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2012: 87-88.
 42. D. Czechowska, J. Golec, S. Kozak, A. Bac, R. Woźniacka, E. Golec. Ocena wpływu aplikacji równoważnej stopy na parametry równowagi. [Praca przedstawiona na Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie- Rehabilitacja w XXI wieku, Kraków 23-25.02.2012].  Streszczenia opracowań naukowych Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2012: 88-89.
 43. D. Czechowska, A. Milert, J. Golec, E. Golec. Ocena zależności występowania dolegliwości bólowych w stawie rzepkowo-udowym a zwiększenie wartości kąta Q u młodych dorosłych. [Praca przedstawiona na Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie- Rehabilitacja w XXI wieku, Kraków 23-25.02.2012]. Streszczenia opracowań naukowych Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2012:90.
 44. S. Nowak, J. Golec, E. Szczygieł, D. Czechowska, E. Golec. Wyniki odległe alloplastyki dwuprzedziałowej stawu kolanowego z ubytkami plateau kości piszczelowej endoprotezami cementowanymi. [Praca przedstawiona na Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie- Rehabilitacja w XXI wieku, Kraków 23-25.02.2012]. Streszczenia opracowań naukowych Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2012: 91-92.

 

dr Jarosław Brudnicki

 1. Jarosław Brudnicki: Zasady leczenia otwartych złamań stawowych I Interdyscyplinarne Spotkanie Problemowe Złamania stawowe w obrębie kończyny dolnej 26 – 28.09.2008 Kocierz
 2. Jarosław Brudnicki: Złamania stawowe dalszego końca kości udowej w materiale Kliniki Ortopedii i Traumatologii CMUJ.I Interdyscyplinarne Spotkanie Problemowe Złamania stawowe w obrębie kończyny dolnej 26-28.09.2008 Kocierz
 3. Jarosław Brudnicki, Małgorzata Kubicz-Chachurska Złamania kostek podudzia – wspólny problem terapeutyczny Spotkanie Naukowe PTReh Oddział Małopolski marzec 2008 Spytkowice
 4. Brudnicki J.: Gwoździowanie śródszpikowe piszczeli – ograniczenia Sympozjum Sekcji  Sekcji Osteosyntezy PTOiTr Rajgród 2009 Wrzesień
 5. Brudnicki J.: Odrębności zespoleń płytkami blokowanymi Sympozjum Sekcji  Sekcji Osteosyntezy PTOiTr Rajgród 2009 Wrzesień
 6. Brudnicki J.: Powikłania gwoździowania śródszpikowego piszczeli Sympozjum Sekcji  Sekcji Osteosyntezy PTOiTr Rajgród 2009 Wrzesień
 7. Chachurska M, Brudnicki J.: Rehabilitacja w zespoleniach śródszpikowych piszczeli Sympozjum Sekcji  Sekcji Osteosyntezy PTOiTr Rajgród 2009 Wrzesień
 8. J. Brudnicki: Standardy postępowania diagnostycznego i chirurgicznego w złamaniach kostek goleni. Kocierz III Spotkanie Problemowe 9-10.06 2011
 9. J.Brudnicki: Specyficzne złamania kostek goleni. Kocierz III Spotkanie Problemowe 9-10.06 2011
 10. J.Brudnicki: Procedury ratunkowe w niepowodzeniach osteosyntezy kostek goleni. Kocierz III Spotkanie Problemowe 9-10.06 2011
 11. M.Kubicz-Chachurska., J.Brudnicki: Postępowanie rehabilitacyjne w złamaniach kostek goleni Kocierz III Spotkanie Problemowe 9-10.06 2011

 

dr Dorota Czechowska

 1. D. Czechowska, A. Szczygieł, J. Starzyński, M. Kasza: Metoda B. Muligana oraz tapingu medycznego jako alternatywa w zachowawczym usprawnianiu pacjentów z zespołem bólowym kompleksu barkowego. Zebranie naukowo-szkoleniowe PTF i PTR pt.: Zespół bolesnego barku (diagnostyka, leczenie i rehabilitacja), Kraków, 01.12.2007.
 2. D. Czechowska: Wybrane aspekty leczenia rehabilitacyjnego po rekonstrukcji ACL. Zebranie naukowo-szkoleniowe PTF i PTR pt. Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (diagnostyka, leczenie i rehabilitacja), Kraków, 22.11.2008.
 3. D. Czechowska, A. Śnieżek, A. Bac, P. Sosin, E. Ciszek, E. Golec. Analiza zmian konfiguracji stóp i otłuszczenia u tancerek tańców współczesnych oraz towarzyskich. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszcz. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010: 162-163.
 4. D. Czechowska, M. Pałgan, A. Bac, J. Golec, P. Sosin, E.Golec. Ocena charakteru pracy oraz dolegliwości bólowych kręgosłupa u pilotów samolotów komercyjnych. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszcz. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010: 173-174.
 5. J. Golec, T. Mazur, E. Szczygieł, A. Bac, J. Walocha, D. Czechowska, E. Golec. Zaburzenia statyki ciała w chorobie zwyrodnieniowej oraz po alloplastyce stawu biodrowego. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010: 203-204.
 6. J. Golec, K. Ząbek, E. Szczygieł, A. Bac, A. Lupa, J. Walocha, D. Czechowska, E.Golec. Ocena jakości życia chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:167-168.
 7. D. Czechowska, O. Mazur, R. Woźniacka, P. Sosin, A. Bac, J. Golec, E. Golec. Ocena zmian wybranych parametrów postawy ciała u dzieci klas gimnazjalnych. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010: 181-182.
 8. J. Golec, T. Mazur, E. Szczygieł, A. Bac, J. Walocha, D. Czechowska, E. Golec. Zaburzenia statyki ciała w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego w ocenie fotogrametrycznej. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010: 207-208.
 9. D. Czechowska, A. Saniternik, T. Sorysz, J. Golec, A. Bac, P. Sosin, E. Golec. Ocena wyników rehabilitacji chorych po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego w okresie powrotu funkcji. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010].Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:36-37.
 10. Bac A., K. Kumorek, D. Czechowska, P. Sosin, E. Golec. Ocena rodzaju i częstości występowania obrażeń sportowych u wspinaczy. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:177-178.
 11. R. Woźniacka, A. Bac, K. Kasprzykowska, D. Czechowska, J. Golec, E. Szczygieł, P. Sosin, E. Golec. Ocena wysklepienia stóp u dzieci w wieku szkolnym. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:105-106.
 12. Bac, A. Hońdo, M. Górkiewicz, D. Czechowska, J. Golec, E. Szczygieł, P. Sosin , E. Golec. Analiza częstości spożycia wybranych produktów u kobiet z osteoporozą pomenopauzalna. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:149-150.
 13. Bac A., R. Woźniacka, K. Pitala, D. Czechowska, J. Golec, E. Szczygieł, P. Sosin, E. Golec.Ruchomość kręgosłupa, a otłuszczenie u dzieci i młodzieży z okolic Krakowa. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:193-194.
 14. Bac, D. Zarzycki, D. Czechowska, M. Górkiewicz, R. Woźniacka, P. Sosin, E. Szczygieł, E. Golec. Wpływ zabiegów ciepłoleczniczych na uwapnienie tkanki kostnej. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:199-200.
 15. P. Sosin, K. Kwolek, J. Dutka, D. Czechowska, E. Ciszek. Wczesna rehabilitacja pooperacyjna osób po zespoleniu złamania nadkłykciowego kości udowej. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:49-50.
 16. P. Sosin, A. Prus, D. Czechowska, J. Dutka. Znaczenie ciągłego biernego ruchu po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010: 78-79.
 17. P. Sosin, D. Czechowska, E. Ciszek, W. Żłobiński, R. Woźniacka. Epidemiologia i rehabilitacja zespołów bólowych kręgosłupa u pracowników sektora biurowego. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:93-94.
 18. P. Sosin, M. Babiarz, A. Bac, D. Czechowska. Problem zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego wśród pilotów wojskowych. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszcz. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:113-114.
 19. P. Sosin, E. Gajewska, E. Dutka, D. Czechowska. Upadki jako przyczyna złamań –analiza epidemiologiczna. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:123-125.
 20. E. Golec, B. Trybulec, S. Nowak, J. Golec, A. Bac, R. Woźniacka, D. Czechowska, Szczygieł E. Alloplastyka dwuprzedziałowa stawu kolanowego z lub bez stabilizacji tylnej w obserwacji odległej. [Praca przedstawiona na XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego- Kudowa Zdrój, 12-14 maja 2011]. Streszczenia opracowań naukowych XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, (28; 2011; Kudowa Zdrój).
 21. E. Golec, S. Nowak, J. Golec, A. Bac, D. Czechowska, R. Woźniacka, E. Szczygieł, T. Szaporów. Powikłania alloplastyki dwuprzedziałowej stawu kolanowego. [Praca przedstawiona na XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego- Kudowa Zdrój, 12-14 maja 2011]. Streszczenia opracowań naukowych XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, (28; 2011; Kudowa Zdrój).
 22. E. Golec, S. Nowak, E. Szczygieł, D. Czechowska, J. Golec, R. Woźniacka, A. Bac, . Ciszek. Ocena odległa skuteczności klinicznej i radiologicznej alloplastyki dwuprzedziałowej stawu kolanowego endoprotezami cementowanymi z uzupełnianiem ubytków plateau kości piszczelowej [Praca przedstawiona na XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego- Kudowa Zdrój, 12-14 maja 2011]. Streszczenia opracowań naukowych XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, (28; 2011; Kudowa Zdrój).
 23. T. Szporów, E. Golec, A. Bac, J. Golec, R. Woźniacka, D. Czechowska, E. Ciszek.Ocena odległa wybranych parametrów antropometrycznych stopy u chorych kwalifikowanych do alloplastyki dwuprzedziałowej szpotawego stawu kolanowego endoprotezami cementowanymi [Praca przedstawiona na XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego- Kudowa Zdrój, 12-14 maja 2011]. Streszczenia opracowań naukowych XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, (28; 2011; Kudowa Zdrój).
 24. S. Nowak, J. Golec, A. Bac, E. Szczygieł, R. Woźniacka, D. Czechowska, E. Ciszek, E. Golec. Wyniki odległe leczenia operacyjnego i usprawniania chorych ze złamaniami okołoprotezowymi kości udowej po alloplastyce dwuprzedziałowej stawu kolanowego. [Praca przedstawiona na XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego- Kudowa Zdrój, 12-14 maja 2011]. Streszczenia opracowań naukowych XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, (28; 2011; Kudowa Zdrój).
 25. Renata Woźniacka, Aneta Bac, Artur Liszka, Dorota Czechowska, Joanna Golec, Edward Golec. Analiza uszkodzeń urazowych narządu ruchu zawodowych tancerzy. [Praca przedstawiona na XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego- Kudowa Zdrój, 12-14 maja 2011]. Streszczenia opracowań naukowych XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, (28; 2011; Kudowa Zdrój).
 26. D. Czechowska, T. Sorysz, A. Bac, R. Woźniacka, J. Golec, E. Golec. Ocena wyników rehabilitacji chorych po częściowej meniscectomii przyśrodkowej stawu kolanowego. [Praca przedstawiona na XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego- Kudowa Zdrój, 12-14 maja 2011]. Streszczenia opracowań naukowych XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, (28; 2011; Kudowa Zdrój).
 27. Bac A., R. Woźniacka, J. Golec, D. Czechowska, E. Ciszek, E. Golec. Ocena wybranych parametrów ukształtowania kręgosłupa u młodzieży akademickiej [Praca przedstawiona na XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego- Kudowa Zdrój, 12-14 maja 2011]. Streszczenia opracowań naukowych XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, (28; 201; Kudowa Zdrój).
 28. D. Czechowska, R. Woźniacka, A. Bac, J. Golec, E. Ciszek, E. Golec Ocena wybranych parametrów stabilometrycznych u chorych po przebytym skrętnym uszkodzeniu urazowym aparatu wiezadłowo-torebkowego stawu skokowo-goleniowego. [Praca przedstawiona na XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego- Kudowa Zdrój, 12-14 maja 2011]. Streszczenia opracowań naukowych XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, (28; 2011; Kudowa Zdrój).
 29. D. Czechowska, J. Golec, A. Bac, E. Golec. Skuteczność rehabilitacji u pacjentów po częściowej meniscetomii przyśrodkowej stawu kolanowego w zalezności od wieku i płci badanych. [Praca przedstawiona na  XV Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Łódź, 17-19.11.2011]. Streszczenia opracowań naukowych XV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 2011:46.
 30. S. Nowak, J. Golec, E. Szczygieł, D. Czechowska, E. Golec. Powikłania i trudności rehabilitacyjne u chorych po alloplastyce dwuprzedziałowej stawu kolanowego endoprotezami cementowanymi. [Praca przedstawiona na Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie- Rehabilitacja w XXI wieku, Kraków 23-25.02.2012]. Streszczenia opracowań naukowych Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2012: 32-33.
 31. R. Woźniacka, A. Bac, M. Mucha, D. Czechowska. Ocena ukształtowania wysklepienia podłużnego i palców stóp czołowych piłkarzy nożnych. [Praca przedstawiona na Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie- Rehabilitacja w XXI wieku, Kraków 23-25.02.2012].  Streszczenia opracowań naukowych Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2012: 87-88.
 32. D. Czechowska, J. Golec, S. Kozak, A. Bac, R. Woźniacka, E. Golec. Ocena wpływu aplikacji równoważnej stopy na parametry równowagi. [Praca przedstawiona na  Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie- Rehabilitacja w XXI wieku, Kraków 23-25.02.2012].  Streszczenia opracowań naukowych Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2012: 88-89.
 33. D. Czechowska, A. Milert, J. Golec, E. Golec. Ocena zależności występowania dolegliwości bólowych w stawie rzepkowo-udowym a zwiększenie wartości kąta Q u młodych dorosłych. [Praca przedstawiona na  Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie- Rehabilitacja w XXI wieku, Kraków 23-25.02.2012]. Streszczenia opracowań naukowych Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2012:90.
 34. S. Nowak, J. Golec, E. Szczygieł, D. Czechowska, E. Golec.Wyniki odległe alloplastyki dwuprzedziałowej stawu kolanowego z ubytkami plateau kości piszczelowej endoprotezami cementowanymi. [Praca przedstawiona na Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie- Rehabilitacja w XXI wieku, Kraków 23-25.02.2012].  Streszczenia opracowań naukowych Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2012: 91-92. 

 

dr n. med. Paweł Sosin

 1. D. Czechowska, A. Śnieżek, A. Bac, P. Sosin, E. Ciszek, E. Golec. Analiza zmian konfiguracji stóp i otłuszczenia u tancerek tańców współczesnych oraz towarzyskich. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszcz. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010: 162-163.
 2. D. Czechowska, M. Pałgan, A. Bac, J. Golec, P. Sosin, E.Golec. Ocena charakteru pracy oraz dolegliwości bólowych kręgosłupa u pilotów samolotów komercyjnych. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszcz. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010: 173-174.
 3. D. Czechowska, O. Mazur, R. Woźniacka, P. Sosin, A. Bac, J. Golec, E. Golec. Ocena zmian wybranych parametrów postawy ciała u dzieci klas gimnazjalnych. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010: 181-182.
 4. D. Czechowska, A. Saniternik, T. Sorysz, J. Golec, A. Bac, P. Sosin, E. Golec. Ocena wyników rehabilitacji chorych po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego w okresie powrotu funkcji. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010].Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:36-37.
 5. Bac A., K. Kumorek, D. Czechowska, P. Sosin, E. Golec. Ocena rodzaju i częstości występowania obrażeń sportowych u wspinaczy. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010].  Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:177-178.
 6. R. Woźniacka, A. Bac, K. Kasprzykowska, D. Czechowska, J. Golec, E. Szczygieł, P. Sosin, E. Golec. Ocena wysklepienia stóp u dzieci w wieku szkolnym. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:105-106.
 7. Bac A., A. Hońdo, M. Górkiewicz, D. Czechowska, J. Golec, E. Szczygieł, P. Sosin, E. Golec. Analiza częstości spożycia wybranych produktów u kobiet z osteoporozą pomenopauzalna. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:149-150.
 8. Bac, R. Woźniacka, K. Pitala, D. Czechowska, J. Golec, E. Szczygieł, P. Sosin, E. Golec.Ruchomość kręgosłupa, a otłuszczenie u dzieci i młodzieży z okolic Krakowa. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:193-194.
 9. Bac, D. Zarzycki, D. Czechowska, M. Górkiewicz, R. Woźniacka, P. Sosin, E. Szczygieł, E. Golec. Wpływ zabiegów ciepłoleczniczych na uwapnienie tkanki kostnej. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:199-200.
 10. P. Sosin, K. Kwolek, J. Dutka, D. Czechowska, E. Ciszek. Wczesna rehabilitacja pooperacyjna osób po zespoleniu złamania nadkłykciowego kości udowej. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:49-50.
 11. P. Sosin, A. Prus, D. Czechowska, J. Dutka. Znaczenie ciągłego biernego ruchu po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010: 78-79.
 12. P. Sosin, D. Czechowska, E. Ciszek, W. Żłobiński, R. Woźniacka. Epidemiologia i rehabilitacja zespołów bólowych kręgosłupa u pracowników sektora biurowego. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:93-94.
 13. P. Sosin, M. Babiarz, A. Bac, D. Czechowska. Problem zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego wśród pilotów wojskowych. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszcz. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:113-114.
 14. P. Sosin, E. Gajewska, E. Dutka, D. Czechowska. Upadki jako przyczyna złamań –analiza epidemiologiczna. [Praca przedstawiona na XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego "Błędy i powikłania leczenia operacyjnego w ortopedii i traumatologii" - Szczyrk, 13-15 maja 2010]. Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, 2010:123-125.

 

REFERATY WYGŁOSZONE NA ZJAZDACH I KONFERENCJACH NAUKOWYCH ZAGRANICZNYCH

 

Prof. dr hab. n. med. Edward Golec

 1. Szchlegiel-Zawadzka Małgorzata, Ślęzak Robert, Golec Edward,Przysławski Janusz. Misleading information abort food system on snack and beverages consumend byyoung people. Acta Biochimica Polonica.  Vol. 55. Supplement 1/2008.COST Action 926 Conference Benefis and Risks of Bioactive Plant Compounds Krakow, Poland, March 27th-28th, 2008.
 2. Mietelski Jerzy Wojciech, Golec Edward, Tomaszkiweicz Ewa, Golec Joanna, Nowak Sebastian, Szczygieł Elzbieta, Brudecki Kamil. Human bones obtained from rouitine joint replacement burgery as a tool for studiem of plutonizm, americum and 90 Sr body-burden in general public. Citto del Marel Teriasini – Palermo – Sicily – Italia, 18-23 September 2011.
 3. MietelskiJerzy Wojciech, Golec Edward, Tomankiewicz Ewa,Golec Joanna, Nowak Sebastian, Szczygiel Elżbieta, Brudecki Kamil. A sequential procedure for fetermining Pu238, Pu239+240, Am241,Sr90 activites In human bones obtained from joint replacement surgery. Radioactivity and Environmental Radioactivity. 19-24 June 2011. Hamilton, Ontario, Canada.

dr Jarosław Brudnicki

 1. Jarosław Brudnicki, Tadeusz Niedźwiedzki,Małgorzata Kubicz-Chachurska.: Our experiences In the treatment of trochanteric fractures – decision making, after treatment – analysis of 334 cases. Fifth SICOT/SIROT Annual International Conference. Marrakech, Marocco. 29.08-1.09.07: 275.
 2. Jarosław Brudnicki, Tadeusz Niedźwiedzki, Małgorzata Kubicz-Chachurska.: Comprehensive treatment of tibia plateau fractures – our experiences In 132 consecutive cases.Fifth SICOT/SIROT Annual International Conference. Marrakech, Marocco. 29.08-1.09.07: 379.
 3. Jarosław Brudnicki, Tadeusz Niedźwiedzki: Our experiences in theTreatment of proximal humerus fractures – analysis of 127 cases SICOT/SIROT Hong Kong 24-28.08.08.
 4. Jarosław Brudnicki, Tadeusz Niedźwiedzki: The Treatment of Complex Proximal Femur Fractures with Intramedullary Devices – Analysis of 50 Cases SICOT/SIROT Hong Kong 24-28.08.08.
 5. Jarosław Brudnicki Distal Femur Fractures – Plate or Nail. XVII Congreso Uruguayo Ortopedia y Traumatologia 5-8.09.2012 Montevideo Urugwaj.
 6. Jarosław Brudnicki Intramedullary Nails in Closed and Open Tibial Fractures XVII Congreso Uruguayo Ortopedia y Traumatologia 5-8.09.2012 Montevideo Urugwaj.
 7. Jarosław Brudnicki Special situations – broken hardware XVII Congreso Uruguayo Ortopedia y Traumatologia 5-8.09.2012 Montevideo Urugwaj.
 8. Jarosław Brudnicki Postraumatic deformities of lower extremities XVII Congreso Uruguayo Ortopedia y Traumatologia 5-8.09.2012 Montevideo Urugwaj.
 9. Jarosław Brudnicki Local Appilcation of Antibiotics. Personal experience and Scientific Backgroud. XVII Congreso Uruguayo Ortopedia y Traumatologia 5-8.09.2012 Montevideo Urugwaj.
 10. Jarosław Brudnicki Revision of failed osteosynthesis in femoral and tibial shaft fractures German Orthopadic and Trauma Society Congress Berlin October 2012.

Prof. dr hab. n. med. Edward Golec

 1.  VII Beskidzkie Dni Ortopedyczne. Gorlice – Wysowa Zdrój. 19-21.04.2007. Członek Komitetu Organizacyjnego i Naukowe. Przewodniczący sesji naukowej II i IV.
 2. XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego. Jurata – Hel. 17-19.05.2007. Członek Komitetu Organizacyjnego i Naukowego. Przewodniczący ds. tematów wolnych.
 3. Krakowskie Dni Medycyny Pracy. Kraków. 13-15.06.2007. Członek Komitetu Naukowego.

dr Jarosław Brudnicki

 1. Spotkania Problemowe Kocierz 2008 Złamania Stawowe kończyn dolnych
 2. Spotkania Problemowe Kocierz 2011 Złamania Kostek Goleni
 3. Organizacja Kursów Operacyjnego leczenia złamań wg AO 2005 – 2012

Udział w konferencjach:

 1. Prezentacja ustna pracy "Ocena wpływu aplikacji taśmy kinesio wspomagającej mięsień piszczelowy przedni na stabilność ciała w losowo wybranej populacji zdrowych, aktywnych fizycznie młodych ludzi". (Praca przedstawiona na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zdrowie-Profilaktyka-Terapia" – Nowy Targ 6-7 marca 2015).
 2. Prezentacja ustna pracy "Wpływ treningu wibracyjnego całego ciała oraz pozycji ciała na aktywność mięśni kończyny dolnej". (Praca przedstawiona na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zdrowie-Profilaktyka-Terapia" – Nowy Targ 6-7 marca 2015).
 3. Prezentacja ustna pracy "Zmiany wybranych parametrów stabilograficznych i fotogrametrycznych wraz z wiekiem". (Praca przedstawiona na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zdrowie-Profilaktyka-Terapia" – Nowy Targ 6-7 marca 2015).
 4. Prezentacja ustna pracy "Ocena zaburzeń równowagi i postawy ciała w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego i osteoporozie". (Praca przedstawiona na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zdrowie-Profilaktyka-Terapia" – Nowy Targ 6-7 marca 2015).
 5. Prezentacja ustna pracy "Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa u stomatologów". (Praca przedstawiona na International Students’ Conference of Medical Science – Kraków - 3-14 kwietnia 2007). 
 6. Prezentacja ustna pracy "Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa u stomatologów". (Praca przedstawiona na I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Majówka Młodej Fizjoterapii" – Wrocław 30 maja - 1 czerwca 2008).
 7. Uczestnictwo w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej" Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu, 14-15 czerwca 2014.