[icebox type="download" icon="yes" title="O wydziale"]Wydział Rehabilitacji Ruchowej powstał 1 października 2002 roku ze struktur Instytutu Rehabilitacji, będącego częścią Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie. Pierwszym dziekanem Wydziału został prof. dr hab. n. med. Krzysztof Spodaryk, a obecnie funkcja ta sprawowana jest przez prof. nadzw. dr hab. Annę Marchewkę. Wydział zajmuje się kształceniem studentów z zakresu fizjoterapii na studiach pierwszego i drugiego stopnia, posiada także uprawnienia do nadawania stopnia tytułu doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjoterapii. W 2012 roku na Wydziale uruchomiono studia pierwszego stopnia z Terapii zajęciowej. Prowadzona jest także działalność badawcza, czego wyrazem jest udział pracowników Wydziału w realizacji licznych grantów naukowych i publikacje w wysokopunktowanych czasopismach.[/icebox]