Wydział Rehabilitacji Ruchowej powstał 1 października 2002 roku ze struktur Instytutu Rehabilitacji, będącego częścią Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Pierwszym dziekanem Wydziału Rehabilitacji Ruchowej został prof. dr hab. n. med. Krzysztof Spodaryk, a obecnie funkcja ta sprawowana jest przez dra hab. Piotra Mikę, prof. nadzw. Wydział Rehabilitacji Ruchowej zajmuje się kształceniem studentów z zakresu fizjoterapii na jednolitych pięcioletnich studiach magisterskich, kosmetologii i terapii zajęciowej na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Wydział Rehabilitacji Ruchowej posiada także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjoterapii.

Prowadzona jest także działalność badawcza, czego wyrazem jest udział pracowników Wydział Rehabilitacji Ruchowej w realizacji licznych grantów naukowych i publikacje w wysoko punktowanych czasopismach.