Jak informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w II kwartale 2018 r. otwarty zostanie nabór wniosków w ramach II edycji konkursu na projekty badawcze realizowane we współpracy polskich i południowoafrykańskich partnerów. 

http://www.granty-na-badania.com/2018/02/ncbir-zapowiedz-naboru-wnioskow-w-ii.html#more

 

Do 30 kwietnia 2018 r. trwał nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2018. W ramach konkursu przyznane zostaną dwa stypendia dla badaczek magistrantek, badaczek kończących prace nad swoją rozprawą doktorską oraz trzy stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją pracą habilitacyjną.

http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/