.

Od 15 marca 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 13       i Preludium 13, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl.

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus13

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13

Do 14 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na prace naukowe o tematyce gerontologicznej. Do konkursu można zgłaszać prace z obszaru gerontologii społecznej, gerontologii klinicznej (geriatrii) i gerontologii eksperymentalnej, które zostały obronione w okresie od 1 stycznia   2013 r. do 31 grudnia 2016 r. 

Zgodnie z informacjami organizatora, którym jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, do konkursu można zgłaszać prace magisterskie i prace doktorskie. 

http://gerontologia.org.pl/aktualnosciptg/konkurs-prace-naukowe-o-tematyce-gerontologicznej/

24.03. 2017 r – Warszawa - Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant?

Szczegółowy program i rejestracja na stronie  http://i.pwn.pl/GR_03/

31.03. 2017 r - Warszawa - Stosowanie metod ilościowych i jakościowych w prowadzeniu badań naukowych

Szczegółowy program i rejestracja na stronie http://i.pwn.pl/MT_03/

Od 8 marca 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2017. W ramach konkursu przyznane zostaną dwa stypendia dla badaczek magistrantek, badaczek kończących prace nad swoją rozprawą doktorską oraz trzy stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją pracą habilitacyjną. Laureatki konkursu dla habilitantek otrzymają trzy stypendia w wysokości 35 000 zł każde. 

http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/