FIZJOTERAPIA

Harmonogramy zajęć uczelnianych przewidzianych do realizacji we WRZEŚNIU 2020

Harmonogram zajęć jest stale uaktualniany i warto do niego często zaglądać.

UWAGA! W harmonogramie znajdują się dwa arkusze:

  • "AWF+klinika gin.", w którym zamieszczono harmonogram zajęć realizowanych w AWF i w szpitalu
  • oraz "AWF", w którym rozpisano wszystkie zajęcia w AWF, w przypadku braku możliwości realizacji zajęć w szpitalu spowodowanej COVID-19

II rok, studia jednolite 5-letnie magisterskie - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Harmonogram zajęć jest stale uaktualniany i warto do niego często zaglądać.

UWAGA! Informacja potwierdzająca realizację zajęć w szpitalach zostanie podana do 31.07.2020.

III rok, studia jednolite 5-letnie magisterskie - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Harmonogram zajęć jest stale uaktualniany i warto do niego często zaglądać.

II rok, studia II stopnia - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Studia stacjonarne  SEMESTR LETNI  rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne  SEMESTR ZIMOWY  rok akademicki 2019/2020

 


TERAPIA ZAJĘCIOWA

Harmonogramy zajęć uczelnianych przewidzianych do realizacji we WRZEŚNIU 2020

Harmonogram zajęć jest stale uaktualniany i warto do niego często zaglądać.

II rok, studia I stopnia - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Studia stacjonarne SEMESTR LETNI rok akademicki 2019/2020

Studia stacjonarne SEMESTR ZIMOWY rok akademicki 2019/2020


KOSMETOLOGIA

Harmonogramy zajęć uczelnianych przewidzianych do realizacji we WRZEŚNIU 2020

Harmonogram zajęć jest stale uaktualniany i warto do niego często zaglądać.

II rok, studia I stopnia - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Studia stacjonarne SEMESTR LETNI rok akademicki 2019/2020

Studia niestacjonarne SEMESTR LETNI rok akademicki 2018/2019

Studia stacjonarne SEMESTR ZIMOWY rok akademicki 2019/2020