W dniach 15-18 września 2021 r. w Pradze odbył się  Kongres Cotec - Enothe. Wystąpienia oraz poster zaprezentowały  pracownice Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, Instytutu Nauk Stosowanych:

1) dr Anna Bukowska i dr Agnieszka Smrokowska - Reichmann (wystąpienie: PARKINSON’S DISEASE, PHYSICAL RESILIENCE AND BODY AWARENESS – UTILIZING THE MUSIC THERAPY RELAXATION IN THE POLYSENSORY ROOM (SNOEZELEN),

2) dr  Agnieszka Smrokowska Reichmann oraz dr hab. Edyta Janus prof. AWF (wystąpienie: Occupational therapy with the elderly - expanding the range of tools used by occupational therapists working with demented seniors);

3) dr Katarzyna Filar - Mierzwa, dr Agnieszka Smrokowska - Reichmann, dr hab. Edyta Janus prof. AWF (poster: Body in the perception of women participating in dance movement therapy against the background of Herman Schmitz’s philosophy of bodiliness.)

Jednocześnie z przyjemnością informujemy, iż kolejny kongres OT Europe odbędzie się w 2024 roku w Krakowie.