dr Renata Woźniacka

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe 

 • 2005 – uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 1998 – uzyskanie stopnia magistra fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • od 2000 – asystent w Zakładzie Anatomii 
 • od 2006 – 2019 – adiunkt w Zakładzie Anatomii
 • od 2019 – adiunkt naukowo dydaktyczny w Zakładzie Kosmetologii Stosowanej

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Wykaz publikacji i czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki AWF w Krakowie.

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

Praca dydaktyczna w uczelni 

 • prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotów: Medycyna fizykalna i balneoterapia, Terapia zajęciowa w reumatologii

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje 

 • 2005/2006 – Kurs kwalifikacyjny z zakresu Tyflopedagogiki
 • 2018 – „Ocena i analiza badań obrazowych kręgosłupa”
 • 2018 – „Diagnostyka obrazowa z oceną kliniczną pacjenta – kończyna dolna”
 • 2019 – „USG kompleksu lędźwiowo-miedniczego”
 • 2019 – „USG w praktyce fizjoterapeuty – Sonofeedback”

Działalność w innych organizacjach

Uzyskane nagrody i odznaczenia

Inne