mgr Olga Czerwińska-Ledwig

ORCID - 0000-0003-1855-1276

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2018 – otwarcie przewodu doktorskiego na WRR AWF w Krakowie
 • 2012 – uzyskanie dyplomu magistra analityki medycznej oraz tytułu zawodowego diagnosty laboratoryjnego, temat pracy magisterskiej: Cytofluorymetryczna identyfikacja mikrofragmentów
 • błonowych u pacjentów z rakiem jelita grubego pod kierunkiem dr n. med. Jarosława Barana w Zakładzie Immunologii Klinicznej i Transplantologii Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatri
 • 2007-2012 – studia na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w Krakowie na kierunku analityka medyczna
 • 2003-2006 – V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 • 2000-2003 – Gimnazjum nr 18 w Krakowie, klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • 2011-2012 – praca w laboratorim przy projekcie POIG Kompleksy wandu – innowacyjne metalofarmaceutykiw leczeniu cukrzycy realizowanym przez Wydział Chemii UJ oraz Wydział Farmaceutyczny UJ CM
 • 2012-2016 – praca w międzynarodowym środowisku w języku francuskim i angielskim
 • 2016-2018 – pracownik naukowo-techniczny w Zakładzie/Katedrze Kosmetologii
 • Od 2018 – asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Chemii i Biochemii
 • Od 2018 – opiekun Pracowni Fizjologii Skóry

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Czynny udział w konferencjach naukowych

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • Nie dotyczy

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu/ów:
  • Biochemia I/II
  • Chemia kosmetyczna I/II
  • Podstawy chemii
  • Podstawy toksykologii dla kosmetologów
  • Receptura kosmetyczna

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Od 2016 – członek Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
 • Od 2016 – członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

 • Nie dotyczy

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • Październik 2020 – Identyfikacja składu kosmetyków na podstawie nazw INCI – prof. Marcin Molski
 • Czerwiec 2020 – Rola witaminy D w fizjologii oraz wpływ niedoborów na ryzyko wystąpienia chorób – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, dr hab.n.med. Paweł Płudowski
 • Kwiecień 2020 – Preeklampsja i ograniczenie wzrastania płodu - analiza przypadków i diagnostyka – Uniwersytet Medyczny w Łodzi,dr hab n.med. Sebastian Kwiatkowski
 • Listopad 2019 – Różne oblicza celakii – Uniwersytet Medyczny w Łodzi: prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska
 • Marzec 2018 – Markery obrotu kostnego. Osteoporoza i złamania kości – jak zapobiegać, diagnozować i leczyć – Akademia Siemens Healthineers, prof. dr hab. n. med. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, prof. dr hab. n. med. Roman Lorenc, dr hab. n. med. Przemysław Paradowski, dr n. med. Agnieszka Pater, Warszawa
 • Październik 2017 – Urządzenia pomiarowe Courage + Khazaka oraz ich praktyczne wykorzystanie w badaninach skóry i potwierdzaniu deklaracji marketingowych – Eprus, Warszawa

Działalność w innych organizacjach

 • Nie dotyczy

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • Nie dotyczy

Zainteresowania/hobby

 • Podróże
 • Kultura krajów skandynawskich
 • Nauka języków obcych
 • Muzyka, płyty winylowe i książki