dr Roxana Zuziak

ORCID - https://orcid.org/0000-0002-7544-6096

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2018 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej; temat pracy doktorskiej: Wpływ zabiegów w saunie na aktywność endokrynną tkanki tłuszczowej, właściwości reologiczne krwi oraz funkcje śródbłonka naczyniowego u młodych kobiet
 • 2016 r. – uzyskanie tytułu magistra z biotechnologii molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; temat pracy magisterskiej: Wpływ nekrozy krwotocznej nowotworu na poziom BCRP (białko oporności lekowej w raku piersi) w tkankach prawidłowych gospodarza - badania na modelu mysim
 • 2014 r. – uzyskanie tytułu licencjata z biotechnologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • 2013 r. – ukończenie studiów podyplomowych na kierunku dietetyka i planowanie żywienia
 • 2012 r. – uzyskanie stopnia magistra z wychowania fizycznego na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; temat pracy magisterskiej: Ocena sposobu żywienia wegetarian i wegan uprawiających biegi maratońskie
 • 2004-2007 r. – nauka w V LO w Bielsku-Białej w klasie o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • od 2017 r. wykładowca w Zakładzie Chemii i Biochemii
 • od 2019 r. adiunkt dydaktyczny w Zakładzie Chemii i Biochemii

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

czynny udział w konferencjach naukowych

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • 1 promotorstwo pomocnicze wypromowanej pracy doktorskiej

Praca dydaktyczna w uczelni

 • koordynator przedmiotów:
  • Receptura kosmetyczna,
  • Biotechnologia kosmetyków,
  • Przemysłowa produkcja kosmetyków
 • prowadzenie wykładów/ćwiczeń z przedmiotów:
  • Podstawy chemii,
  • Chemia kosmetyczna,
  • Receptura kosmetyczna,
  • Biotechnologia kosmetyków,
  • Przemysłowa produkcja kosmetyków
 • promotorstwo 16 prac magisterskich i 26 prac dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2012 r. – kurs instruktorski z lekkiej atletyki
 • 2013 r. – szkolenie z bezpieczeństwa i jakości żywności
 • 2016 r. – kurs z dietetyki i suplementacji w sporcie
 • 2020 r. – szkolenie z recepturowania, produkcji i kontroli jakości produktów kosmetycznych

Działalność w innych organizacjach

Uzyskane nagrody i odznaczenia