Wykaz niezbędnych dokumentów, z którymi należy zgłosić się w CEZ:

 • karta szkolenia specjalizacyjnego;
 • kopia ubezpieczenia zawodowego oraz kopia aktualnego szkolenia BHP – aktualizowane na początku każdego roku szkolenia specjalizacyjnego

Wykaz staży kierunkowych

 • I rata do dnia 15.03.2024 roku 12 000 PLN
  TYTUŁEM WPŁATY: Specjalizacja z fizjoterapii, imię i nazwisko, I rata 2024 rok;
 • II rata do dnia  5.01.2025 roku 10 000 PLN
  TYTUŁEM WPŁATY: Specjalizacja z fizjoterapii, imię i nazwisko, II rata 2025 rok;
 • III rata do dnia 4.01.2026 roku   8 000 PLN
  TYTUŁEM WPŁATY: Specjalizacja z fizjoterapii, imię i nazwisko, III rata 2026 rok.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
NR KONTA: Bank PEKAO S.A. 90 1240 4722 1111 0000 4859 4185