Zgodnie z Komunikatem Rektora z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zasad postępowania w czasie epidemii SARS-COV-2/COVID-19 obowiązujących w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w semestrze letnim 2020/2021 pracownicy Wydziału Rehabilitacji Ruchowej odbywają dwa 1,5 godzinne, zdalne dyżury konsultacyjne w tygodniu przy wykorzystaniu aplikacji Teams. 

Przykładowo dr Jan Nowak: 

  • środa: 13:00-14:30 (dyżur online, Teams) 
  • czwartek: 13:00-14:30 (dyżur online, Teams) 
Bezpośredni kontakt z pracownikami Uczelni możliwy jest jedynie po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny spotkania.