Pełna nazwa Koła: Studenckie Koło Naukowe "TRIADA”

 

Data założenia Koła: 29.01.2012

 

Opiekun Koła: dr Marta Curyło

 

Zarząd Koła
Przewodniczący: Agnieszka Badura

Wiceprzewodniczący: Alicja Podgórni

Sekretarz: Patrycja Janda, Magdalena Wełna

 

Siedziba Koła: Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Wydział Rehabilitacji Ruchowej

 

Zainteresowania naukowe:

a)      Aktualnie zajmujemy się:

  • pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań i umiejętności w zakresie fizjoterapii w ginekologii i położnictwie,
  • prowadzeniem w ramach i pod patronatem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia samodzielności poznawczej,
  • zdobywaniem umiejętności praktycznych z zakresu fizjoterapii w ginekologii 
    i położnictwie.

 

b)      Pomysły na działalność SKN w roku akademickim 2015/2016:

  • wydawanie zwartych prac studentów, biuletynów, broszur,
  • udział członków Koła w studenckich konkursach o tematyce zbieżnej z profilem Koła,
  • kontynuacja projektu „ świadomość personelu medycznego na temat opieki nad pacjentką niepełnosprawną”, „Opieka okołoporodowa nad pacjentką niepełnosprawną”,
  • nawiązanie współpracy z innymi Studenckimi Kołami Naukowymi z AWF w Krakowie i innymi,
  • warsztaty dla studentów.

 

Rekrutacja nowych członków:

Do SKN TRIADA mogą przystąpić studenci Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, niezależnie od trybu i formy podjętych studiów, którzy popierają cele Koła oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.