Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia dla dra Andrzej Markowskiego, dr Anny Pawlikowskiej oraz dra Rogera Madejskiego w zajęciach studyjnych w Groningen.

Ostatni dzień (5 kwietnia 2019) zajęć studyjnych programu "Mistrzowie Dydaktyki" realizowanych w Uniwersytecie w Groningen. Finalne spotkanie zostało poświęcone systemowi ewaluacji pracy nauczycieli akademickich z zakresu realizacji efektów uczenia. Omówione zostały również dalsze etapy szkolenia, które zostaną zaplanowane w ramach trzech oddzielnych modułów realizowanych w Polsce w ciągu najbliższego roku. Pracownicy Wydziału Rehabilitacji Ruchowej pomyślnie ukończyli szkolenie w czasie wizyty studyjnej w Uniwersytecie w Groningen.

Na koniec należy się szczególne podziękowanie dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zespołu instruktora Rick'a Huizinga za profesjonalne i solidne przeprowadzenie szkolenia oraz za gościnność Uniwersytetu w Groningen.

DZIĘKUJEMY!