Szanowni Państwo

W związku z Komunikatem Rektora z dnia 26.03.2021 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na wszystkich kierunkach studiów w AWF w okresie od 27 marca do 11 kwietnia 2021 informuję, iż wszystkie rodzaje zajęć, w tym zajęcia praktyczne i kliniczne w dniach: 29 marca, 30 marca, 31 marca, 08 kwietnia i 09 kwietnia będą realizowane zdalnie, na takich samych zasadach jak podczas lockdownu w ubiegłym roku akademickim.

prof. dr hab. Piotr Mika
Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej