Od lewej: dr Andrzej Markowski, Rick Huizinga, dr Roger Madejski i dr Anna Pawlikowska.

Mistrzowie Dydaktyki, program realizowany z ramienia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Uniwersytecie w Groningen (Holandia). W zajęciach wyjazdowych uczestniczą pracownicy Wydziału Rehabilitacji Ruchowej: dr Anna Pawlikowska (Zakład Nauk Społecznych, Uczelniany Koordynator ds. programu Mistrzowie Dydaktyki), dr Roger Madejski (Zakład Promocji Zdrowia) oraz dr Andrzej Markowski (Zakład Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej). Szkolenie w dniu 1 kwietnia 2019 prowadził Rick Huizinga (International/Intercultural Educator i Teacher Trainer) z zakresu "Course design" i "Active learning". Szkolenie ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu prowadzenia dydaktyki przez nauczycieli akademickich.