Krajowa Izba Fizjoterapeutów zorganizowała, wraz z czasopismem naukowym Physiotherapy Review, konkurs skierowany do absolwentów kierunku fizjoterapia na najlepsze prace magisterskie obronione w roku akademickim 2019/2020. Prace były rozpatrywane w czterech kategoriach: metodyka, wartość merytoryczna, znaczenie pracy z perspektywy naukowej oraz nowatorski charakter pracy.
Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zajęli wysokie miejsca w konkursie:
 • I miejsce (ex aequo)
  • Pani mgr Alicja Stanaszek - tytuł pracy: Porównanie funkcjonalnych wzorców ruchowych, rozkładu obciążenia stóp oraz aktywności mięśniowej u osób trenujących dyscypliny symetryczne i asymetryczne (Promotor pracy: dr Iwona Sulowska-Daszyk)
  • Pan mgr Remigiusz Krajewski - tytuł pracy: Ocena wpływu autorozluźniania mięśniowo-powięziowego z użyciem podwójnej piłki lacrosse na zakres ruchomości oraz aktywność bioelektryczną mięśni w obrębie taśmy powierzchownej tylnej (Promotor pracy: dr Iwona Sulowska-Daszyk)
 • II miejsce
  • Pan mgr Dawid Janczarzyk - tytuł pracy: Porównanie wpływu dwóch metod kompresji ischemicznej punktów spustowych na zmianę progu bólu i parametrów elektromiograficznych mięśnia czworobocznego grzbietu (Promotor pracy: dr hab. Piotr Mika, prof. nadzw.)
 • III miejsce
  • Pani mgr Agnieszka Kowalska - tytuł pracy: Ocena wpływu programu ćwiczeń przeprowadzonego w plenerowej siłowni na sprawność fizyczną osób po 60. roku życia (Promotor pracy: dr Joanna Czesak)
Pełne wyniki konkursu znajdują się na stronie:
Laureatom oraz Promotorom prac serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!