Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Standard ma zastosowanie do kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty prowadzonego na studiach na kierunku fizjoterapia od roku 2019.

 

Efekty uczenia się obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020:

Efekty kształcenia obowiązujące przed rokiem akademickim 2019/2020: