dr hab. Marek Pokutycki prof. AWF

Wykształcenie

 1. 2013 – uzyskanie stopnia naukowego Doktora habilitowanego sztuki w dyscyplinie sztuki piękne, stopień naukowy nadany uchwałą Rady Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiń­skiego w Łodzi.
 2. 2008uzyskanie stopnia Doktora sztuk plastycznych; dyscyplina artystyczna: sztuki pięk­ne: stopień naukowy nadany uchwałą Rady Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemiń­skiego w Łodzi.
 3. 2005 - Trzy semestralne studia podyplomowe: „Arteterapia – sztuka w nauczaniu, wychowaniu i terapii”.
 4. 1985 – Uzyskanie tytułu magistra wychowania plastycznego; specjalność nauczyciel­ska. Dyplom w pracowni grafiki. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Ko­misji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Praca zawodowa i funkcje pełnione na AWF

 1. Od 2013 do 2019 roku Kierownik Zakładu Teoretycznych Podstaw Terapii Zajęciowej.
 2. Od 2013 do 2020 Członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej.

Osiągnięcia w pracy naukowo – badawczej / publikacje

Udział w wystawach

Wystawy indywidualne:                                                                      

 • Galerie Mitte, Drezno, kwiecień – maj 2019
 • Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeg, wrzesień – październik 2018.
 • Galeria Czarna CENTRUM NCK, Kraków, listopad – grudzień 2015.
 • Galeria Lamelli, Kraków, październik - listopad 2015.
 • Galeria MOK Dębica, sierpień – wrzesień, 2015.
 • Galeria BWA Rzeszów, maj – czerwiec 2015.
 • Galeria TDK, Tarnobrzeg, maj 2013.
 • Galeria Mała, Nowy Sącz, lipiec 2012.
 • BWA – Galeria Sztuki Współczesnej, Sandomierz październik, 2011.
 • BWA - Galeria „Piwnice”, Kielce, marzec 2011.
 • BWA – galeria „Zielona”, Busko Zdrój, czerwiec 2007.
 • Galeria Instytutu Historii Sztuki i Architektury Politechniki Krakowskiej „Galeria A1” Kraków, czerwiec 2007.
 • Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków „Tycjan”, Kielce kwiecień 2007.
 • Dom Środowisk Twórczych, pałac Tomasza Zielińskiego, Galeria Sztuki Kielce, listopad 2004.

Wystawy międzynarodowe:

 • Galerie Mitte, Drezno, kwiecień – maj 2019
 • Galeria Nowego Stoworzyszenia Miłośnikow Sztuki w Saksonii, Drezno,grudzień, 2017.
 • The 5TH Internatinal Drawing Competition, Muzeum Miejskie Wrocław, 2012.
 • The Fourth Internatinal Drawing Competition, Muzeum Miejskie Wrocław, 2009.

Wystawy zbiorowe:

 • BWA -  Galeria sztuki Współczesnej, Sandomierz, grudzień 2020.
 • Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba roku 2017, Galeria BWA Rzeszów, grudzień 2017.
 • BWA -  Galeria sztuki Współczesnej, Sandomierz, grudzień 2017.
 • IX Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Lubaczów, wrzesień, 2017.
 • Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”- „44 Salon zimowy” Radom, grudzień 2016.
 • BWA -  Galeria sztuki Współczesnej, Sandomierz, grudzień 2016.
 • Galeria MOK, Dębica grudzień 2016
 • Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba roku 2014, Galeria BWA Rzeszów, grudzień,  2014.
 • BWA - Galeria Sztuki Współczesnej, Sandomierz, grudzień, 2013.
 • Galeria Maneż, Łańcut, październik 2013.
 • Galeria Mała, Nowy Sącz, styczeń 2013.
 • Galeria im. Jana Tarasina - Kaliskie Biennale Rysunku i Grafiki „Próba 1”, Kalisz, listopad 2012.
 • Muzeum – Dwory Karwcjanów i Gładzyszów, Gorlice, październik, 2012.
 • BWA - Galeria sztuki Współczesnej, Sandomierz, grudzień, 2011.
 • BWA – Galeria Sztuki Współczesnej, Olkusz, wrzesień 2011.
 • Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Częstochowa, sierpień, 2011.
 • BWA – Galeria Sztuki Współczesnej, Sandomierz, grudzień, 2010.
 • BWA – Galeria „Piwnice”, Kielce, wrzesień, 2010.
 • BWA – Galeria Sztuki Współczesnej, Sandomierz, grudzień, 2009.
 • BWA – Galeria Sztuki Współczesnej, Sandomierz, grudzień, 2008.
 • VI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Lubaczów, wrzesień, 2008.
 • BWA – Galeria Sztuki Współczesnej, Sandomierz, grudzień 2007.
 • BWA – Galeria „ Piwnice”, Kielce, wrzesień 2006.
 • BWA – Galeria Sztuki Współczesnej, Sandomierz, grudzień, 2005.
 • BWA – Galeria „Piwnice”, Kielce, wrzesień/październik 2005.
 • BWA – Galeria Miejska, Tarnów, czerwiec 2005.

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

Praca dydaktyczna na uczelni

 1. Koordynator przedmiotu – Fotografia w kosmetologii.
 2. Prowadzenie przedmiotów;
 • Terapia sztuką – ćwiczenia
 • Terapia plastyczna / Stymulacja małej motoryki
 • Twórcza terapia zajęciowa / Arteterapia – wykład i ćwiczenia
 • Estetyka i sztuka / Plastyka – wykład i ćwiczenia
 • Ćwiczenia sensomotoryczne – ćwiczenia

Członkowstwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • 2016 - Członek Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej
 • 2017 – Członek Rady Programowej Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu.

Członkowstwo w redakcjach czasopism naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje

- 2005 - Warsztat „Spójrz inaczej” – przygotowujący do realizacji pro­gramu zajęć wychowawczo – profilaktycznych; organizowa­ny przez Ośrodek Szkolenia Nauczycieli Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Szkolnej MEN.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia:

 • III nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego„ XXIX Porównania” Biuro Wystaw Artystycznych Sandomierz 2020.
 • III nagroda „ XXVI Porównania” Biuro Wystaw Artystycznych Sandomierz 2017.
 • Wyróżnienie honorowe - IX Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2017.
 • II nagroda „ XXV Porównania” Biuro Wystaw Artystycznych Sandomierz 2016
 • Grand Prix „ XX Porównania” Biuro Wystaw Artystycznych Sandomierz 2011
 • II nagroda „ XIX Porównania” Biuro Wystaw Artystycznych Sandomierz 2010
 • VII nagroda „Przedwiośnie 33” BWA Kielce 2010
 • Grand Prix „ XVIII Porównania” Biuro Wystaw Artystycznych Sandomierz 2009
 • IV nagroda „Przedwiośnie”. Biuro Wystaw Artystycznych.
  Kielce 2005.

 Inne: Wniosek Galerii Lamelli;

Wystawa rysunku Marka Pokutyckiego zatytułowana: ”Zadrapania przychodzą nocą wraz z kometami”o przyznanie nagrody im. Witolda Wojtkiewicza.

Nagrody przyznawanej przez Związek Polskich Artystów Plastyków – Okręg Krakowski za najlepszą wystawę roku w Krakowie.

Udział w sympozjach:

 1. Międzynarodowy projekt Artystyczny: „Archetypy kobiety w kulturze Zachodu jako wzory i inspiracje sztuki współczesnej” 2018/2019
 1. lV Międzynarodowe Sympozjum Artystyczne im. Mariana Ruzamskiego w Dzikowie 16 – 24. 08. 2018.  
 1. III Międzynarodowe Sympozjum Artystyczne im. Mariana Ruzamskiego w Dzikowie 07 – 16. 08. 2017