Projektowanie papierowych strojów, pokaz mody

Zajęcia te łączą różne media sztuki. Rozwijają pomysłowość i ekspresję twórczą, uruchamiają wyobraźnię. Ćwiczenia te pozwalają akceptować siebie i drugiego człowieka takim, jaki jest. Prezentowanie w czasie pokazu mody wykonanych przez siebie kreacji, pozwala przełamać barierę nieśmiałości. Łącząc w sobie elementy zabawy umożliwia nieprofesjonalnym modelom, występować publicznie, bez skrępowania i uczucia wstydu. Ułatwia to samoakceptację i wpływa na wzmocnienie poczucia własnej wartości u osób nieśmiałych, wyalienowanych społecznie z grupy, rodziny i środowiska. Jest dla nich siłą uzdrawiającą. Zajęcia te pełnią także niebagatelną rolę terapeutyczną  w procesie usprawniania manualnego i psychomotorycznego m.in. ludzi w podeszłym wieku, w procesie rehabilitacji schorzeń neurologicznych, w leczeniu i usprawnianiu (np. w przypadkach RZS), przywracaniu sprawności pourazowej i wspomagają procesy socjoterapeutyczne.