dr Paweł Posadzki

ORCID (Open Researcher and Contributor ID)0000-0002-5153-3654

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • Numer Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZFz: 69032)
 • Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w dyscyplinie psychologia zdrowia w Instytucie Nauk Humanistycznych, Wydziału Wychowania Fizycznego, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (2007). Temat pracy doktorskiej: „Psychospołeczne uwarunkowania postaw wobec zdrowia”. Promotor: prof. dr hab. Janusz Zdebski
 • Magister wychowania fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (1998-2003). Promotor: prof. dr hab. Janusz Zdebski
 • Licencjat fizjoterapii Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu (2003-2006). Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • 04.2019 – luty 2024 Kleijnen Systematic Reviews, Ltd.: Menadżer systematycznych przeglądów literatury
 • 06.2016 – 03.2019 Lee Kong Chian School of Medicine Imperial College London & Nanyang Technological University: Senior Research Fellow
 • 10.2014 – 06.2016 Lee Kong Chian School of Medicine Imperial College London & Nanyang Technological University: Research Fellow
 • 09.2014 – obecnie Ministerstwo Zdrowia Królestwa Arabii Saudyjskiej, National Centre for Complementary and Alternative Medicine: Konsultant
 • 10.2013 – 09.2014 The Centre for Public Health, Liverpool John Moores University (jednostka World Health Organization (WHO)): Researcher
 • 10.2013 – 06.2014 Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny: Wykładowca
 • 10.2012 – 04.2013 Koreański Instytut ds. Badań nad Medycyną Orientalną (jednostka WHO): Researcher
 • 08.2010 – 04.2012 University of Exeter: Associate Research Fellow
 • 09.2009 – 06.2010 Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach: Asystent
 • 10.2009 – 07.2010 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu: Wykładowca
 • 01. 2008 – 07.2009 University of East Anglia: Research Associate

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • Opieka naukowa nad piętnastoma pracami licencjackimi z zakresu fizjoterapii (w okresie od września 2009 do lipca 2010); miejsce: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 • Opieka naukowa nad pięcioma studentami medycyny (w okresie od stycznia 2008 do lipca 2009); miejsce: University of East Anglia
 • Opieka naukowa nad doktorantką (Amani Alotaibi, październik 2011- Maj 2012); miejsce: University of Exeter
 • Październik 2015 – Październik 2018 opieka naukowa nad współpracownikami; miejsce: Lee Kong Chian School of Medicine, Nanyang Technological University, Singapore
 • Październik 2016 – Październik 2018 opieka naukowa nad doktorantka (Xiaomeng Xiu): miejsce: Lee Kong Chian School of Medicine, Nanyang Technological University, Singapore
 • Czerwiec 2017 – Maj 2018 opieka naukowa nad magistrantami (Sophie Paddock, University of East Anglia i Linda Eftychiou, Imperial College London)

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotów:
  • Metody medycyny naturalnej / Refleksoterapia (Kosmetologia - studia I stopnia)
  • Metodologia pisania prac naukowych (Kosmetologia - studia II stopnia)
 • Program nauczania z zakresu fizjoterapii dla Łużyckiej Szkoły Wyższej w Żarach, październik 2009
 • Program nauczania z zakresu psychologii zdrowia dla brytyjskiego Freshwinds Institute of Integrated Medicine (Birmingham), styczeń, 2010
 • Sylabus dla Uniwersytetu Rzeszowskiego (fizjoterapia), wrzesień, 2012
 • Sylabus dla Uniwersytetu Jagiellońskiego (EBM), czerwiec, 2014
 • Program nauczania dla doktorantów z zakresu syntezy dowodów naukowych, Nanyang Technological University, Singapore, wrzesień 2015-2018
 • Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu: zajęcia z zakresu technik mobilizacyjnych (semestr zimowy i letni, studia stacjonarne i niestacjonarne), październik 2009 – lipiec 2010
 • Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach: zajęcia z zakresu terapii manualnych i masażu (semestr zimowy i letni, studia stacjonarne i niestacjonarne), październik 2009 – lipiec 2010
 • Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach: prowadzenie kursu z zakresu technik osteopatycznych, listopad 2009 – styczeń 2010
 • Prowadzenie warsztatów naukowych dla National Centre for Complementary and Alternative Medicine pt.: Introduction to Evidence Based Medicine and Systematic Reviews, Riyadh, (Arabia Saudyjska), grudzień 2015
 • Grudzień 2014: Chief Medical Officer, United Kingdom. Zlecenie opracowania pt.: Perceptions of and beliefs about alcohol as a risk factor for cancer: a systematic review [w]: CMO Alcohol Guidelines Review

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • od 2006 – członek Research Council For Complementary Medicine
 • od 2010 – członek International Society for Scientific Interdisciplinary Yoga Research
 • od grudnia 2013 do połowy 2014 – członek Komitetu Doradczego Zayed Complex for Herbal Research and Traditional Medicine, Abu Dhabi Health Authority.

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

 • od 2010 – członek Rady Naukowej czasopisma Focus on Alternative and Complementary Therapies
 • od 2010 – członek Rady Naukowej czasopisma Refleksologia
 • od 2012 – zastępca redaktora naczelnego czasopisma Journal of Naturology and Complementary Therapies
 • od 2013 – członek Rady Naukowej czasopisma International Journal of Anesthesiology Research
 • od 2016 – członek Rady Naukowej czasopisma Medycyna Manualna

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • Trener narciarstwa alpejskiego (II klasa)
 • Instruktor narciarstwa alpejskiego
 • Instruktor żeglarstwa deskowego
 • Instruktor odnowy biologicznej w sporcie
 • School of Integrated Health, University of Westminster, Londyn: Studia podyplomowe z zakresu zaawansowanych technik nerwowo-mięśniowych (listopad 2008-maj 2009)
 • Maj 2005 (dwudniowy kurs), Kraków - Medical Taping with elements of Mulligan Concept
 • Listopad 2005 (czterodniowy kurs), Zakopane - The McKenzie Method
 • Terapia bólów dolnego odcinka kręgosłupa
 • Marzec 2006 (sześciodniowy kurs), Bydgoszcz - Chiropraktyka McTimmoney-Corley’a miednica i kręgosłup
 • Marzec 2006 (czterodniowy kurs), Kraków - Osteopatia Funkcjonalna - Technika harmoniczna w łańcuchach biokinematycznych
 • Marzec 2006 (trzydniowy kurs), Kraków - Drenaż limfatyczny. Szkoła niemiecka - Asdonk
 • Maj 2006 (dwudniowy kurs), Kraków - Integrated Soft Touch Techniques. Bezbolesna terapia punktów spustowych, technika funkcjonalna, napięcia i przeciw-napięcia, uwolnienia pozycyjnego.
 • Październik 2006 (dwudniowy kurs), Korfantów - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation - metoda PNF w wodzie
 • Marzec 2007 (dwudniowy kurs), Kraków - Akupunktura Czaszki Dr Yamamoto
 • Kurs zaawansowanej meta-analizy, Londyn (05-09 lipiec 2013)
 • Podstawy badań epidemiologicznych, Kurs Online (listopad 2014)
 • Podstawy randomizowanych badań klinicznych, Kurs Online (czerwiec 2015)
 • Kolokwium Cochrane, Wiedeń (październik 2015)
 • Analiza danych na Tableau (listopad 2015)

Działalność w innych organizacjach

 • BRAK

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • Fellowship – Pilkington Family Trust, Zjednoczone Królestwo (sierpień 2010)
 • Fellowship – Royal College of Physicians, Londyn (wrzesień 2011)

Inne

Wyniki badań moich i współpracowników były prezentowane i komentowane m.in. w następujących mediach:

W 2019 i 2022 Ioannidis i wsp. dokonali analizy autorów z całego świata i ze wszystkich dziedzin naukowych na podstawie rankingu złożonego z obiektywnych wskaźników uwzględniających sześć wskaźników cytowania. W tym rankingu znalazłem się wśród elitarnego grona 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie.