dr Sylwia Mętel

ORCID - 0000-0001-9155-7880

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2005 – uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Temat pracy doktorskiej Wpływ treningu rehabilitacyjnego na samoocenę jakości życia osób w wieku starszym. Promotor pracy: prof. dr hab. Krzysztof Spodaryk.

 • 2001 - 2004 studia doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2014 - uzyskanie tytułu specjalistki w dziedzinie fizjoterapii
 • 1999 - uzyskanie stopnia magistra fizjoterapii.
 • 1995 - 1999 studia stacjonarne na kierunku fizjoterapia na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 1991 - 1995 nauka w III LO im. Jana Kochanowskiego w Krakowie

 

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • Od 2024 kierowniczka specjalizacji z fizjoterapii w WRR AWF w Krakowie
 • Od 2015 w Komisji ds. specjalizacji z fizjoterapii
 • Od 2011 adiunkt na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Publikacje:

 Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • Promotor pomocniczy 1 pracy doktorskiej obronionej w 2020 r.

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Kierownik projektów badawczych realizowanych w AWF w Krakowie:

 • Ocena ruchomości klatki piersiowej, siły mięśni oddechowych, funkcji ręki i jakości życia u zdrowych osób młodych. Nr 249/BS/INS/2020 w latach 2020 – 2023
 • Ocena dynamometryczna siły kończyn dolnych oraz stanu głosu i siły mięśni oddechowych u pacjentów w wieku starszym ze schorzeniami dróg oddechowych, objętych leczeniem w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”.
  Nr 177/BS/KF/2018 w latach 2018 – 2019
 • Ocena sprawności funkcjonalnej i jakości życia pacjentów w wieku starszym ze schorzeniami dróg oddechowych, objętych leczeniem w Uzdrowisku Kopalnia Soli "Wieliczka". Nr 125/BS/KF/2017 w latach 2017 – 2018
 • Wpływ ćwiczeń terapii N.A.P. – Neuroortopedyczna plastyczność zależna od aktywności prowadzonych w warunkach subterraneoterapii na sprawność funkcjonalną i jakość życia osób dorosłych z astmą oskrzelową.
  Nr 97/BS/KF/2016 w latach 2016 – 2017
 • Analiza zaangażowania powięzi piersiowo-lędźwiowej oraz mięśni tułowia i kończyn dolnych w czynnościach związanych z pochylaniem się w wybranych grupach osób młodych. Nr 50/BS/KF/2014 w latach 2015 – 2016

Praca dydaktyczna i rozwój kompetencji dydaktycznych

 • 2023 – uzyskanie kwalifikacji trenerki nauczycieli akademickich w zakresie metod dydaktycznych: 2020 - 2023 udział w programie zaawansowanym projektu MNiSW Masters of Dydactics w ścieżce Train the Trainer; 2018 - 2020 udział w etapie podstawowym projektu Masters of Dydactics, w tym staż szkoleniowy z zakresu tutoringu w Institute of Education, UCL - University College London, Wielka Brytania, 02 - 14.2018
 • Współorganizatorka Teaching Cafe „KAWFka” miejsca spotkań i wymiany doświadczeń dydaktycznych dla nauczycieli akademickich: współprzygotowanie
  i współprowadzenie 5 interdyscyplinarnych spotkań (2 stacjonarne i 3 on-line) dla wykładowców AWF Kraków w roku akademickim 2022 / 2023
 • Wystąpienie na konferencji zagranicznej z zakresu dydaktyki szkoły wyższej:
  Mętel S. Modern Teaching Methods with the Use of Tutoring Model at the Physiotherapy Faculty. The 10th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars Alma Mater Europaea Annual Conference "IT'S ABOUT PEOPLE 2022: Embracing Digital Transformation for a Sustainable and Ethical Future", Maribor, 11 - 18.03. 2022
 • Wystąpienie na konferencji krajowej z zakresu dydaktyki szkoły wyższej: Mętel S. Poster making as a method of small - group assessment for learning. DIMENSIONS OF ACADEMIC TUTORING: DOAT 2022, University of Science and Technology and University of Silesia. Wrocław, 22.09. 2022
 • Koordynatorka przedmiotu: Ćwiczenia sensomotoryczne, BODYART and stretching.
 • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotu/ów: Ćwiczenia sensomotoryczne, Medycyna fizykalna i balneoklimatologia, Fizjoterapia kliniczna w pediatrii,
  Metody specjalne, Terapia zajęciowa w neurologii i neurochirurgii, Sensory strategies
  (zajęcia realizowane metodą tutoringu), Fizjoterapia w reumatologii,
  Kontrola posturalna, Korekcja wad postawy ciała.
 • Kursy w języku angielskim ze studentami programu Erasmus+:
  Special technique in Sport Medicine, Sensomotoric Training, Speleotherapy and recreation in the underground Health Resort “Wieliczka” Salt Mine, Spa and water recreation, Vibration therapy and training, Physical medicine in sport.
 • Promotorstwo prac magisterskich i dyplomowych na WRR

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Od 2023 - Sekcja Fizjoterapii Oddechowej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
 • Od 2013 - NAPAkademie z siedzibą w Berlinie/Ingelheim, zrzeszającej Certyfikowanych Instruktorów Terapii N.A.P.
 • Od 2009 – Członek Polskiego Towarzystwa Adaptowanej Aktywności Fizycznej
 • Od 2008 – Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

 • Od 2017 - Advances in Rehabilitation
 • Od 2021 - Medical Rehabilitation
 • Od 2022 - Clinical Medicine Insights: Circulatory, Respiratory and Pulmonary Medicine
 • Od 2023 - BMC Geriatrics, Health Promotion & Physical Activity, Journal of Asthma, European Journal of Pediatrics.

Kursy i szkolenia

 • 2023 - szkolenie rozwijające z klinicznego zastosowania wkładek ortopedycznych ICB Medical
 • 2023 - udział w sesjach szkoleniowych z zakresu komunikacji społecznej Porozumienie bez Przemocy (ang. Non Violent Communication - NVC)
 • 2023 – udział w 5 certyfikowanych kursach stacjonarnych w ramach projektu Fizjo-learning: Staw biodrowy: badanie i strategie leczenia Techniki fizjoterapeutyczne stosowane u pacjentów z dysfunkcjami układu oddechowego, Przeprowadzenie testów wysiłkowych dla potrzeb fizjoterapii i ich interpretacja, Wady postawy u dzieci
  i młodzieży
  , Trening wibracyjny jako wspomaganie terapii neurorozwojowej
 • 2023 – ukończenie 33 certyfikowanych kursów on-line w ramach projektu Fizjo-learning: Fizjoterapia w chorobach rzadkich,  Ból przewlekły – nowa jednostka chorobowa w ICD-11, Ból mięśniowo-powięziowy, Fizjoterapia osób z zaburzeniami czynnościowymi po leczeniu nowotworów głowy i szyi, Aktywność ruchowa osób leczonych z powodu choroby nowotworowej, Diagnostyka obrazowa w praktyce fizjoterapeutycznej, Terapia ręki, Uszkodzenie ścięgien zginaczy palców - zginacz głęboki i powierzchowny, Złamanie głowy kości promieniowej - podstawy, Neuropatia nerwu łokciowego, Zwichnięcie stawu łokciowego – podstawy, Entezopatia nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego, Zespół mięśniowo-powięziowy: objawy bólu barku z promieniowaniem do kończyny górnej, Postępowanie w przypadku uszkodzenia pierścienia rotatorów - ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego, Zespół ciasnoty podbarkowej (SIS - shoulder impingement syndrome, Zespół kanału nadgarstka, Zespół bólowy nadgarstka w przypadku ganglionu, COVID-19 - Diagnostyka i leczenie oraz programowania fizjoterapii osób w trakcie choroby oraz po jej przebyciu, Komunikacja z pacjentem COVID i post COVID, Badanie subiektywne (podmiotowe) i obiektywne (przedmiotowe) układu oddechowego, Zaburzenia mechaniki oddychania, specyficzne ćwiczenia oddechowe u osób po zabiegach w obrębie klatki piersiowej, Rehabilitacja po mastektomii: objawy, diagnostyka i następstwa leczenia w praktyce fizjoterapeutycznej, Pourazowa niestabilność stawu skokowego, Zespół bólowy krętarza większego (Greater Trochanter Pain Syndrome), Zapalenie pasma biodrowo-piszczelowego, Choroba Osgood-Schlattera, Ból z przodu biodra u młodej osoby (Iliopsoas Related Groin Pain), Badanie i strategie leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego, Fizjoterapia uroginekologiczna – wprowadzenie, Zaburzenia kontroli trzymania moczu u kobiet, Zapalne choroby reumatyczne w diagnostyce różnicowej dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych, Wykorzystanie medycyny fizykalnej i balneologii w neurologii

 • 2022 - kurs Integracja Strukturalna Czaszki (Sharon Wheeler)
 • 2022 - kursy Zoga Movement Introduction, Zoga Movement Therapy (Wady postawy  
              ciała)
  , Zoga Movement Therapy (Równoważenie strukturalne, Pediatria)
 • 2022 - kurs Neurodynamika w praktyce klinicznej fizjoterapeuty
 • 2021 - szkolenie Dobór i montaż wkładek ortopedycznych ICB Medical
 • 2019 - kurs Badanie i dokumentacja fizjoterapeutyczna w fizjoterapii
 • 2019 - kurs Terapia wisceralna w praktyce fizjoterapeuty
 • 2019 - kurs Wykorzystanie analizy chodu do diagnostyki pacjentów z MPD oraz
             projektowania zaopatrzenia ortotycznego
 • 2019 - kurs Core First Strategies - System Ochrony Kręgosłupa
             (Vicky Saliba Johnson)
 • 2019 - kurs Fizjoterapia stomatologiczna
 • 2019 - kurs Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postepowania   
              fizjoterapeutycznego
 • 2018 - kurs Chód funkcjonalny oparty na PNF (Gregory S. Johnson)  
 • 2018 - warsztat TRE Trauma Release Exercise (David Berceli)
 • 2016 - kurs Acute and Chronic Lumbar and Pelvic Girdle Pain (Andy Fleeming)
 • 2016 - kurs Terapia mięśniowo-powięziowa
 • 2013 - kurs Zniekształcenia statyczne u dzieci i młodzieży
 • 2013 - kurs Fizjoterapia u dzieci ryzyka
 • 2013 - certyfikat Międzynarodowego Instruktora Neuroorthopaedic Activitity
             Dependant Plasticity – N.A.P. therapy (Renata Horst)
 • 2011 - kurs Podstawy fizjoterapii w neurorehabilitacji
 • 2010 - kurs Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn    
             górnych, dolnych i tułowia.
 • 2010 - kurs Terapia manualna
 • 2010 - uzyskanie kwalifikacji certyfikowanego terapeuty koncepcji N.A.P.
 • 2008 - uzyskanie kwalifikacji certyfikowanego terapeuty metody P.N.F.
 • 2006 - warsztat z zakresu Metody Feldenkraisa (Jacek Paszkowski) 
 • 2003 - uzyskanie kwalifikacji certyfikowanego terapeuty metody Mc Kenzie
 • 1999 - uzyskanie kwalifikacji instruktora sportu osób niepełnosprawnych, instruktora
             rekreacji ze specjalnością pływanie
  oraz żeglarstwo
 • 1999 - uzyskanie certyfikatu Cambridge English (Certificate in Advances English)

Działalność w innych organizacjach

 • Od 2023 przewodnicząca Zespołu Tematycznego do spraw Ustawicznego Kształcenia Podyplomowego Fizjoterapeutów Krajowej Rady Fizjoterapii
 • Przygotowanie i przeprowadzenie praktycznych warsztatów dla nauczycieli Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie nt. Jak zadbać o swój dobrostan po dniu pełnym stresów? Kraków, 04.12.2023
 • Przygotowanie i przeprowadzenie praktycznych warsztatów z udziałem pacjentów dla Kół Naukowych Studentów Kierunku Fizjoterapia w Małopolskim Oddziale Terenowym Krajowej Izby Fizjoterapii nt. Techniki aktywizacji przepony w Terapii N.A.P. Kraków, 23.03.2023
 • Przygotowanie i prowadzenie wykładów oraz zajęć praktycznych nt. Reedukacja oddechowa i Ćwiczenia sensomotoryczne dla Centrum Aktywności Seniorów „Senior w Centrum” w latach 2022 i 2023.
 • Wygłoszenie referatów on-line popularyzujących wiedzę na temat speleoterapii na
  2 konferencjach STACon live (ang. Salt Therapy Association in the United States – STA): Dynamic balance of older adults participating in speleotherapy combined with pulmonary rehabilitation 05.2022 oraz The influence of speleotherapy combined with pulmonary rehabilitation on functional fitness of older adults 14 - 15.09.2020
 • Przygotowanie i prowadzenie warsztatów naukowo - szkoleniowych dla studentów
  i wykładowców Wydziału Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych nt. Wzmacnianie dynamicznej stabilności ciała i profilaktyka urazów w tańcu, 04.2022
 • Współprzygotowanie i współprowadzenie webinaru nt. Jak uniknąć błędów
  w oddychaniu?
  w projekcie Życie Bez Duszności w dniu 22.03.2022 oraz materiałów dla jego odbiorców dostępnych on-line
 • Popularyzacja wiedzy dotyczącej efektywnego oddychania oraz usprawniania stopy i ręki seniora podczas 3 wystąpień w programie Telewizyjnym TVP3 Czas pogodnej jesieni: Usprawnienia funkcji oddychania https://krakow.tvp.pl/55891956/odc-34; Stopa seniora https://krakow.tvp.pl/56992432/odc-43; Ręka seniora https://krakow.tvp.pl/56992432/odc-43
 • Przygotowanie i przeprowadzenie wraz ze studentami z Koła Naukowego Manual Activity Group z WRR AWF Kraków warsztatów Terapia N.A.P. - smaczne metody na smartfonową szyję w ramach II Konferencji Ogólnopolskiej Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie, 23.04.2022
 • 2022 – 2021 praca w zespole ZDROWIE w projekcie MEiN dla nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej WF z AWF- czas start. Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów naukowo - szkoleniowych dla nauczycieli Studium Wychowania Fizycznego Akademii Górniczo Hutniczej
  w Krakowie nt.
  WF akademicki po pandemii,14.09.2021
 • 2021 – Członkini Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez EGREPA i AWF w Krakowie: Active Aging – new challenges, new opportunities
 • 2019 - prowadzenia kursu specjalizacyjnego dla fizjoterapeutów nt. Podstawy metod neurofizjologicznych
 • Wystąpienie podczas spotkania Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego nt. Terapia manualna i metody specjalne w reumatologii. Kraków, 20.02.2019
 • Wystąpienie w ramach Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych nt. Dynamiczna stabilność stopy Kraków, 25-27.04.2019
 • Przeprowadzenie warsztatów praktycznych dla studentów w ramach Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych nt. Praca z układem współczulnym w terapii N.A.P. Kraków, 19-21.04.2018
 • 2017 - współudział w prowadzeniu szkolenia Manualna terapia dysfagii w Berlinie oraz kursu klinicznego z zakresu terapii N.A.P. w Ingelheim (NAPAcademie)
 • Prowadzenie warsztatów naukowo – szkoleniowych nt. Możliwości wzmacniania dynamicznej stabilności ciała dla Kadry Narodowej B w skokach narciarskich oraz jej trenerów w dniu 15.05.2014r. w Krakowie oraz 16.07. 2014 w Wiśle  - Malince.
 • Od 2013 współorganizacja i prowadzenie z Centrum Edukacji Zawodowej AWF
  w Krakowie specjalistycznych szkoleń z zakresu Terapia N.A.P.

 Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • Nagroda Ministra Sportu i Turystyki za osiągnięcia w pracy szkoleniowej w zakresie opieki fizjoterapeutycznej Arcymistrza Szachowego Jana Krzysztofa Dudy,
  Warszawa 10.03.2022
 • Wyróżnienie dla pracy: Mętel S, Gattner H, Adamiak J, Kostrzon M, Golec J, Szczygieł E. Ocena siły, wytrzymałości oraz gibkości ciała u pacjentów poddanych kompleksowej rehabilitacji leczniczej połączonej z terapią N.A.P. w podziemnym Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka” – badanie pilotażowe. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji 15-lecia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie „Nowe Wyzwania
  w Fizjoterapii, Terapii Zajęciowej i Kosmetologii”. Kraków, 20-22.04.2017
 • Wyróżnienie dla pracy: Mętel S, Adamiak J, Gattner H, Szczygieł E, Golec J. Ocena funkcjonalna pacjentów pulmonologicznych przebywających na turnusie rehabilitacyjno-leczniczym połączonym z terapią N.A.P w podziemnym uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka” - badanie pilotażowe. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w Zdrowiu i Chorobie- Promocja Zdrowia, Leczenie i Rehabilitacja”. Tarnów, 20-21.10.2016.
 • Wyróżnienie dla pracy: Horst R., Maicki T, Mętel S, Trąbka R. Metoda N.A.P.- nowoczesna kinezyterapia bolesnego barku. III Międzynarodowe dni Rehabilitacji. Rzeszów, 3-4.03.2011

Staże zagraniczne:

 • Hollandia - Hanze University of Applied Sciences in Groningen, 10-14.02.2014
 • Hiszpania - University of Malaga, 19-25.05.2015
 • Finlandia – Lapland University of Applied Sciences, 24-28.05.2016
 • Litwa – Vilniaus Kolegija/ University of Applied Sciences, 14-17.09.2016
 • Francja - L’ILEPS - Ecole Superieure des Metiers du Sport, Cergy,17-22.07.2017
 • Portugalia - Escola Superior de Saúde–Politécnico do Porto, 12-16.03.2018
 • Czechy - Charles University in Prague, 13-15.03.2019
 • Portugalia - Polytechnic Institute of Beja,03-06.06.2019
 • Słowenja - Alma Mater Europae in Maribor, 20-24.09.2021
 • Rumunia - Aleksandru Ioan University of Iasi, 13 - 17.06.2022
 • Hiszpania - University of Almeria, 24-28.04.2023
 • Hiszpania - University of Malaga, 22.05-19.06.2023.
 • Rumunia - University of Alba Iulia, 4 - 8.09.2023.

Zainteresowania/hobby

 • Prozdrowotne formy aktywności rekreacyjnej:
  Slow Jogging, taniec, Tai Chi, pływanie, narciarstwo, kolarstwo