prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2007 – uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk o kulturze fizycznej. Wydział Wychowania Fizycznego, AWF Kraków
 • 1989 – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego z zakresu rehabilitacji. Tytuł rozprawy habilitacyjnej:” Postawa ciała a wybrane cechy morfologiczne i funkcjonalne u dzieci i młodzieży w wieku 8 – 15 lat”. Wydział Wychowania Fizycznego, AWF Kraków
 • 1977 – dr nauk wychowania fizycznego. Temat pracy doktorskiej: „Badanie wpływu ćwiczeń wyrównawczo–korekcyjnych na układ morfo–funkcjonalny u dzieci i młodzieży z wadami klatki piersiowej”. Wydział Wychowania Fizycznego, AWF Kraków
 • 1972 – mgr wychowania fizycznego ze specjalizacją z usprawniania leczniczego, Wydział Wychowania Fizycznego WSWF w Krakowie

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • od 2015 profesor zwyczajny na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej w Zakładzie Kosmetologii Estetycznej
 • 1974 – praca w AWF w Krakowie na różnych stanowiskach i funkcjach, najpierw Wydział Wychowania Fizycznego, a od 1990 roku Wydział Turystyki i Rekreacji. W latach 1990/91 Dziekan Wydziału Turystki i Rekreacji.

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • 19 wypromowanych prac doktorskich
 • 8 recenzji w przewodach habilitacyjnych
 • 3 recenzje na tytuł profesora

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z przedmiotów: Refleksoterapia i Metodologia badań naukowych oraz seminariów na kierunku; fizjoterapii i kosmetologii

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • PTF
 • PTR
 • PTMM
 • PSON
 • PTNKF

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

 • Kwartalnik: Medycyna Manualna - członek Rady Naukowej
 • Półrocznik: Promocja Zdrowia i Ekologia – Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej (od 2016)

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2015 – kurs z zakresu mikrokinezyterapii
 • 2016 – szkolenie: Zagrożenia i przeciwwskazania do terapii manualnej dla fizjoterapeutów
 • 2017 – szkolenie: Nowe wyzwania w fizjoterapii, terapii zajęciowej i kosmetologii

Działalność w innych organizacjach

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • Złoty Krzyż Zasługi (1988), Medal KEN (2002)
 • Nagroda Naukowa Indywidualna I stopnia m. Krakowa (1990)
 • Nagrody Ministra: Indywidualna II stopnia i Zespołowa I stopnia

Inne:

 • Wieloletnia współpraca z Uniwersytetem w Presovie (Słowacja)
 • Popularyzacja, wydawnictwa, badania naukowe w zakresie refleksoterapii, zarówno na makro- jak i mikrosystemach