mgr Wojciech Dobrowolski

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 1997 – 1998 Akademia Górniczo-Hutnicza, wydział : Geodezji, studia podyplomowe z wyceny nieruchomości.
 • 1987 – 1988 Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla Asystentów. Uniwersytet Jagielloński.
 • 1981 – 1985 Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków Studia stacjonarne magisterskie, wydział : wychowanie fizyczne, kierunek nauczycielski.
 • 1975 – 1980 Technikum Budowy Maszyn Górniczych w Piotrkowie Tryb.

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • 1995 - do dziś Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków.
 • 1985 - 2013 Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, stanowisko : asystent stażysta w Zakładzie Teorii i Metodyki Rekreacji,
 • 1987 - 89
 • 1989 - 94  Młodszy wykładowca w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego i Sportów Rekreacyjnych – Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny Sportów indywidualnych.
 • 2014 - 2015  Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, starszy wykładowca w Zakładzie Terapii Zajęciowej.
 • 2009 – 2013 Centrum Doskonalenia Zawodowego, prowadzenie kursów instruktora Fitness – nowoczesne formy gimnastyki oraz prowadzenie zajęć z przedmiotu Szkolny Fitness na studiach podyplomowych z Artystycznej Kreacji Tańca i Ruchu.
 • 2009 - 2013    Starszy wykładowca.
 • 1995 - 2009 Wykładowca w Zakładzie Teorii i Metodyki Form Taneczno-Muzycznych.

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej 

 • Dobrowolski W.: 1998. „Taniec towarzyski jako forma użytkowa tańca we Współczesnej kulturze”. [w:] Taniec we współczesnej kulturze i edukacji. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Poznańska A., Dobrowolski W. (2007); Stosunek do zdrowego stylu życia wśród kobiet uczęszczających na zajęcia fitness. Promocja zdrowia w różnych okresach życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, tom 6, s. 190- 192.
 • Poznańska A., Dobrowolski W. (2007); Społeczno-ekonomiczne podłoże zachowań prozdrowotnych kobiet uczestniczących w zajęciach fitness. Łódź
 • Filar-Mierzwa K., Dobrowolski W., Pelc Z.; 2008. ‘Physical Activity in a Form of Dance Rhythmization as Prevention in a Fight for Health and Wellness. [w:] Risk Factor and  Prevention in a Fight for Health and Wellness. Wyd. NeuroCentrum  Lublin, s. 49-58
 • Dobrowolski W., Poznańska A. (2008); The BMI rate (Body Mass Index) and the prohealthy behaviour of women taking part in the fitness activities. Impact of a health and unhealthy life style on wellness. (Pod red. K. Turowskiego).   Wydawnictwo  NeuroCentrum,  Lublin, s. 99-105.
 • Unhealthy life style on wellness. (Pod red. K. Turowskiego). Wydawnictwo NeuroCentrum,  Lublin, s. 99-105
 • Chwała W., Poznańska A., Dobrowolski W. (2010); Spatial oscillations of center of gravity (CoG) and the process of recovery of mechanical energy in the execution of Basic Step in Aerobics. Monografia pod redakcją Tadeusza Ambroży i Doroty Ambroży. Traditional and Modern Forms of Dance and Gymnastics from the Perspective of Physical Culture. European Association for Security. Kraków, s.201- 221
 • Ocena sprawności fizycznej i parametrów morfologicznych u osób uczestniczących w  zajęciach fitness
 • Rola i znaczenie różnych form tanecznych we współczesnej kulturze i edukacji.
 • Psychologiczny aspekt uprawiania różnych form ruchowych przy muzyce.
 • Opracowywanie konspektów, układów choreograficznych i układów zaliczeniowych z prowadzonych zajęć programowych z przedmiotów;  Fitness, Tańce Towarzyskie, Rytmika-Taniec.
 • Przygotowanie egzaminów testowych ze specjalizacji instruktorskiej Fitness.
 • Prowadzenie egzaminu końcowego na kursie instruktorskim Fitness.
 • Centrum Edukacji Zawodowej - opracowanie treści programowych na specjalizację instruktora fitness – nowoczesne formy gimnastyki.
 • Centrum Edukacji Zawodowej - opracowanie treści programowych dla studiów podyplomowych AKTiR z zakresu Tańców Towarzyskich i Fitness.

Publikacje

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

Praca dydaktyczna w uczelni

Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotów:

 • Gry i zabawy ruchowe – I rok Terapia Zajęciowa (studia stacjonarne i zaoczne) – I semestr
 • Wybrane formy rekreacji ruchowej – II rok Terapia Zajęciowa (studia stacjonarne i zaoczne) – IV semestr
 • Fitness - III rok Terapia Zajęciowa (studia stacjonarne) – VI semestr
 • Taniec i Fitness – I rok Kosmetologia (studia stacjonarne i zaoczne) – I semestr
 • Kurs na instruktora Fitness – nowoczesne formy gimnastyki prowadzony w ramach Centrum Edukacji Zawodowej AWF w Krakowie

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • 1994 – 2004 Udział w Warsztatach Tańca Współczesnego organizowanych przez Polski Teatr Tańca - Balet Poznański w Poznaniu.
 • 1998 – do dziś Sędzia na mistrzostwach polski oraz mistrzostwach szkół wyższych w aerobiku sportowym.
 • 2000 - do dziś Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej AWF Kraków.

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • Instruktor sportu z gimnastyki.
 • Instruktor sportu z lekkiej atletyki.
 • Instruktor sportu z pływania.
 • Instruktor narciarstwa zjazdowego PZN.
 • Sędzia Aerobiku Sportowego Federacji FISAF.
 • Instruktor Tańca.
 • Instruktor rekreacji ze specjalnością Fitness.

Działalność w innych organizacjach

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • Nagrody Rektorskie indywidualne; 1988/1989, 1996/1997, 1999/2000.
 • Nagroda Rektorska zespołowa za organizację pokazów Juwenaliowych.
 • Nagroda Jubileuszowa za 25 lat pracy.

Inne

 • Opieka artystyczna w latach 1990-1994 nad zespołem Studencki Teatr Tańca „Kontrast” działającym przy AWF Kraków.
 • Udział w przygotowaniu pokazów z okazji Dni Dziecka organizowanych przez Zakład Metodyki AWF Kraków IV 2000.
 • Udział w organizacji Olimpiady Specjalnej 2002r.
 • Udział w organizacji Mistrzostw Polski w Gimnastyce Sportowej 2002 i 2007 roku.
 • Przygotowanie pokazów oraz udział w części artystycznej z okazji uroczystej inauguracji roku akademickiego 2002/03 z udziałem Prezydenta RP.
 • Współudział w przygotowaniu i organizacji pokazów Juwenaliowych w AWF Kraków
 • Pomoc przy organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Gimnastyka Taniec i Fitness w kulturze fizycznej” organizowanej przez Katedrę Teorii i Metodyki Gimnastyki AWF w Krakowie.

 

 • Udział w pracach komisji sędziowskich w ramach Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w Aerobiku Sportowym w latach 1998-2007.

 

 • Udział w pracach komisji sędziowskich na Gminnych i Powiatowych Mistrzostwach Szkolnych Zespołów Tanecznych „Cheerleaders” organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Tarnowie w latach 2006-2008.

 

 • 1981 – 1994 Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków tancerz, solista oraz asystent choreografa w Teatrze Tańca „Kontrast”.

 

Publikacje