dr Bartłomiej Ptaszek

ORCID - 0000-0002-9688-4706

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2020 – uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej; Temat pracy doktorskiej: „Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na fizjologiczne wskaźniki krwi, stres oksydacyjny i wybrane markery chorobowe u osób ze stwardnieniem rozsianym.” na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2016 – ukończenie Studium Pedagogicznego - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Centrum Pedagogiki i Psychologii
 • 2015 – uzyskanie tytułu zawodowego magistra fizjoterapii; Temat pracy magisterskiej: „Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na właściwości reologiczne krwi u młodych zdrowych mężczyzn.” na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2013 – uzyskanie tytułu zawodowego licencjata fizjoterapii; Temat pracy dyplomowej: „Ocena kompleksowej fizjoterapii po alloplastyce połowiczej stawu ramienno-łopatkowego. Studium przypadku.” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie
 • 2007-2010 – nauka w I LO im. Władysława Orkana w Limanowej w klasie o profilu medycznym (biologia/chemia/fizyka)

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • 2020-2024 Członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • 2021-    ...    Adiunkt w Zakładzie Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej
 • 2020-2021 Asystent w Zakładzie Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej
 • 2017-2020 Wykładowca w Zakładzie Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Wykaz publikacji i czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki AWF w Krakowie:

Projekty:

 • 276/BS/INS/2021 - AWF Kraków - kierownik projektu - Wpływ wysiłku fizycznego z zastosowaniem okluzji i chłodzenia na wybrane wskaźniki krwi u młodych zdrowych mężczyzn.
 • 20/PB/RID/2021 – AWF Kraków - kierownik projektu - Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wskaźniki biochemiczne krwi i regulatory neuroplastyczności u osób ze stwardnieniem rozsianym i osób zdrowych.
 • 130/MN/KRK/2018 – AWF Kraków - kierownik projektu - Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na fizjologiczne wskaźniki krwi, stres oksydacyjny i wybrane markery chorobowe u osób ze stwardnieniem rozsianym.

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • 1 promotorstwo pomocnicze pracy doktorskiej w toku

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotu:
  • Techniki specjalne w odnowie biologicznej
 • Prowadzenie wykładów/ćwiczeń z przedmiotów:
  • Techniki specjalne w odnowie biologicznej
  • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Od 2018 członek Polskiego Towarzystwa Hemoreologii i Mikrokrążenia

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

 • od 2023 recenzent naukowy - Nature - Scientific Reports
 • od 2022 recenzent naukowy - MDPI journal
  • Applied Sciences
  • Clinics and Practice
  • Healthcare
  • International Journal of Environmental Research and Public Health
  • Journal of Clinical Medicine
  • Sustainability
 • Special issue editor "Rheological Properties of the Blood in Athletes" of International Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN 1660-4601) in the section "Exercise and Health"

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2023 - USG narządu ruchu dla fizjoterapeutów - kurs rozwijający
 • 2023 - Leczenie biologiczne
 • 2023 - Terapia wisceralna w praktyce fizjoterapeuty
 • 2023 - USG dla fizjoterapeutów. Terapia sonofeedback
 • 2023 - Fizjoterapeuta – edukator w infodemii
 • 2023 - Badanie elektrokardiograficzne spoczynkowe i wysiłkowe (EKG nieprawidłowe)
 • 2023 - Fizjoterapia osób w opiece paliatywnej
 • 2023 - Farmakoterapia w ortopedii
 • 2023 - Aktywność ruchowa osób leczonych z powodu choroby nowotworowej
 • 2023 - Leczenie operacyjne w ortopedii
 • 2023 - Diagnostyka obrazowa w praktyce fizjoterapeutycznej
 • 2023 - Wytyczne do prowadzenia dokumentacji medycznej w fizjoterapii
 • 2023 - Funkcjonalny trening medyczny
 • 2023 - Wykorzystanie medycyny fizykalnej i balneologii w kardiologii i pulmonologii, neurologii, onkologii, ortopedii, pediatrii, uroginekologii (6 modułów)
 • 2023 - COVID-19 - diagnostyka i leczenie oraz programowanie fizjoterapii osób w trakcie choroby oraz po jej przebyciu
 • 2022 - Kurs interpretacji EKG dla fizjoterapeutów
 • 2022 - Diagnostyka funkcjonalna w chorobach układu krążenia i oddechowego
 • 2022 - Podstawy terapii manualnej
 • 2022 - Podstawy metod neurofizjologicznych
 • 2021 - Podstawy farmakoterapii dla potrzeb fizjoterapii
 • 2021 - Fizjoterapia u dzieci ryzyka
 • 2021 - Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania KKG, KKD i tułowia
 • 2021 - Zakażenia HIV i choroba AIDS i inne zakażenia
 • 2021 - Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży
 • 2021 - Rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii
 • 2019 - Uczestnictwo fizjoterapeuty w procesie sądowym w charakterze biegłego sądowego
 • 2017 - Diagnostyka i terapia ortopedyczna i neurologiczna
 • 2017 - Terapia powięziowa ukierunkowana na funkcję
 • 2016 - Terapia punktów spustowych
 • 2016 - PNF Podstawowy
 • 2016 - Modułowe kształcenie zawodowe
 • 2016 - Laseroterapia wysokoenergetyczna
 • 2016 - Partial Weight Bearing Gait Training Pediatric and Adult Population
 • 2014 - Praktyczne aspekty wykorzystania fali uderzeniowej w fizjoterapii
 • 2014 - Zaopatrzenie ortopedyczne Orliman
 • 2012 - Taping
 • 2012 - I stopień języka migowego SJM dla pracowników służb medycznych M1

Działalność w innych organizacjach

 • współpraca z Fundacją na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
 • czynny udział w organizacji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie 2019
 • czynny udział w pracach Komitetu Organizacyjnego IV Sympozjum Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego 2019

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • nie dotyczy