dr Agnieszka Kreska-Korus

 

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe 

 • 2019 – uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Temat pracy doktorskiej Wybrane wskaźniki chodu z dodatkowym zadaniem poznawczym zakwalifikowanych do aloplastyki stawu biodrowego.
 • 2006 – uzyskanie stopnia magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji  Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.  Temat pracy magisterskiej Parametry czasowo-przestrzenne chodu osób z idiopatyczną chorobą Parkinsona.
 • 1997-2001 Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Andrychowie klasa o profilu biologiczno-chemicznym.

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • 2011 –2015 prowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o umowę zlecenie na kierunku fizjoterapia i terapia zajęciowej
 • 2015-2019 praca na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej
 • Od 2019 praca na stanowisku adiunkta w Zakładzie Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej 

Publikacje:

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

Praca dydaktyczna w uczelni

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje 

 • 2018-2019 Funkcjonalna Terapia Manualna
 • 2016 Terapia Mięśniowo-Powięziowa- Kurs Podstawowy
 • 2014 Kurs „Nietrzymani moczu u kobiet – moduł II
 • 2014 1. Moduł kursu na instruktora treningu dna miednicy według Koncepcji BeBo
 • 2013- 2016 Kurs z zakresu terapii N.A.P. Nerwowo- mięśniowa i stawowo-szkieletowa plastyczność. Reset the brain. Moduł I,II,III,IV
 • 2009 kurs Medycyna ortopedyczna wg Cyriax´a moduł A
 • 2007-2008 PNF kurs podstawowy i rozwijający
 • 2005-2007 Kurs diagnozowania i leczenia biomechanicznych zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego stopnie A,B,C,D
 • 2005 -staż w Carolina Medical Center w Warszawie, tematyka stażu to biomechanika stawu kolanowego, leczenie operacyjne i fizykoterapeutyczne uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego

Działalność w innych organizacjach

Uzyskane nagrody i odznaczenia