dr Justyna Adamiak

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe 

 • 2013 – uzyskanie stopnia doktora nauk w dziedzinie nauki o kulturze fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 
 • 2014 – uzyskanie stopnia magistra w zakresie filologii angielskiej na kierunku Lingwistyka Stosowana na Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera w Krakowie
 • 2007 – licencjat z języka angielskiego, specjalność literatura angielska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 2005 – uzyskanie stopnia magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • 2020 – obecnie – członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • 2019-2020 – członek Wydziałowej Komisji ds. rekrutacji studentów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+
 • 2019-2020 – Koordynator Programu Erasmus+
 • 2019 – członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • 2015 – obecnie – Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Wydziału Rehabilitacji Ruchowej ze Środowiskiem Seniorów
 • 2014 – obecnie – adiunkt w Zakładzie Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej w Instytucie Nauk Stosowanych
 • 2013-2014 – lektor języka angielskiego w Studium Języków Obcych AWF w Krakowie

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr 

 • promotorstwo pomocnicze wypromowanej pracy doktorskiej

Praca dydaktyczna w uczelni 

 • Koordynator przedmiotu Fizykoterapia z balneoklimatologią
 • Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń z przedmiotu Fizykoterapia z balneoklimatologią
 • Prowadzenie zajęć dla studentów programu Erasmus+
 • Promotorstwo prac magisterskich i prac dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach 

 • Od 2018 – członek Polskiego Towarzystwa Hemoreologii i Mikrokrążenia
 • Od 2017 – członek Krajowej Izby Fizjoterapeutów
 • Od 2013 – członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych 

 • Od 2016 – redaktor językowy ds. Języka Angielskiego i recenzent w czasopiśmie „Rehabilitacja Medyczna” (obecnie Medical Rehabilitation ISSN: 1427-9622)

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2022 – kurs Zoga Movement Introduction
 • 2022 – kurs Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)
 • 2021 – kurs włoskiego – poziom C1
 • 2018 – warsztat dr Davida Berceliego dotyczący metody pracy z ciałem TRE
 • 2018 – warsztaty Vinyasa Yoga, Volterra, Włochy
 • 2016 – kurs Terapii N.A.P I i II moduł, CEZ AWF Kraków
 • 2015 – warsztaty z Brianem Mulliganem. The Mulligan Concepts, AWF Kraków
 • 2015 – kurs masażu gorącymi kamieniami. Akademia Sztuki Masażu MENOS
 • 2015 – warsztaty Kinetic Conrol. Kręgosłup lędźwiowy. Kraków.
 • 2015 – warsztaty Ball Pilates. The One Pilates Studio
 • 2015 – warsztaty „Rehabilitacja zaburzeń chodu u osób dorosłych”. Wydawnictwo WIR
 • 2015 – szkolenie: Podstawy integracji sensorycznej, wstępna ocena dziecka. Centrum Terapii Dziecięcej INTEGRO.
 • 2013 – kurs Kinetic Control – Kręgosłup Lędźwiowy: Diagnostyka i ocena mechanicznej niestabilności lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Ośrodek Szkoleniowy Fizjo-Sport, Rzeszów
 • 2013 – kurs Kinetic Control – Kręgosłup Szyjny i Obręcz Barkowa: Diagnostyka, ocena i funkcjonalna rehabilitacja mechanicznych dysfunkcji ruchu. Ośrodek Szkoleniowy Fizjo-Sport, Rzeszów
 • 2013 – kurs Thera-Band Academy: Równowaga mięśniowa, stabilizacja kręgosłupa i poszczególnych stawów, medical fitness
 • 2012 – kurs włoskiego – poziom B2. Włoski Instytut Kultury w Krakowie
 • 2008 – uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego z języka angielskiego
 • 2002 – kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność fitness

Działalność w innych organizacjach

Uzyskane nagrody i odznaczenia 

Inne

Staże zagraniczne w ramach programu Erasmus+:

 • Portugalia – Polytechnic Institute of Beja Erasmus Week 03.06-06.06.2019
 • Czechy – Charles University in Prague, Faculty of Physical Education and Sport, 13.03-15.03.2019
 • Portugalia – Escola Superior de Saúde–Politécnico do Porto, 12.03-16.03.2018
 • Francja – L’ILEPS - Ecole Superieure des Metiers du Sport, Cergy,17.07-22.07.2017
 • Finlandia – Lapland University of Applied Sciences, 24.05 – 28.05.2016
 • Włochy – Università degli Studi di Firenze, 08.06-11.06.2015