dr Andrzej Markowski

ORCID (Open Researcher and Contributor ID)0000-0002-8644-8134

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • Numer Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZFz: 40059)
 • 2014 – uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej. Temat pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. dra hab. Aleksandra Tyki: „Wpływ kinesiotapingu kończyn dolnych techniką tonizującą i detonizującą na zmiany markerów uszkodzenia mięśni podczas wysiłków koncentrycznych i ekscentrycznych u mężczyzn” zrealizowanej na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2011 – uzyskanie tytułu zawodowego kierownika projektów badawczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • 2011 – uzyskanie tytułu zawodowego kierownika projektów badawczych, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • 2010 – uzyskanie tytułu zawodowego nauczyciela przedmiotów zawodowych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • 2006 – uzyskanie tytułu zawodowego magistra fizjoterapii. Temat pracy magisterskiej pod kierunkiem dra Andrzeja Szczygła: „Punkty spustowe - zintegrowana technika manualna na tkankach miękkich – wybrane zagadnienia” zrealizowanej na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 1998-2002 – nauka w XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie w klasie o profilu biologiczno-chemicznym

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • 2023 – członek Zespołu Tematycznego do spraw Nauki działającego przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów
 • od 2023 – koordynator kierunku fizjoterapia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • 2022 – delegat na II Krajowym Zjeździe Fizjoterapeutów w Warszawie
 • 2020-2024 – członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej
 • od 2020 – kierownik Zakładu Kosmetologii Estetycznej
 • od 2020 – prowadzący wybrane zajęcia akademickie dla studentów metodą tutoringu
 • 2012-2016 – członek Rady Bibliotecznej AWF w Krakowie
 • od 2012 – fizjoterapeuta prowadzący własną działalność gospodarczą „PHYSIOMEDICA”
 • 2009-2012 – skarbnik Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów AWF w Krakowie
 • 2009 – uczestnik programu LLP Erasmus w Rovaniemi (Finlandia), główny cel wyjazdu został zrealizowany w postaci pięciu wykładów przeprowadzonych w języku angielskim dla studentów University of Applied Sciences, w trakcie zaprezentowanych wykładów przedstawione zostały główne zagadnienia fizjologii wysiłku fizycznego, podstawowe mechanizmy adaptacyjne organizmu związane ze zmianami otaczającego środowiska zewnętrznego, jak również znaczenie wyznaczania progów metabolicznych w procesie treningu sportowego
 • od 2007 roku nauczyciel akademicki AWF w Krakowie zatrudniony na stanowiskach: asystenta, starszego wykładowcy, a od 2016 na stanowisku adiunkta
 • 2006-2007 – fizjoterapeuta w ośrodku terapii zajęciowej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami „The Log Cabin (Londyn)
 • 2004-2006 – przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Rehabilitacji Ruchowej „SZANSA”, AWF Kraków
 • 2003-2004 – członek Studenckiego Koła Naukowego Rehabilitacji Ruchowej „SZANSA”, AWF Kraków

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • Promotor pomocniczy wypromowanej pracy doktorskiej dra Pawła Cyrka: „Występowanie niespecyficznych bólów dolnego odcinka kręgosłupa u mężczyzn pracujących w pozycji siedzącej i stojącej” pod kierunkiem dra hab. Dariusza Muchy, prof. AWF, 2018.

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotów:
  • Kinesiotaping w pediatrii (Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie)
  • Kinesiotaping (Fizjoterapia - studia II stopnia)
  • Odnowa biologiczna (Kosmetologia - studia I stopnia)
  • Odnowa psychosomatyczna (Kosmetologia - studia I stopnia)
  • Taping w kosmetologii / Taping in cosmetology (Kosmetologia - studia II stopnia)
  • Taping as an supportive therapy in traditional physiotherapeutic methods (ERASMUS - zajęcia w języku angielskim)
 • Promotor 17 prac magisterskich
 • Promotor 29 prac licencjackich

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • od 2005 – członek zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Małopolskiego

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

 • od 2016 roku kierownik działu fizjoterapia i recenzent w czasopiśmie „Promocja Zdrowia i Ekologia”
 • od 2015 roku recenzent artykułów publikowanych w monografii „Biuletyn Studenckich Kół Naukowych KWSPZ”

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2024 – szkolenie dotyczące platformy EBSCOhost: "Przegląd przydatnych funkcji platformy EBSCOhost"
 • 2024 – szkolenie dotyczące platformy EBSCOhost: "Jak szukać recenzowanych naukowo materiałów w bazach EBSCO? Warsztat tworzenia strategii wyszukiwawczych"
 • 2021-2023 – kurs zaawansowany "Educational Leadership" (zarządzanie w jednostkach akademickich w kontekście dydaktyki) w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt koordynowany przez Uniwersytet w Groningen (Holandia) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • 2019-2020 – kurs w zakresie przygotowywania, planowania i realizowania zajęć metodą tutoringu „Fundamentals of University Teaching and Tutoring Masters of Didactics” koordynowanego przez Uniwersytet w Groningen (Holandia) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2015-2016 – kurs Kinesio Taping® KT1/KT2, KT3/KT4 - Specialty Sports Orthopedic Concepts of the Kinesio Taping® Method, certyfikacja KTAI
 • 2015 – Mikrokinezyterapia koncepcja wg Daniela Grosjeana i Patrice Benini
 • 2013 – kurs doskonalący dla fizjoterapeutów: ”Opieka geriatryczna”
 • 2013 – szkolenie z Thera-Band: “Nowoczesne metody terapeutyczne. Innowacje w Thera-Band”
 • 2010-2012 – PNF Basic i Advanced – dyplomowany terapeuta PNF
 • 2010-2011 – Mulligan Concept level A i B
 • 2010 – Elyth S Kinesiotaping Basic
 • 2009 – Wspomaganie statystycznej analizy wyników badań empirycznych w programie STATISTICA
 • 2007-2008 – kurs masażu (trzy stopnie obejmujące: masaż klasyczny, segmentarny, limfatyczny, mobilizacje stawów, sportowy, punktowy chiński i refleksoterapię stopy)
 • 2007 – Therapy Drama and Art Workshop (Londyn)
 • 2006 – Terapia na Punktach Spustowych level A

Działalność w innych organizacjach

 • od 2005 – członek Stowarzyszenia ASF w Polsce

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • 2004 – list gratulacyjny od Prorektora ds. Studenckich AWF Kraków, za wyróżniającą się pracę w kole naukowym

Inne

 • 2016 – Kraków ZEBRANIE PTFOM, Markowski A. Jak radzić sobie z bólem, wykorzystując aplikacje Kinesio Taping? Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.
 • 2015 – autor monografii recenzowanej: Markowski A. Kinesiotaping – Praktyczny poradnik – techniki korekcyjne – aplikacje mięśniowe. Wyd. 1. Warszawa: SBM 2015. str. 1-192.
 • 2015 – współautor cyklu artykułów dla Medycyny Praktycznej - Portalu Pacjenta (mp.pl/pacjent):
  • Markowski A., Markowska M.: „Ćwiczenia sensomotoryczne”
  • Markowski A., Markowska M.: „Ćwiczenia czynne wolne”
  • Markowski A., Markowska M.: „Ćwiczenia bierne redresyjne i wyciągi”
  • Markowski A., Markowska M.: „Ćwiczenia manipulacyjne”
  • Markowski A., Markowska M.: „Ćwiczenia czynne w odciążeniu”
  • Markowski A., Markowska M.: „Ćwiczenia rozciągające”
  • Markowski A., Markowska M.: „Kinesio Taping® (kinesiotaping)”
  • Markowski A., Markowska M.: „Ćwiczenia bierne właściwe”
  • Markowski A., Markowska M.: „Pozycje ułożeniowe”
  • Markowski A., Markowska M.: „Ćwiczenia izometryczne
  • Markowski A., Markowska M.: „Kinezyterapia – ćwiczenia czynne”
 • 2015 – Kraków ZEBRANIE PTFOM, Markowski A., Markowska M. Kinesio Taping® - Mity i fakty dotyczące stosowania plastrowania dynamicznego. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • 2013 – Szczygieł A., Markowski A. Poprowadzenie warsztatów praktycznych w trakcie Jubileuszowej Konferencji X-lecia Studenckiego Koła Naukowego „MOTUS” nt.: „Wybrane zagadnienia z terapii manualnej według Metody Mulligana połączonej z kinesiotapingiem”
 • 2008 – ekspert w dyskusji „Drogi rozwoju sportowego. Co wybrać – klub sportowy, szkoła prywatna czy osobisty trener”, która odbyła się na AWF w Krakowie podczas Konferencji Metodyczno-Szkoleniowej: „Sporty indywidualne. Wspieranie rozwoju predyspozycji sportowych dzieci i młodzieży” zorganizowanej przez Fundację NADwyraz