mgr Iwona Marczak

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe 

 • 2020 – Uzyskanie tytułu technik weterynarii
 • 2019 – teraz - Studia podyplomowe na kierunku arteterapia na AHE w Łodzi
 • 2018 – Ukończenie studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na AWF w Krakowie
 • 2016 – teraz- Studia magisterskie jednolite dzienne na wydziale grafiki na ASP w Krakowie

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • Od 2020 – teraz - Współpraca jako grafik z firmami ADAMED StartUP, FizjoHuta, FizjoFemini, Space for Health, Adelante, AmicusRenis
 • 2019 – 2020 – Prowadzenie przedmiotu Fotografia w kosmetologii na kierunku Kosmetologia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2019 – 03.2020 - Praca w Głównej Księgarni Naukowej jako plastyk, prowadzenie autorskich zajęć plastycznych i projektowanie banerów na potrzeby mediów społecznościowych
 • 2017 – 06.2018 - Prowadzenie autorskich zajęć plastycznych na siłowni VitalityBoutique
 • 2016 – 2020 - Praca w firmie Famiga jako animator dziecięcy, animator Sali Doświadczania Świata

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Wykaz publikacji i czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki AWF w Krakowie.

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

Praca dydaktyczna w uczelni 

 • Koordynator przedmiotu:
 • Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń z przedmiotu: Podstawy Kosmetologii

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych

Kursy, szkolenia, specjalizacje 

 • 2018 – Kurs taping sportowy
 • 2018 – Kurs masaż małych zwierząt
 • 2018 – Kurs taping zwierząt
 • 2017 – Kurs animator dziecięcy

Działalność w innych organizacjach

Uzyskane nagrody i odznaczenia

Inne