dr Katarzyna Filar-Mierzwa

Problematyka badawcza

  1. Choreoterapia
  2. Terapia tańcem w terapii zajęciowej
  3. Wpływ wysiłku fizycznego na właściwości reologiczne krwi

Projekty badawcze

  1. Wpływ ćwiczeń muzyczno-ruchowych na właściwości hematologiczne i reologiczne krwi u kobiet w podeszłym wieku (2009-2010) - wykonawca
  2. Wpływ rehabilitacji na poziom tlenku azotu u osób w podeszłym wieku (2013-2014) – kierownik projektu
  3. Wpływ fizjoterapii na właściwości hematologiczne i reologiczne krwi oraz sprawność funkcjonalną osób w podeszłym wieku (2013-2014) - wykonawca

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej

Kursy, szkolenia, specjalizacje

  1. Instruktor sportu w tańcu sportowym (2004)
  2. Instruktor odnowy biologicznej (2004)
  3. Instruktor rekreacji ruchowej – fitness, nowoczesne formy gimnastyki (2005)
  4. Instruktor dyscypliny sportu – gimnastyka artystyczna (2010)

Publikacje

do roku 2008

po roku 2009