dr Urszula Żmudzińska

ORCID - 0000-0002-0683-9232

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej - 2022
 • ANDRAGO Centrum w Kielcach — studia podyplomowe, integracja sensoryczna — 2017
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie — licencjat terapii zajęciowej, 2016
 • Instytut doskonalenia wiedzy nauczycieli „Wiedza” w Katowicach — oligofrenopedagogika
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie — magister fizjoterapii, 2014
 • Politechnika Krakowska — studium pedagogiczne, 2014
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie — licencjat fizjoterapii, 2012
 • Szkoła muzyczna I st. w Chrzanowie — flet poprzeczny, 2008

Praca zawodowa i pełnione funkcje

 • Asystent w Zakładzie Terapii Sensorycznej na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Fizjoterapeuta dziecięcy, Fundacja Inkluzja, Wadowice — 2019 — 2020
 • Terapeuta SI, Centrum wspierania rozwoju dziecka Mudi, Kraków — 2018 — 2020
 • Nauczyciel akademicki, AWF Kraków — 2017 - .2019
 • Fizjoterapeuta, Terapeuta zajęciowy, PDPS, Płaza — 2015-2018
 • Fizjoterapeuta, Terapeuta SI, Fundacja „Dać szansę”, Wadowice — 2018
 • Innowator projektu: „Terapeuta przestrzeni – dostosowanie środowiska do indywidualnych potrzeb osób starszych” w ramach Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych. — 2017 - 2018
 • Instruktor autorskiego programu ćwiczeń sensomotorycznych w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 w Babicach. — 2017 - 2018
 • Fizjoterapeuta, Terapeuta SI, dr Smółka, Chrzanów — 2017
 • Nauczyciel przedmiotów zawodowych (Anatomia, masaż klasyczny), PCKU Chrzanów — 2013 - 2017

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje:

 

 • Czynny udział w Konferencji pt. „Aktywne ciało, umysł i serce –życie na 100%” w Chrzanowie.
 • Czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.„Terapeutyczny i pedagogiczny potencjał oddziaływania polisensorycznego. Wokół teorii i praktyki Snoezelen (Sali Doświadczenia Świata) we Wrocławiu.
 • Czynny udział w jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Nowe wyzwania w Fizjoterapii, Terapii zajęciowej i Kosmetologii” w Krakowie
 • Przeprowadzenie wykładu na seminarium dotyczącym wdrażania konwencji ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych w Chrzanowie.
 • Udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej„Wielozmysłowy Świat Dziecka - Snoezelen drogą inspiracji do nowatorskich metod usprawniania, rehabilitacji i terapii” w Katowicach.
 • Przeprowadzenie wykładu na temat profilaktyki zdrowia osób po udarze mózgu dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmku.
 • Przeprowadzenie szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć szkolnych z dziećmi autystycznymi w zespole szkół w Trzebini.
 • Przeprowadzenie wykładu na Konferencji pt. „Autyzm i Zespół Aspergera- rozpoznaj, zrozum, pomóż” w MOKSiR Chrzanó
 • Kongres „Wybrane tematy fizjoterapii pediatrycznej, integracja sensoryczna (SI)” w Krakowie
 • Prowadzenie warsztatów Nordic Walking w ramach Konferencji na Festiwalu Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich w Chrzanowie.
 • Czynny udział oraz pomoc w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki pt. „Wyzwania współczesnej fizjoterapii – praca w zespole interdyscyplinarnym” na Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Przeprowadzenie wykładu na Międzynarodowym Sympozjum pt. „Nowe formy ćwiczeń i zajęć sportowych w Domu Pomocy Społecznej oraz rehabilitacji na świeżym powietrzu” w Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach.
 • Udział w Konferencji Naukowej w Warszawie pt. „ Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży”.
 • Udział w Konferencji Naukowej „Holistyka w fizjoterapii – czy to możliwe? Punkt widzenia młodych fizjoterapeutów” w Krakowie.

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr - nie dotyczy

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Prowadzenie wykładów/ ćwiczeń z przedmiotuów: Intergracja sensoryczna, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Diagnoza funkcjonalna, Metody specjalne

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Od 2004 – członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych - nie dotyczy

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • NDT Bobath Baby, R.Giezek RehaPlus 2023
 • Terapia ręki elementy integracji sensorycznejw przygotowaniu do pisania i samoobsługi, Acentrum 2023
 • Terapia ręki w integracji sensorycznej Z. Przyrowski 2023
 • Wspomaganie funkcjonalnego rozwoju dziecka poprzez uwzglednienie aspektu wzrokowego opraz możliwości wczesnego wykrywania CVI w klasycznej praktyce fizjoterapeutycznej B. Wasicka 2023
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - stymulacja zmysłowa 2022
 • Terapia reki u dzieci z problemami neurologicznymi D.Pamuła 2021
 • SensoBaby (Intro) M.Karga 2020
 • SmykoMultiSensoryka A.Cherezińska 2020
 • Ocena Modulacji Sensorycznej M. Karga 2020
 • Kurs Terapii Reki I st. w Warszawie. 2017
 • Szkolenie „Wielokierunkowość nowoczesnej terapii zajęciowej” w 2016
 • PNF- podstawowy, Reha-Plus B. Mayer w Krakowie. 2016
 • Szkolenie „Metoda Snoezelen – Sala Doświadczenia Świata dla seniorów i osób z problemami demencyjnymi” w Płazie 2016
 • SI I stopnia w SInet M. Karga. 2016
 • Cetryfikowane Szkolenie I st Snoezleen A.Smrokowska Reichmann, Wrocław. 2017
 • Kurs instruktorski masażu Shantala w Krakowie. 2015
 • Kurs Muzykoterapii dla dzieci w Katowicach 2015
 • Kurs Instruktora Nordic Walking w Krakowie. 2015
 • Kurs masażu- masaż kosmetyczny na Akademii Sztuki Masażu „Menos” w Krakowie. 2014
 • Kurs masażu- masaż segmentalny na Akademii Sztuki Masażu „Menos” w Krakowie.2014
 • Szkolenie w ramach projektu pt. „ Ścieżki pomocy osobom niepełnosprawnym- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Wadowicach. 2012
 • Warsztaty taneczne- tańce w kręgu. Pracownia Psychoedukacji i Terapii w Bielsko – Białej. 2012
 • Kurs masażu- drenaż limfatyczny na Akademii Sztuki Masażu „Menos” w Krakowie. 2011
 • Elementarny kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych. 2009

Działalność w innych organizacjach - nie dotyczy

Uzyskane nagrody i odznaczenia - nie dotyczy

Zainteresowania/hobby –

 • Turystyka
 • Literatura Fantasy
 • Sport - bieganie, joga