Publikacje pracowników Zakładu Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej

Wybierz pracownika, aby wyświetlić wykaz publikacji:

dr med. Jacek Głodzik | dr Grzegorz Głąb | dr Katarzyna Chojak-Fijałka | dr Sylwia Męteldr Justyna Adamiak

 

dr med. Jacek Głodzik

 • Jacek Głodzik, Andrzej Macedoński, Jolanta Dudek, Jerzy Jaśkiewicz: Prąd Ultra Raiz jako sposób leczenia fizykalnego. Fizjoterapia, 1999,7,1:49-50.
 • Jacek Głodzik: Cukrzyca a wychowanie fizyczne. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2001,10:17-21.
 • Wiesław Chwała, Jacek Głodzik, Antoni Skura, Tadeusz Ruchlewicz: Obiektywna ocena niepełnosprawności narządu ruchu dokonana za pomocą trójwymiarowej analizy lokomocji z zastosowaniem systemu “Vicon”. [w:] Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny w Polsce, tom I [red. Irena Dorota Karwat], Wyd. Liber, Lublin 2002:153-166.
 • Wiesław Chwała, Jacek Głodzik, Antoni Skura, Tadeusz Ruchlewicz: Diagnostyczne wykorzystanie przestrzennego obrazu ruchów kręgosłupa do planowania postępowania leczniczego w chorobach kręgosłupa zlokalizowanych na różnych jego poziomach. [w:] Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny w Polsce, tom I [red. Irena Dorota Karwat], tom II, Wyd. Liber, Lublin 2002:286-292.
 • Jacek Głodzik: Postępowanie fizjoterapeutyczne w totalnej alloplastyce stawu biodrowego. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Zeszyt Naukowy Wydziału Fizjoterapii WSBiP, Ostrowiec Świętokrzyski 2003, 13:67-83.
 • Anna Marchewka, Jacek Głodzik: Sprawność ogólna i manualna masażystów z uszkodzonym narządem wzroku – po dwóch latach nauki zawodu. [w:] Nauczyciel i uczeń wyzwaniem dla przyszłości [red. Radosław Muszkiet], Fundacja na Rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 2003:210-225.
 • Jacek Głodzik, Wiesław Chwała, Antoni Skura., Mariusz Kret, Anna Marchewka: Ocena niepełnosprawności rolników z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa na postawie metod subiektywnych i obiektywnych. [w:] Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie [red. Leszek Solecki], Instytut Medycyny Wsi, Lublin 2004:215-227.
 • Jacek Głodzik: Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa. [w:] Choroby i urazy kręgosłupa: diagnostyka, leczenie, rehabilitacja, orzecznictwo. KRUS, Warszawa 2005:37‑56.
 • Jacek Głodzik: Zasady postępowania w stanach pourazowych kręgosłupa. [w:] Choroby i urazy kręgosłupa: diagnostyka, leczenie, rehabilitacja, orzecznictwo. KRUS, Warszawa 2005:84-100.
 • Beata Piórecka, Paweł Jagielski, Jaśmina Zawirska, Małgorzata Płonka, Małgorzata Kowal, Agnieszka Suder, Jacek Głodzik, Władysław Bielański, Tomasz Kościuk, Małgorzata Schlegel-Zawadzka: Neutrition and family backgroung in developing obesity in girls aged 9-16 from the kraków region with respect to physical activity levels, preliminary research. International Journal of Obesity 2006, 30, supplement 2, S13. (abstrakt from the 16th Workshop of the European Childhood Obesity Group (ECOG), Joune 1st‑3rd 2006, Rzeszów, Poland)
 • Małgorzata Płonka, Agnieszka Suder, Małgorzata Kowal, Władysław Bielański, Maria Dobrzańska, Maria Kamińska, Jacek Głodzik, Paweł Jagielski, Beata Piórecka, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Iwona Brzozowska: Lepton concentration in relation to abdominal adiposity and body fatness in girls at puberty age. International Journal of Obesity 2006, 30, supplement 2, S28. (Abstrakt from the 16th Workshop of the European Childhood Obesity Group (ECOG), Joune 1st‑3rd 2006, Rzeszów, Poland)
 • Małgorzata Płonka, Małgorzata Kowal,  Agnieszka Suder, Władysław Bielański, Maria Dobrzańska, Anna Kamińska, Jacek Głodzik, Paweł Jagielski, Beata Piórecka, Małgorzata Schlegel-Zawadzka: Puberty and Relationship between Serum Leptin Levels and Body Composition in Adolescent Sportswomen. Polish Journal of Environmental Studies 2007, 16, (5C, Part II):504-508.
 • Anna Marchewka, Jacek Głodzik, Paulina Aleksander: Tourist activity of mentally handicapped people. Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, tom 1, Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, Lublin 2007:40-46.
 • Jacek Głodzik, Anna Marchewka, Wiesław Chwała, Antoni Skura, Elzbieta Mirek, Agnieszka Szpanowska-Wohn: Period of work and problems in low back pain. Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, tom 1, Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, Lublin 2007:187-191. 
 • Wiesław Chwała, Jacek Głodzik, Marek Pieniążek: Movement pattern of the upper extremities during vacuuming and ironing as a manifestation of work ergonomics. Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, tom 4, Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, Lublin 2007:1460-1464. 
 • Jacek Głodzik, Wiesław Chwała, Anna Marchewka, Tadeusz Ruchlewicz, Antoni Skura: Ocena siły i wytrzymałości mięśni tułowia pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa. Rehabilitacja Medyczna 2008, 12 (3):15-23.
 • Aneta Teległów, Jan Bilski, Anna Marchewka, Jacek Głodzik, Jerzy Jaśkiewicz, Przemysław Staszek: Cechy reakcji organizmu na wysiłek fizyczny w niskiej temperaturze wody. Medicina Sportiva Practica 2008, 9 (4):66-72.
 • Małgorzata Płonka, Stanisław Kozieł, Agnieszka Suder, Beata Piórecka, Maria Dobrzańska, Anna Kamińska, Jacek Głodzik, Małgorzata Schlegel-Zawacka, Iwona Brzozowska, Mikołaj Bielański: Serum and urinary leptin levels in maturing girls and their relationship to body fatness and fat distribution.. International Journal of Pediatric Obesity 2010, Suppl 1: 81-82. (Abstract from the Workshop European Childhood Obesity Group ECOG, September 17‑19.2009, Dublin, Ireland).
 • Jacek Głodzik, Anna  Marchewka, Kacper Gwardzik, Beata Wiewiórka: The influence of professional work on health of the elderly. [w:] Man-made environmental changes (editor in chief Andrzej Borzęcki), Expol, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j., Lublin 2010: 39-50.
 • Jacek Głodzik, Anna  Andrzejczak, Anna Warchoł: The problem of back pain among nursing staff . [w:] Environmental determinants of man’s health (editor in chief Andrzej Borzęcki), Expol, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j., Lublin 2010:29-43.
 • Wiesław Chwała, Witold  Serafin, Maciej  Płaszewski, Jacek  Głodzik: Przed i pooperacyjny kinematyczny schemat pracy  kończyn dolnych  i miednicy u osób po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Kwartalnik Ortopedyczny 2010,3:321-333.
 • Jacek Głodzik, Grzegorz Głąb: Zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa a aktywność zawodowa rolników. Medycyna Ogólna 2010,16(4):507-516.
 • Aneta Teległów, Jan Bilski, Zbigniew Dąbrowski, Anna Marchewka, Jerzy Jaśkiewicz, Joanna Gdula-Argasińska, Jacek Głodzik: Exercise in water at 4°C and 25°C on blood rheological properties and the composition of fatty acids in erythrocyte membranes of laboratory rats. [w:] Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism, Edited by. Henryk Lach ; Józef Dietl Malopolska Higher Vocational School in Cracow - Wydawnictwo Abaton, Kraków, 2010:292.
 • Aneta Teległów, Jan Bilski, Anna Marchewka, Jerzy Jaśkiewicz, Joanna Gdula-Argasińska,  Jacek Głodzik, Zbigniew Tabarowski, Zbigniew Dąbrowski: Influenze of exercise in water at 4oC on blood rheological properties and composition of fatty acids in erythrocyte membranes of laboratory rats. 9th World Congres for Microcirculation. In conjunction with the 19th EuroChap, European Chapter Meeting of the International Union of Angiology. September 26-28, 2010, Paris, France, Final Program and abstract book, 101.
 • Paulina Aleksander, Anna Marchewka, Wiesław Chwała, Wanda Forczek, Jacek Głodzik, Michał Kurcz: Spatio-temporal parameters of gait determining the spatial center of gravity (COG)oscillations in gait f people with Down syndrome (DS). Parkinsonism & Related Disorders, 2010, 16, Supplement 1,S17. 
 • Jacek Głodzik, Anna Marchewka, Marta Galos: Znajomość podstawowych zabiegów ratujących życie w grupie zawodowej fizjoterapeutów. Fizjoterapia, Suplement, VII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Wrocław 2010:55.
 • Jacek Głodzik, Paulina Aleksander, Marek Migdał: Ocena efektów krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z chorobą dyskową lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Fizjoterapia, Suplement, VII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Wrocław 2010:63.
 • Katarzyna Filar-Mierzwa, Anna Marchewka, Jacek Głodzik: Rheological and morphological examination of blood in elderly women following motoral rehabilitation. 9th World Congress for Microcirculation in conjunction with the 19th EuroChap, European Chapter Meeting of the International Union of Angiology, September 26-28 2010, Paryż 2010,102.
 • Aneta Teległów, Zbigniew Dąbrowski, Anna Marchewka, Zbigniew Tabarowski, Jan Bilski, Jerzy Jaśkiewicz, Joanna Gdula-Argasińska, Jacek Głodzik, Dorota Lizak, Magdalena Kępińska: Effects of cold water swimming on blood rheological properties and composition of fatty acids in erythrocyte membranes of untrained older rats. Folia Biologica 2011,59(3-4):203-209.
 • Aneta Teległów, Jan Bilski, Zbigniew Dąbrowski, Anna Marchewka, Jerzy Jaśkiewicz, Jacek Głodzik, Magdalena Kępińska, Dorota Lizak: Changes in morphological and cytological properties of blood during physical exercise in water at 4ºC and 25ºC. Medicina Sportiva 2011,15(4):201-208.
 • Małgorzata Płonka, Aleksandra Toton-Morys, Paweł Adamski, Agnieszka Suder, Władysław Bielanski, Dobrzanska Maria Jolanta, Anna Kaminska, Beata Piórecka, Jacek Głodzik: Association of the physical activity with leptin blood serum level, body mass indices and obesity in schoolgirls. J Physiol Pharmacol. 2011,62(6):647-656.
 • Aneta Teległów, Zbigniew Dąbrowski, Anna Marchewka, Jan Bilski, Jerzy Jaśkiewicz, Agnieszka Gdula-Argasińska, Jacek Głodzik, Katarzyna Filar-Mierzwa, Paulina Aleksander: Effects of cold water swimming in untrained older rats on blood rheological properties and composition of fatty acids in erythrocyte membranes. [w:] Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism. Edited by Henryk Lach, Józef Dietl Malopolska Higher Vocational School in Cracow - Wydawnictwo Abaton, Kraków, 2011:259-261.      
 • Aneta Teległów, Zbigniew Dąbrowski, Anna Marchewka, Aleksander Tyka, Marcin Krawczyk, Jacek Głodzik, Henryk Szklarczyk, Zbigniew Szyguła, Zbigniew Tabarowski, Jan Bilski, Katarzyna Filar-Mierzwa.: The influence of winter swimming on blood rheological properties. [w:] Present and Future Research in the Science of Human Movement. (12th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2011), University School of Physical Education in Cracow, 2011, 203-204.
 • Małgorzata Płonka, Władysław Bielański, Beata Piórecka, Paweł Adamski, Maria Jolanta Dobrzańska, Anna Kamińska, Małgorzata Kowal, Jacek Głodzik: Ocena masy ciała dziewczynek w wieku 9-16 lat w odniesieniu do poziomu leptyny i aktywności fizycznej. Evaluation of body mass of girls aged 9-16 in relation to the levels of leptin and physical activity. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2011, 7, 2, 138 [Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (3;2011; Olsztyn)].
 • Jacek Głodzik, Marta Galos, Mareusz Curyło: Wiedza w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych wśród fizjoterapeutów. Rehabilitacja kardiologiczna i prewencja chorób układu krążenia. Diagnostyka funkcjonalna w rehabilitacji. XIV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Katowice 16-17.09.2011:68.
 • Sylwia Mętel, Motyka P., Milert A., Szczygieł A., Głodzik: J. : Wpływ treningu sensomotorycznego na kształtowanie gibkości starszych kobiet. II Międzynarodowa Konferencja Adaptowanej Aktywności Fizycznej. 26.10.2011, Warszawa
 • Aneta Teległów, Jan Bilski, Zbigniew Dąbrowski, Anna Marchewka, Jerzy Jaśkiewicz, Joanna Gdula-Argasińska, Jacek Głodzik, Zbigniew Tabarowski, Dorota Lizak: The effects of exercise in water at 4°C and 25°C on the rheological properties of blood and the composition of fatty acids in the erythrocyte membranes of laboratory rats. Clinical Hemorheology and Microcirculation 2012, 51(2):139-148.
 • Jacek Głodzik, Mariusz Kurek, Mateusz Curyło, Paulina Aleksander, Jan W. Raczkowski: Ograniczenia funkcjonalne związane z bólami kręgosłupa wśród zawodowych kierowców. Kwartalnik Ortopedyczny, 2012,3:316-331.
 • Sylwia Mętel, Tadeusz Mazur, Katarzyna Rybak, Elżbieta Szczygieł, Edward Golec, Jacek Głodzik: Fotogrametryczna ocena efektów leczenia usprawniającego paluchów koślawych.  Kwartalnik Ortopedyczny, 2012,3:437-450.
 • Mateusz Curyło, Jacek Głodzik, Magdalena Kruszyńska, Jan W. Raczkowski J.W.: Ocena efektów rehabilitacji w niedokrwiennym udarze mózgu ‑ studium przypadku. Kwartalnik Ortopedyczny 2012,3:451-463.
 • Andrzej Ostrowski, Jacek Głodzik, Marek Strzała, Mirosław Juszkiewicz, Arkadiusz Stanula, Grzegorz Konieczny, Tadeusz Ciepielowski, Paulina Pastuszak-Głodzik: Człowiek za burtą. Medycyna Praktyczna, 2012,7-8:113-118.
 • Sylwia Mętel, Paulina Laszkiewicz, Jacek Głodzik, Agata Milert , Andrzej Szczygieł, Agnieszka, Kreska-Korus, Elżbieta Szczygieł, Edward Golec: Sensorimotor training and flexibility of elderly women. Trening sensomotoryczny a gibkość ciała u starszych kobiet. Polish Journal of Rehabilitation Research (PJRR), 2012,2:20-39.
 • Sylwia Mętel, Anna Kwiatkowska, Jacek Głodzik, Elżbieta Szczygieł: Wykorzystanie testu Functional Strength w ocenie stanu funkcjonalnego oraz w monitorowaniu procesu rehabilitacji medycznej osób starszych. Gerontologia Polska 2012, 20,4:148–154.
 • Aneta Teległów, Zbigniew Dąbrowski, Anna Marchewka, Jacek Głodzik, Marcin Krawczyk, Henryk Szklarczyk, Zbigniew Tabarowski, Zbigniew Szyguła, Aleksander Tyka, Szymon Pasiut: Wpływ zimowego pływania i krioterapii na właściwości reologiczne krwi. Effects of winter swimming and whole-body cryotherapy on blood rheological properties. Rehabilitacja w XXI wieku. Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie [red. Tomasz Włoch], Kraków 23-25.02.2012. Rehabilitation in the 21st Century : Jubilee International Scientific Conference of the Faculty of Motor Rehabilitation at the Bronisław Czech University School of Physical Education in Cracow [red. Tomasz Włoch].University School of Physical Education, Cracow, Poland, 2012:53-54.
 • Paulina Aleksander, Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Aneta Teległów, Jacek Głodzik: Badanie wpływu 6-tygodniowej rehabilitacji realizowanej w formie jazdy na cykloergometrze na wybrane wskaźniki morfologiczne krwi obwodowej u osób z zespołem Downa. Analysis of the influence of a six-week rehabilitation in the form of cycloergometer exercise on selected peripheral blood cell count indices in persons with Down syndrome. Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie [red. Tomasz Włoch], Kraków 23-25.02.2012. Rehabilitation in the 21st Century : Jubilee International Scientific Conference of the Faculty of Motor Rehabilitation at the Bronisław Czech University School of Physical Education in Cracow [red. Tomasz Włoch].University School of Physical Education, Cracow, Poland, 2012:97-98.
 • Jacek Głodzik, Sylwia Mętel, Agnieszka Kreska-Korus, Paulina Aleksander, Paulina Pastuszak-Głodzik: Iwonicz-Zdrój perłą uzdrowisk polskich. [w:] Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim. Tom I (red. Bożena Płonka-Syroka i Agnieszka Kaźmierczak). Quaestio, Wrocław 2013:451-467.
 • Sylwia Mętel, Urszula Chrabota, Jacek Głodzik, Anna Misiorek, Agata Słowik, Katarzyna Szymuś: Subterraneoterapia w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”. [w:] Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim. Tom II (red. Bożena Płonka-Syroka i Agnieszka Kaźmierczak). Quaestio, Wrocław 2013:55-71.
 • Halina Swatkowska, Sylwia Mętel, Jacek Głodzik, Joanna Golec, Elżbieta Szczygieł, Piotr Golec: Wybrane próby testu EUROFIT jako miara sprawności fizycznej dzieci z nawracającymi schorzeniami układu oddechowego - doniesienie wstępne. Rehabilitacja Medyczna 2013, 17(4), 11-18.
 • Sylwia Mętel, Agata Słowik, Jacek Głodzik, Agnieszka Kreska-Korus, Joanna Golec, Elżbieta Szczygieł: Postępowanie usprawniające w warunkach subterraneoterapii w Uzdrowisku Kopalnia Soli "Wieliczka". [w:] Współczesne kierunki w medycynie prewencyjnej. (red. Anna Goździalska i Jerzy Jaśkiewicz).Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2013, 113-126.
 • Mariusz Ozimek, Urszula Szmatlan-Gabryś, Jacek Głodzik: Diagnostyka wybranych elementów w sporcie wyczynowym : (na przykładzie zespołu piłki siatkowej polskiej ekstraligi). The diagnostics of chosen elements in the professional sport : (on the example voleyball team Polish elite): Od vyskumu k praxi v sporte  2013: zbornik vedeckych prac. Slovenska Technicka Univerzita v Bratislave. Strojnicka Fakulta.  Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2013, 67-[175]
 • Magdalena Filip, Jacek Głodzik, Tomasz Mikołajczyk, Andrzej Sałakowski, Krzysztof Rewiuk, Tomasz Grodzicki, Tomasz Guzik.: Wpływ przewlekłego kontrolowanego wysiłku fizycznego na parametry stanu zapalnego we krwi obwodowej u pacjentów z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu  Jagiellońskiego, Nauki Ścisłe 2013, 1: 45-45. III Konferencja Doktorantów Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego Collegium Medicum 9-10 maja 2013.
 • Aneta Teległów, Zbigniew Dąbrowski, Anna Marchewka, Aleksander Tyka, Marcin Krawczyk, Jacek Głodzik, Zbigniew Szyguła, Edward Mleczko, Jan Bilski, Anna Tyka, Zbigniew Tabarowski, Jacek Czepiel, Katarzyna Filar-Mierzwa: The influence of winter swimming on the rheological properties of blood. Clinical Hemorheology and Microcirculation 2014, 57, 2, 119-127.
 • Paulina Aleksander-Szymanowicz , Anna Marchewka, Zbigniwe Dabrowski, Aneta Teleglow , Aneta Bac, Jacek Glodzik: The influence of moderate-intensity physical effort on peripheral blood in adults with Down syndrome - a pilot study. Journal of Physiology and Pharmacology 2014, 65(5):733-738.
 • Aneta Teległów, Zbigniew Dąbrowski, Anna Marchewka, Jacek Głodzik, Konrad Rembiasz, Marcin Krawczyk, Jakub Marchewka, Małgorzata Wcisło, Andrzej Ostrowski: Effects of winter swimming and whole-body cryotherapy on the hematological and rheological properties of blood in regular winter swimmers and individuals exposed to whole-body cryotherapy. Medicina Sportiva 2014, 18, 2, 52-57.
 • Jacek Głodzik: Fizjoterapia a padaczka. Physiotherapy and epilepsy. Journal of Epileptology. Fundation of Epileptology. Volume 22.2014, 24 i 64 [International Journal for Clinical and Experimental Research. VIIth Congres of the Polish Society of Epileptology, Warsaw, May 22‑24.2014, VII Kongres Polskiego Towarzystwa Epileptologii, Warszawa,22-24 maja 2014].
 • Magdalena Filip, Jacek Głodzik, Andrzej Sałakowski, Krzysztof Rewiuk, Tomasz Mikołajczyk, Tomasz Grodzicki, Tomasz Guzik: Wpływ regularnego kontrolowanego wysiłku fizycznego na parametry zapalne we krwi u pacjentów z wysokim prawidłowym ciśnieniem krwi. Randomizowane badanie naprzemienne. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu  Jagiellońskiego, Nauki Ścisłe 2014, 8:  61-62. Konferencja Doktorantów Collegium Medicum UJ, Kraków, 29-30 maja 2014.
 • Marek Strzała, Arkadiusz Stanula, Grzegorz Głąb, Jacek Głodzik, Andrzej Ostrowski, Marcin Kaca, Leszek Nosiadek: Shaping physiological indices, swimming technique, and their influence on 200m breaststroke race in young swimmers. Journal of Sports Science and Medicine 2015, 14, 110-117.
 • Agnieszka Suder, Mariusz Janusz, Paweł Jagielski, Jacek Głodzik, Tomasz Pałka, Tomasz Cisoń, Wanda Pilch:Prevalence and risk factors of abdominal obesity in Polish rural children. Homo. 2015 Feb 17. pii: S0018-442X(15)00019-0. doi: 10.1016/j.jchb.2014.09.008. [Epub ahead of print]
 • Agnieszka Suder, Małgorzata Płonka, Paweł Jagielski, Beata Piórecka, Jacek Głodzik: Physiological and environmental factors associated with central fat distribution in pubertal girls. Journal of Physiology and Pharmacology, 2015, 5, 66(3): Vol. 66, No 3
 • Grzegorz Głąb, Jolanta Dudek, Barbara skalska-Dulińska, Katarzyna Chojak-Fijałka, Urszula Chrabota, Jacek Głodzik, Krzysztof Klimek: Statyczne czy zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości – przegląd piśmiennictwa. Rehabilitacja medyczna – praca przyjęta do druku

 dr Grzegorz Głąb

 • Sterkowicz S., Piekarz A., Głąb G, 2001, Postępowanie fizykoterapeutyczne z uwzględnieniem rodzaju uszkodzeń ciała u judoków. [W:] Czynności Zawodowe Trenera i Problemy Badawcze w Sportach Walki. Pod red. S. Sterkowicza. Zeszyty Naukowe Nr 83. AWF Kraków. 156 – 164.
 • Gilis-Januszewska A., Szurkowska M., Szybiński K., Głąb G., Szybiński Z., Spodaryk K., Urbanik A.. 2001,Skuteczność interwencji niefarmakologicznej u chorych z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 2 i towarzyszącą otyłością. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. 106: 853-860.
 • Głąb G., Piekarz A. 2001, Metody fizykalne w leczeniu obrażeń tkanek miękkich. Magazyn Medyczny.13: 9-12.
 • Piekarz A., Głąb G. 2001, Jonoforeza i fonoforeza jako metody farmakoterapii. Magazyn Medyczny. 13-19.
 • Gilis-Januszewska A., Szurkowska M., Głąb G., Szybiński Z., Spodaryk K. 2002, Rola edukacji w modelu interwencji niefarmakologicznej u chorych z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 2 i towarzyszącą otyłością. Diabetologia Polska. Vol. 9, nr 1/02: 23-28.
 • Szurkowska M., Pach D., Gilis-Januszewska A., Piwońska B., Szybiński Z., Głąb G., Windak A., Grodzicki T. 2002; Rola edukacji w zapobieganiu cukrzycy i miażdżycy na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Diabetologia Polska. vol. 9, nr 1/02: 29-32.
 • Gołąbek I., Niedbał S., Krzeszowska T., Wybrańska I., Głąb G., Jaśkiewicz J., Malczewska-Malec M., Kwaśniak M., Dembińska-Kieć A. 2002; Wpływ aktywności fizycznej na insulinooporność i parametry lipidowe u otyłych pacjentów z terenu południowej Polski. Czynniki Ryzyka. 1/ 02: 13-21.
 • Gedl-Pieprzyca I., Głąb G. 2004; Zastosowanie piłki whydroterapii. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. vol.8-9: 8-12
 • Sobiecka J., Głąb G., Plinta R, 2005; Archery as a factor enhancing integration of disabled individuals with the able-bodied community [W:] Health Care: Coping with Disability. Pod red. Plinta R., Kosinska M,. Niebrój L. Wyd. Eukrasja. Śląska Akademia Medyczna, vol : 99-105
 • Głąb G., Dudek J. 2009. Terapia energotonowa - podstawy teoretyczne i zastosowanie w wybranych schorzeniach. Rehabilitacja w praktyce. 3: 38-41.
 • Dudek J., Głąb G. 2010. Wpływ spolaryzowanego światła widzialnego na przepływ krwi w naczyniach tętniczych kończyn dolnych. Rehabilitacja w praktyce. 2: 31-44.
 • Głodzik J., Głąb G. 2010; Zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa a aktywność zawodowa rolników. Medycyna Ogólna; 16(4): 507-515
 • Kulis A., Głąb G., Jaśkiewicz J. 2010; Procesy regulujące gospodarkę wapniowo- fosforanową u dziewczynek ze skoliozą idiopatyczną. [W:] Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych. Pod red. Henryka Lacha; Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie. Wyd. Abaton, s. 24-27
 • Strzała M., Szyguła Z., Głąb G. Ostrowski A. 2011; Funkcjonowanie organizmu człowieka w warunkach wysokościowych. Medycyna Środowiskowa vol. 14 (4): 90-97
 • Dudek J., Michalska A., Głąb G. 2012. Przegląd nowoczesnych metod przezskórnej elektroterapii zmniejszającej spastycznie wzmożone napięcie mięśniowe cz. I. Rehabilitacja w praktyce; 3: 40-43.
 • Głąb G., Dudek J., Dembkowski M. 2012. Zastosowanie terapii energotonowej w leczeniu dolegliwości bólowych. Rehabilitacja w praktyce. 4: 58-62.
 • Dudek J., Michalska A., Głąb G. 2012. Przegląd nowoczesnych metod przezskórnej elektroterapii zmniejszającej spastycznie wzmożone napięcie mięśniowe cz. II. Rehabilitacja w Praktyce; 4: 64-67.
 • Głąb G., Dudek J. 2012. Pole magnetyczne niskiej częstotliwości w terapii opóźnionego zrostu kostnego. Rehabilitacja w Praktyce. 04: 58-62.
 • Głąb G., Dudek J. 2012. Zastosowanie biostymulacji laserowej w praktyce klinicznej. Rehabilitacja w Praktyce. 05: 41-46
 • Strzała M., Krężałek P., Kaca M., Głąb G., Ostrowski A., Stanula A., Tyka A. 2012 Swimming speed of the breaststroke kick. Journal of Human Kinetics. 35: 133-139
 • Strzała M., Krężałek P., Głąb G., Kaca M., Ostrowski A., Stanula A., Tyka A. 2013. Intra-cyclic phases of arm-leg movement and index of coordination in relation to sprint breaststroke swimming in young swimmers Journal of sports science & medicine Vol. 12: 690-697
 • Dudek J, Głąb G. Skuteczność prądów interferencyjnych z podciśnieniem u pacjentów z chronicznymi bólami krzyża. Rehabilitacja w praktyce 2014, 6: 44-47.
 • Mucha D., Ambroży T.,  Głąb G., Bornikowska A., Pietrzyk G. 2014. Analiza budowy stóp i stanu funkcjonalnego piłkarzy nożnych w procesie zapobiegania urazom. Logistyka. Vol. 6: 14469-14478
 • Strzała M., Stanula A., Głąb G., Głodzik J., Ostrowski A., Kaca M., Nosiadek L. 2015. Shaping physiological indices, swimming technique and their influence on 200m brestroke race in young swimmers. Journal of sports science and medicine. vol. 14: 110-117
 • 25.  Głąb G., Dudek J., Skalska-Dulińska B., Chojak-Fijałka K., Chrabota U., Glodzik J., Klimek K. Statyczne czy zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości - przegląd piśmiennictwa. Rehabilitacja medyczna – praca przyjęta do druku.

dr Katarzyna Chojak-Fijałka

 • Chojak K., Smoleński O., Spodaryk K.: Potrzeba promocji aktywności fizycznej i rehabilitacji ruchowej chorych z przewlekłą niewydolnością nerek. Medycyna Sportowa IX/1999, XV nr 98, 13-14.
 • Smoleński O., Chojak-Fijałka K.: Rehabilitacja chorych dializowanych. Postępy Rehabilitacji 2001; XV (3) suplement:2
 • Chojak-Fijałka K., Smoleński O.: Rehabilitacja pacjentów przewlekle dializowanych. Fizjoterapia Polska 2002, 3: 241-244.
 • Chojak-Fijałka K. Efekty 6-miesięcznego treningu fizycznego w czasie leczenia hemodializą chorych ze schyłkową niewydolnością nerek. Rozprawa doktorska 2004. Promotor: dr hab. n. med. Olgierd Smoleński, prof. nadzw. Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Spodaryk.
 • Chojak-Fijałka K., Smoleński O.: Efekty 6-miesięcznego treningu fizycznego w czasie leczenia hemodializą chorych ze schyłkową niewydolnością nerek. Materiały konferencyjne VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Białystok 2004.
 • Chojak-Fijałka K: Trening fizyczny a wybrane aspekty wydolności fizycznej i jakości życia związanej ze zdrowiem pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. Problemy Lekarskie 2004, 4 (suplement):45.
 • Chojak-Fijałka K., Smoleński O.: Rehabilitacja ruchowa chorych leczonych dializą otrzewnową. Forum Nefrologiczne 2012; 5(3): 210-217.
 • Chojak-Fijałka K., Smoleński O., Nowak K., Bielatowicz J., Marcykiewicz B: Ocena fizjoterapeutyczna i propozycja rehabilitacji ruchowej pacjenta długotrwale dializowanego otrzewnowo. Forum Nefrologiczne 2012; 5(3): 236-241.
 • Chojak-Fijałka K: Specyfika postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek: w okresie predializy, hemodializowanych i dializowanych otrzewnowo. – streszczenie referatu wydane w na CD jako materiały konferencyjne. I Ogólnopolskie Sympozjum Rehabilitacja w schorzeniach nerek i układu moczowego, Kraków12-13.09.2013r.
 • Chojak-Fijałka K.: Postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów przewlekle hemodializowanych z powodu przewlekłej choroby nerek. w T. Ridan (red.) Atlas Rehabilitacji Ruchowej. Tom II – luty 2013 Wydawnictwo Forum Poznań 2013: rozdział 8/22 i 8/22.1 str.1-13.
 • Chojak-Fijałka K., Bielatowicz J., Nowak K.: Postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów przewlekle dializowanych otrzewnowo z powodu przewlekłej choroby nerek. w T. Ridan (red.) Atlas Rehabilitacji Ruchowej. Tom II – maj 2013 Wydawnictwo Forum Poznań 2013: rozdział 8/22.2 str. 1-12.
 • Głąb G., Dudek J, Skalska-Dulińska B, Chojak-Fijałka K, Chrabota U., Głodzik J, Klimek K.: Statyczne czy zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości – przegląd piśmiennictwa. Rehabilitacja Medyczna (artykuł przyjęty do druku)
 • Chojak-Fijałka K., Smoleński O.: Skuteczność treningu fizycznego u pacjentów przewlekle hemodializowanych z powodu schyłkowej niewydolności nerek. Rehabilitacja Medyczna 2006; numer specjalny z XII Sympozjum PTReh w Krakowie.
 • Chojak-Fijałka K., Smoleński O, Miłkowski A., Piotrowski W: Wyniki 6-miesięcznego treningu fizycznego prowadzonego w czasie hemodializy u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. Rehabilitacja Medyczna 2006; 10(2): 25-36.
 • Chojak-Fijałka K., Smoleński O.: Rehabilitacja ruchowa chorych przewlekle hemodializowanych- wyniki badań własnych. Problemy Lekarskie 2006; 45(3): 247-256.
 • Smoleński O., Chojak-Fijałka K.: Rehabilitacja ruchowa w przewlekłej niewydolności nerek, w: Choroby nerek, red M. Myśliwiec, wyd.1, PZWL Warszawa 2008 (str.476-482)
 • Smoleński O., Chojak-Fijałka K.: Rehabilitacja chorych z przewlekłą chorobą nerek, w: Wielka Interna – Nefrologia, red. M. Myśliwiec, wyd. 1, Medical Tribune Polska 2009 (str.385-389)
 • Chojak-Fijałka K, Smoleński O: Trening fizyczny podczas hemodializy – przegląd piśmiennictwa. Rehabilitacja Medyczna 2010, 14(3): 25-41.
 • Chojak-Fijałka K, Smoleński O: Rehabilitacja ruchowa dorosłych pacjentów dializowanych otrzewnowo – dotychczasowa doświadczenia. Materiały Konferencyjne Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie  "Rehabilitacja w XXI wieku"; 23 – 25.02.2012r. ISBN 978-83-62891-07-8, str.63-64.
 • Chojak-Fijałka K. Rehabilitacja nefrologiczna. Podręcznik dla pacjentów w wersji on-line – w formie serwisu internetowego dotyczącego rehabilitacji. (http://www.mp.pl/pacjnet.html). Projekt realizowany przez Medycynę Praktyczną. Serwis w trakcie przygotowań. Tekst przyjęty w 2014r

dr Sylwia Mętel

 • Mętel S.: 2002. Zastosowanie piłki szwajcarskiej, poduszki oraz taśmy rehabilitacyjnej
  w treningu osób w wieku geriatrycznym. Twój Magazyn Medyczny. Specjalistyczne pismo lekarzy.10: 24-35  
 • Mętel S. 2003. Profilaktyka powstawania wad postawy u dzieci oraz ich leczenie za pomocą kinezyterapii. Twój Magazyn Medyczny. Specjalistyczne pismo lekarzy;13: 15-20
 • Mętel S. 2003. Wpływ Tai Chi oraz ćwiczeń sensomotorycznych na poprawę równowagi
  u  osób w wieku geriatrycznym.  Rehabilitacja Medyczna.7(3): 55-63
 • Mętel S.: 2006 Rehabilitacja środowiskowa w warunkach domowych na przykładzie działalności PTWK. W: K. Szczerbińska (red.): Dostępność opieki zdrowotnej
  i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce. Wyd. UJ,  Kraków
 • Mętel S., Jasiak–Tyrkalska B.: 2006. Wpływ treningu fizycznego wykonywanego napowierzchniach niestabilnych z wykorzystaniem elastycznych taśm do ćwiczeń oporowych  na sprawność funkcjonalną oraz jakość życia osób starszych. Rehabilitacja Medyczna.10(3): 35-43
 • Mętel S., Milert A.: 2007. Metoda Josepha Pilatesa oraz możliwości jej zastosowania w fizjoterapii. Rehabilitacja Medyczna, 11 (2): 27-36
 • Szczygieł E., Król S., Grzebień P., Golec J., Golec E., Mętel S. 2010. Analiza zmiennych akcelerometrycznych osób chodzących bez obuwia oraz w butach na obcasach. Kwartalnik Ortopedyczny 3, 404-416
 • Mętel S., Milert A., Drozd A., Szczygieł A., Kwiatkowska A., Krzemińska M. 2010.
  Wpływ 6-miesięcznego treningu sensomotorycznego na sprawność funkcjonalną osób starszych z przewlekłym bólem krzyża. Postępy Rehabilitacji  Numer 3:51-65
 • Szczygieł E., Strzelbicki P., Karbowski K., Mazur T., Mętel S., Golec J. 2012. Ocena wzorca oddechowego u osób zdrowych i u osób z depresją. Rehabilitacja Medyczna.16(4);8-12.
 • Mętel S, Mazur T., Rybak K., Szczygieł E., Golec E., Głodzik J. 2012. Fotogrametryczna ocena efektów leczenia usprawniającego paluchów koślawych.  Kwartalnik Ortopedyczny; (3): 437-450
 • Mętel S. , Gruchała A. , Szczygieł E. 2012. Wpływ uczestnictwa w treningu zdrowotnym na koncentracje oraz sprawność starszych kobiet. Państwo i Społeczeństwo. Nr 2: 33-47
 • Mętel S., Kwiatkowska A., Głodzik J., Szczygieł E. 2012. Wykorzystanie testu Functional
  Strength w ocenie stanu funkcjonalnego oraz w monitorowaniu procesu rehabilitacji medycznej osób starszych. Gerontologia Polska; Tom 20, Nr 4: 148-154
 • Mętel S., Laszkiewicz P., Głodzik J., Milert A., Szczygieł A., Kreska-Korus A., Szczygieł E., Golec E. 2012. Trening sensomotoryczny a gibkość ciała u starszych kobiet. Polish Journal of Rehabilitation Research (PJRR),; 2:20-39
 • Mętel S., Milert A., Szczygieł E. 2012. Pilates based exercise in muscle disbalances prevention and treatment of sports injuries in "An International Perspective on Topics in Sports Medicine and Sports Injury” edited by Kenneth R. Zaslav, InTech.381- 402
 • Nowak S., Golec J., Hłapek Ł., Czechowska D., Mętel S., Golec E. 2013. Osteosynteza śródszpikowa złamań szyjki kości ramiennej sposobem Hackethala – relikt przeszłości czy skuteczne zespolenie.  Ostry Dyżur.;  Tom 6 nr 2:  43-47
 • Swatkowska H., Mętel S., Głodzik J., Golec J., Szczygieł E., Golec P. 2013.Wybrane próby testu EUROFIT jako miara sprawności fizycznej dzieci z nawracającymi schorzeniami układu oddechowego - doniesienie wstępne.  Rehabilitacja Medyczna; 17(4): 11-18
 • Mętel S., Słowik A., Głodzik J., Kreska-Korus A., Golec J. Szczygieł E. 2013. Postępowanie usprawniające w warunkach subterraneoterapii w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”. Współczesne kierunki w medycynie prewencyjnej. Red. Anna Goździalska i Jerzy Jaśkiewicz:113-125
 • Mętel S., Chrabota U., Misiorek A., Głodzik J., Słowik A.,  Szymuś K., 2013. Subterraneoterapia w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”. Praca w monografii pt. Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim.  Quaestio: 55-71
 • Głodzik J. Mętel S., Kreska-Korus A., Aleksander P., Pastuszak-Głodzik P. 2013. Iwonicz perła uzdrowisk polskich. Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim Quaestio: 451-467
 • Maicki T., Mętel S., TrąbkaR., Horst R. 2013. Terapia N.A.P.  w leczeniu bolesnego barku. Wartość rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka red. Pop T. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: Tom I:83-93
 • Swatkowska H., Mętel S., Jurzak M., Kwiatkowka A., 2014. Wykorzystanie borowiny w lecznictwie uzdrowiskowym. Praca w monografii pt. Kultura uzdrowiskowa W Europie Tom VI Uzdrowiska w procesie modernizacji (XIX-XXIwiek).Pod red.  Bożeny Płonki-Syroki, Lidii Czyż, Andrzeja Syroki, Katarzyny Sudoł. Quaestio: 539-557
 • Czechowska D., Kubala M., Golec J., Masłoń A., Szczygieł E., Mętel S., Golec E. 2014.
  Ocena zależności między lateralizacja funkcjonalna ciała człowieka, a występowaniem jednostronnych uszkodzeń urazowych stawu skokowo-goleniowego z mechanizmu supinacyjno-rotacyjnego. Ostry Dyżur;7(2): 42-50
 • Szczygieł E., Kumięga J., Mazur T. Golec J., Mętel S., Czechowska D. 2014. Wpływ wieku na ruchy oddechowe klatki piersiowej. Ostry Dyżur;7(1): 28-32
 • Szczygieł E., K Zielonka K., Mazur T., Mętel S., Golec J. 2015. Respiratory chest movement measurement as a chair quality indicator – preliminary observations. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics. (w druku)
 • Szczygieł E., Zielonka K., Mętel S., Golec J. 2015. Musculo-skeletal and pulmonary effects of sitting position - a systematic review. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. (w druku)

dr Justyna Adamiak

 • Adamiak J., Kużdżał A., Walicka-Cupryś K. Jakość życia pacjentów ze skoliozami leczonych operacyjnie lub za pomocą gorsetów – przegląd badań. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tom VIII, zeszyt 3 2010
 • Adamiak J. Realizacja edukacji zdrowotnej w opinii nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych – badania pilotażowe. Hejnał Oświatowy. Numer 12/98/2010
 • Adamiak J. Edukacja zdrowotna w opinii nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. Marzec 2011
 • Walicka Cupryś K., Ćwirelj-Sozańska A., Adamiak J. Determinanty wad postawy w obrębie kończyn dolnych. Young Sport Science of Ukraine. 2011. V.3
 • Adamiak J. Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym. Hejnał Oświatowy. Numer 04/122/2013