dr Katarzyna Chojak-Fijałka

 • Erytropoetyna a wydolność fizyczna pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.
 • Trening fizyczny pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.
 • Wydolność fizyczna pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.
 • Siła mięśniowa pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.
 • Problemy rehabilitacyjne u pacjentów nefrologicznych (dializowanych otrzewnowo, hemodializowanych i w okresie przeddializacyjnym).
 • Ocena wydolności fizycznej pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.
 • Ćwiczenia fizyczne po wykonaniu przetoki tętniczo-żylnej u pacjentów przewlekle hemodializowanych.

dr Justyna Adamiak

 • Wykorzystanie czynników fizykalnych w medycynie estetycznej (terapia trądziku różowatego, blizn i bliznowców, redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki, usuwanie owłosienia).
 • Ocena termowizyjna efektów zabiegów falą uderzeniową.
 • Zachowania zdrowotne fizjoterapeutów i kosmetologów.
 • Wpływ substancji psychoaktywnych na stan skóry.
 • Upiększanie ciała w formie trwałych tatuaży.
 • Zastosowanie kąpieli balneologicznych w leczeniu łuszczycy.

dr Jacek Głodzik

 • Zastosowanie bodźców fizykalnych w rehabilitacji.
 • Odnowa biologiczna w rekreacji i sporcie.
 • Rehabilitacja w chorobach narządu ruchu.
 • Leczenie uzdrowiskowe.
 • Trening fizyczny jako czynnik leczniczy w cukrzycy typu 2.
 • Zastosowanie metod badawczych do określenia efektywności fizjoterapii.
 • Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych.

dr Agnieszka Kreska‑Korus

 • Chód z dodatkowym zadaniem poznawczym u osób zdrowych.
 • Analiza oraz terapia zaburzeń chodu z dodatkowym zadaniem poznawczym w różnych jednostkach chorobowych.

dr Magdalena Markowska

 • Wpływ postępowania fizjoterapeutycznego w wybranych chorobach przewlekłych.
 • Stosowanie metod fizjoterapeutycznych w usprawnianiu aparatu ruchu u osób starszych.
 • Aktywność fizyczna, a jakość życia u pacjentów oddziałów długoterminowych.
 • Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej.
 • Jakość życia u pacjentów paliatywnych.
 • Fizjoterapia chorych poddanych radioterapii, chemioterapii, leczonych objawowo, z zaburzeniami czynności układu nerwowego po leczeniu onkologicznym.
 • Aktywność fizyczna osób po leczeniu nowotworów złośliwych.
 • Wykorzystanie masażu klasycznego w fizjoterapii i kosmetologii.

dr Bartłomiej Ptaszek

 • Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na właściwości morfologiczne, reologiczne i biochemiczne krwi.
 • Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane właściwości skóry.
 • Wpływ regularnych zimowych kąpieli na właściwości morfologiczne, reologiczne i biochemiczne krwi.
 • Wpływ różnych form wysiłku fizycznego na właściwości morfologiczne, reologiczne i biochemiczne krwi.
 • Zastosowanie różnych bodźców fizykalnych w fizjoterapii i kosmetologii.