dr Justyna Adamiak

 • Wpływ treningu wibracyjnego na zmiany stężeń metabolitów obrotu kostnego oraz siłę maksymalną i eksplozywną kończyn dolnych.
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w gabinecie fizjoterapeutycznym i kosmetycznym.

mgr Joanna Chitryniewicz

 • Wpływ masażu na organizm człowieka.
 • Masaż i aktywność fizyczna kobiet w ciąży.
 • Masaż relaksacyjny.
 • Zabiegi liporedukcyjne.
 • Masaż anty-aging.

dr Katarzyna Chojak-Fijałka

 • Rehabilitacja ruchowa w przewlekłej niewydolności nerek (poziom wydolności fizycznej, specyfika ćwiczeń, rodzaje treningu fizycznego).
 • Rehabilitacja ruchowa po transplantacji nerek.

mgr Teresa Gniewek

 • Współczynnik symetrii vs. długość względna kończyn.
 • Wpływ technik manualnych (manipulacje, mobilizacje) na obciążenie kończyn dolnych.

dr Agnieszka Kreska-Korus

 • Chód z dodatkowym zadaniem poznawczym u osób zdrowych.
 • Analiza oraz terapia zaburzeń chodu z dodatkowym zadaniem poznawczym w różnych jednostkach chorobowych.

dr Magdalena Markowska

 • Nowoczesne metody diagnozowania oraz leczenia bólu u pacjentów onkologicznych.
 • Wykorzystanie metod fizjoterapeutycznych w leczeniu objawów psychosomatycznych u pacjentów onkologicznych.
 • Fizjologiczne podstawy uśmierzania bólu przez zabiegi terapii manualnej lub inne zabiegi fizjoterapeutyczne.
 • Wykorzystanie metod i narzędzi diagnostycznych w ocenie stanu funkcjonalnego narządu ruchu u osób starszych.
 • Ocena jakości życia u pacjentów w terminalnym okresie choroby nowotworowej.
 • Zastosowanie elastycznych taśm (kinesiotapingu) w dysfunkcjach narządu ruchu.
 • Wykorzystanie elastycznych taśm w leczeniu bólu, obrzęków i wysięków w onkologii.
 • Zastosowanie elastycznych taśm w kosmetologii (wysięki pozabiegowe, obrzęki limfatyczne, krwiaki, stymulowanie mięśni mimicznych twarzy „Face Taping”).

dr Bartłomiej Ptaszek

 • Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na właściwości morfologiczne, reologiczne i biochemiczne krwi u osób zdrowych, z rwą kulszową, z RZS oraz z SM.
 • Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wskaźniki stresu oksydacyjnego, poziom markerów chorobowych i regulatory neuroplastyczności u osób ze stwardnieniem rozsianym i osób zdrowych.
 • Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane właściwości skóry.
 • Wpływ regularnych zimowych kąpieli na właściwości morfologiczne, reologiczne i biochemiczne krwi.
 • Wpływ różnych form wysiłku fizycznego (bieg sprinterski, taniec, triathlon) na właściwości morfologiczne, reologiczne i biochemiczne krwi.