dr hab. Katarzyna Filar-Mierzwa prof. AWF

Wykształcenie, uzyskane tytuły i stopnie naukowe

 • 2023 - uzyskanie tytułu profesora AWF
 • 2023 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego
 • 2011 – uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej; Temat pracy doktorskiej „Wpływ ćwiczeń muzyczno-ruchowych na właściwości hematologiczne i reologiczne krwi u kobiet w podeszłym wieku” na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 2004 – uzyskanie stopnia magistra fizjoterapii, na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • 1995-1999 – nauka w I LO im. M. Kopernika w Krośnie w klasie o profilu biologiczno-chemicznym

Praca zawodowa i pełnione funkcje w AWF

 • Od 2004 roku asystent w Zakładzie Teorii i Metodyki Form Taneczno-Muzycznych, Katedra Teorii i Metodyki Gimnastyki, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Od 2012 roku adiunkt w Zakładzie Terapii Zajęciowej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Od 2015 roku adiunkt w Zakładzie Podstaw Terapii Zajęciowej, Katedra Terapii Zajęciowej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Od 2020 roku Kierownik Zakładu Terapii Zajęciowej Sensorycznej, Instytut Nauk Stosowanych, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Od 2020 roku Członek Rady Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

Osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

Publikacje

Osiągnięcia w zakresie promocji kadr

 • 3 promotorstwa pomocnicze wypromowanych prac doktorskich
 • 1 promotorstwa pomocnicze prac doktorskich w toku

Praca dydaktyczna w uczelni

 • Koordynator przedmiotów: Choreoterapia i muzykoterapia, Terapia tańcem, Prozdrowotne formy tańca/Podstawy tańca w Terapii Zajęciowej, Podstawy terapii tańcem/Prozdrowotne formy fitness, Taniec towarzyski, Prozdrowotne formy tańca i fitness                                                                                      
 • Promotorstwo 10 prac magisterskich i 11 prac dyplomowych

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej
 • Członek Polskiego Towarzystwa Hemoreologii i Mikrokrążenia

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych 

 • nie dotyczy

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2004 - instruktor sportu w tańcu sportowym
 • 2004 - instruktor odnowy biologicznej
 • 2005 - instruktor rekreacji ruchowej – fitness, nowoczesne formy gimnastyki
 • 2010 - instruktor dyscypliny sportu – gimnastyka artystyczna
 • 2016 - Dance for Parkinson’s Network UK and People Dancing, Summer School Course, „Introduction to Dance for Parkinson’s”, Leicester, Wielka Brytania

Działalność w innych organizacjach 

 • nie dotyczy

Uzyskane nagrody i odznaczenia

 • Nagroda Zespołowa Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie za lata 1997 - 2006 za osiągnięcia organizacyjno-artystyczne.

Inne