DYŻURY PRACOWNIKÓW INSTYTUTU w TERMINIE od 16 MARCA DO ODWOŁANIA

Uprzejmie informujemy, że Pracownicy Instytutu pełnią dyżur w czasie ustalonych godzin (wypisanych na stronie). Jednakże ze względu na środki ostrożności, kontakt z Pracownikami w tych godzinach możliwy jest jedynie poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.