dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann

 

Problematyka badawcza:

 

1. Aksjologia

2. Antropologia filozoficzna

3. Etyka stosowana w terapii zajęciowej

4. Metoda Snoezelen (Sala Doświadczania Świata)

5. Terapia zajęciowa z seniorami demencyjnymi

6. Stymulacja sensoryczna w terapii zajęciowej

 

Publikacje (od 2010)

 

Autor: Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł: Znaczenie terapii zajęciowej w koncepcji Person-Centered Care Toma Kitwooda

Impreza: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w Katowicach (13-15.10; 2016; Katowice)

Język: POL, ENG

Słowa kluczowe: OSOBA, DEMENCJA, POTRZEBY SENIORA Z DEMENCJĄ, TERAPIA ZAJĘCIOWA, PODEJŚCIE PERSON-CENTERED

 

Autor: Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł: Walidacja gerontologiczna jako metoda komunikacji z seniorami demencyjnymi

Impreza: 3. Międzynarodowy Kongres Medyczny Kobieta i Mężczyzna 65+ Jak leczyć i pomagać? (21-22.10; 2016, Warszawa Józefów)

Język: POL

Słowa kluczowe: DEZORIENTACJA; KOMUNIKACJA WALIDACYJNA; DEMENCJA; NAOMI FEIL

 

Autor: Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł: Modelowy Ośrodek dla Chorych z Otępieniem – do czego dążymy?

Impreza: VI Konferencja Naukowa „Choroba Alzheimera – problemem medycznym i społecznym. Uczmy się być bliżej chorego”, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach (24.09. 2016; Kielce)

Język: POL

Słowa kluczowe: SENIORZY Z DEMENCJĄ; PRZESTRZEŃ; ORIENTACJA; PARADYGMAT

 

Autorzy: Agnieszka Smrokowska-Reichmann, Urszula Chrabota, Aneta Bac, Dorota Kurbiel

Tytuł: The influence of Snoezelen method on children with autism – two case studies

Impreza: 1st COTEC-ENOTHE Congress, National University of Ireland (15-19.06.2016; Galway; Ireland)

Język: ENG

Słowa kluczowe: SNOEZELEN, SENSORY STIMULATION, BEHAVIOUR, AUTISM, OCCUPATIONAL THERAPY

 

Autor: Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł: Etyka dyskursu

Źródło: Etyka, pod redakcją Stanisława Janeczka i Anny Starościc, Wydawnictwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2016, s. 151-178

ISBN: 978-83-8061-185-6

Język: POL

Słowa kluczowe: DYSKURS, KONSENSUS, DZIAŁANIE KOMUNIKACYJNE, JĘZYK

 

Autor: Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł: Etyka zawodu terapeuty zajęciowego

Źródło: Terapia zajęciowa, pod redakcją Anety Bac, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016, s. 61-71

ISBN: 978-83-200-5127-8

Słowa kluczowe: ETOS ZAWODU, ETYKA STOSOWANA, ETYKA OGÓLNA, KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, REFLEKSJA ETYCZNA

 

Autor: Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł: Wpływ terapii zajęciowej na seniorów z demencją

Źródło: Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji, Rzeszów 12-13 lutego 2015 / streszczenia: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – Rzeszów, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, s. 236-238

ISBN: 978-83-64519-57-4

Impreza: Międzynarodowe Dni Rehabilitacji, Rzeszów (7 ; 2015; Rzeszów)

Język: POL, ENG

Słowa kluczowe: TERAPIA ZAJĘCIOWA; SENIORZY Z DEMENCJĄ; JAKOŚĆ ŻYCIA

 

Autorzy: Agnieszka Smrokowska-Reichmann, Aneta Bac, Urszula Chrabota, Dorota Kurbiel

Tytuł: Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) jako metoda terapii zajęciowej

Impreza: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Jubileusz 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, (26-27.06 ; 2015 ; Poznań)

Język: POL

Słowa kluczowe: SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA; NIEDYREKTYWNOŚĆ; STYMULACJA POLISENSORYCZNA; TERAPIA ZAJĘCIOWA

 

Autor: Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł: Pedagogika przeżyć z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w perspektywie aksjologicznej

Źródło:  Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych, pod redakcją Marii Zowisło i Jerzego Kosiewicza, AWF Kraków 2015, s. 121-130

ISBN: 978-83-62891-44-3

Język: POL

Słowa kluczowe: NIEPEŁNOPSRAWNOŚĆ; NIEPEŁNOSPRAWNI UMYSŁOWO; PRZEŻYCIE; ZASADA NORMALIZACJI

 

Autor: Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł: Przesycenie. Koncepcje J. Habermasa i J. Baudrillarda na tle katastrofizmu neohumanistycznego St. I. Witkiewicza

Źródło: Analiza i Egzystencja. Czasopismo filozoficzne, nr 30/2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 121-130

Uwagi: streszczenie ENG

Język: POL

Słowa kluczowe: NEOKATASTROFIZM; PONOWOCZESNOŚĆ; UCZUCIA METAFIZYCZNE; DZIAŁANIE KOMUNIKACYJNE; KONSUMPZJONIZM; PODMIOT

 

Autor: Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł: Ludzkie interesy w idealnej sytuacji rozmowy, czyli J. Habermasa wizja wspólnego dobra

Źródło: Etyka a dobro, pod redakcją naukową Doroty Probuckiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015, s. 107-115

ISBN: 978-83-7271-944-7

Język: POL

Słowa kluczowe: DZIAŁANIE CELOWO-RACJONALNE; DZIAŁANIE KOMUNIKACYJNE; ETYKA DYSKURSU; IDEALNA SYTUACJA ROZMOWY

 

Autorzy: Elżbieta Szwałkiewicz, Miłosz Asman, Małgorzata Chrostowska, Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł: Opiekun medyczny w praktyce, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013

ISBN: 978-83-200-4336-5

Uwagi: Rozdziały:Etyka zawodu opiekuna medycznego; Komunikacja międzyludzka; Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym – chory po udarze mózgu; Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym – pacjent demencyjny; Komunikacja z pacjentem agresywnym; Komunikacja z pacjentem niesamodzielnym – pacjent z chorobą Parkinsona; Komunikacja z pacjentem w stanie wegetatywnym i w śpiączce, s. 22-30, s. 115-149

Język: POL

Słowa kluczowe: KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA; ETOS ZAWODU; PACJENT NIESAMODZIELNY; STMULACJA PODSTAWOWA; PLANY RUCHU; DEPRYWACJA SENSORYCZNA

 

Autor: Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł: Zarządzanie przypadkiem – Case Management (CM) w pracy socjalnej

Źródło: Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną, pod redakcją naukową Agnieszki Skowrońskiej, Kapitał Ludzki, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Europejski Fundusz Społeczny, Warszawa 2013, s. 27-48

ISBN: 978-83-61638-86-5

Język: POL

Słowa kluczowe: PRACA SOCJALNA; CASE MANAGEMENT; KLIENT PRACY SOCJALNEJ; STANDARDY; INTERWENCJA

 

Autor: Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł: Snoezelen – Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty, Fundacja Rosa, Wrocław 2013

ISBN: 978-83-7968-000-9

Język: POL

Słowa kluczowe: METODA SNOEZELEN; STMULACJA POLISENSORYCZNA; INTEGRACJA SENSORYCZNA; PSYCHOMOTORYKA; NIEPEŁNOSPRAWNI INTELEKTUALNIE

 

Autor: Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł: Turystyka jako ksenologia? Aporie obcości z perspektywy filozofii i podróży

Źródło: Folia Turistica, nr 28 (1) – 2013, AWF w Krakowie 2013, s. 35-52

Uwagi: streszczenie POL, ENG

Uwagi: Artykuł ukazał się równolegle w j. angielskim (Folia Turistica, vol 28(2) – 2013, s. 35-54)

Język: POL, ENG

Słowa kluczowe: OBCOŚĆ; KSENOLOGIA; APORIA; KULTURA; TURYSTYKA; ETNOLOGIA; ANTROPOLOGIA; PONOWOCZESNOŚĆ

 

Autor: Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł: Terroryzm a Zło według Jeana Baudrillarda

Źródło: Etyka a zło, pod redakcją naukową Doroty Probuckiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 231-242

ISBN: 978-83-7271-842-3

Język: POL

Słowa kluczowe: ŚMIERĆ; WYMIANA SYMBOLICZNA; SYSTEM; DOBRO; ZŁO

 

Autor: Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł: Problemy z dyskursem. Czytając J. Habermasa

Źródło: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica, nr 25/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 111-131

Uwagi: Streszczenie ENG

Język: POL

Słowa kluczowe: KOMUNIKACJA; JĘZYK; RACJONALNOŚĆ; ETYKA; ZASADA UNIWERSALIZACJI; DYSKURS; UTOPIA

 

Autor: Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł: Między homo immunologicus a homo repetitivus. Koncepcje antropologiczne Petera Sloterdijka – notatki na marginesie “Du mußt dein Leben ändern”

Źródło: Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, nr 2/2012, Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, s. 441-453

Uwagi: Streszczenie POL

Język: POL

Słowa kluczowe: ANTROPOTECHNIKA; ANTROPOLOGIA; IMMUNOLOGIA; ĆWICZENIE; METAFOROLOGIA; KOMPENSACJA, POSTHUMANIZM

 

Autor: Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł: Nieme neutrum. Baudrillard-antysocjolog i jego diagnoza społeczeństwa

Źródło: Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, tom LIV-LV, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 285-304

Język: POL

Słowa kluczowe: KONSUMPCJA; MASA; SFERA SPOŁECZNA; MEDIA, IMPLOZJA 

 

Autor: Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł: Wolfganga Welscha koncepcja transwersalności albo „krytyka statycznego rozumu”

Źródło: Folia Turistica,nr 24 (2011), AWF w Krakowie, s. 99-117

Uwagi: Streszczenie ENG.

Język: POL

Słowa kluczowe: ROZUM TRANSWERSALNY; RACJONALNOŚĆ; POSTMODERNIZM; PODMIOT; TRANSGRESJA; HETEROGENICZNOŚĆ; MOBILNOŚĆ

 

Autor: Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł: Idea sprawiedliwości w „Between Facts and Norms”J. Habermasa

Źródło: Edukacja Filozoficzna, nr 50/2010, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, s. 157-175

Uwagi: Streszczenie ENG.

Język: POL

Słowa kluczowe: WARTOŚCI; SPOŁECZEŃSTWO; SPRAWIEDLIWOŚĆ; SOLIDARNOŚĆ; PRAWO; SYSTEM

 

Autor: Agnieszka Smrokowska-Reichmann

Tytuł: W stronę nowej filozofii ciała. O poglądach Hermanna Schmitza

Źródło: Studia Humanistyczne, nr 10/2010, AWF w Krakowie, s. 113-124

Język: POL

Słowa kluczowe: FENOMENOLOGIA; CIAŁO; KORPUS; ODCZUWANIE; WYSPY CIAŁA; KATEGORIE CIELESNOŚCI; EMPIRYCZNY