Wyniki zaliczeń cząstkowych z fizjologii i biochemii znajdują się w gablocie Zakładu Fizjologii Mięśni w III pawilonie na środku korytarza po prawej stronie oraz na stronie Zakładu Fizjologii Mięśni po zalogowaniu się.