IPC (Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski) - http://www.paralympic.org

CP-ISRA (Międzynarodowy Związek Sportu i Rekreacji Osób z Porażeniem Mózgowym) - http://www.cpisra.org

IBSA (Międzynarodowy Związek Sportu Niewidomych) - http://www.ibsasport.org/

IWAS (Międzynarodowa Federacja Sportu Osób na Wózkach i z Amputacjami) - http://www.iwasf.com/

INAS-FID (Międzynarodowa Federacja Sportu Niepełnosprawnych Intelektualnie) - http://www.inas.org/

WOVD (Międzynarodowa Organizacja Piłki Siatkowej Niepełnosprawnych) - http://www.wovd.info/

IFDS (Międzynarodowa Fundacja Żeglarstwa Niepełnosprawnych) - http://www.sailing.org/ifds

IWBF (Międzynarodowa Federacja Koszykówki na Wózkach) - http://www.iwbf.org

IWBF (Strefa Europejska IWBF) - http://www.iwbf-europe.org/

SOI (Special Olympics International) - http://www.specialolympics.org