Publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej:

  • Bardi E, Majerczak J, Zoladz JA, Tyrankiewicz U, Skorka T, Chlopicki S, Jablonska M, Bar A, Jasinski K, Buso A, Salvadego D, Nieckarz Z, Grassi B, Bottinelli R, Pellegrino MA. Voluntary physical activity counteracts Chronic Heart Failure progression affecting both cardiac function and skeletal muscle in the transgenic Tgαq*44 mouse model. Physiol Rep. 2019; 7: e14161.

Podręczniki

  • Zoladz JA. (editor) Muscle and Exercise Physiology; Wydawnictwo Academic Press an imprint of Elsevier, Londyn, 2019. eBook ISBN: 978-01-2814-594-4, Hardcover ISBN: 978-01-2814-593-7

Rozdziały podręczników

  • Duda K, Majerczak J, Nieckarz Z, Heymsfield SB, Zoladz JA.  Human Body Composition and Muscle Mass; W: Muscle and Exercise Physiology; JA Zoladz (ed.); Wydawnictwo Academic Press an imprint of Elsevier, Londyn, 2019. eBook ISBN: 978-01-2814-594-4, Hardcover ISBN: 978-01-2814-593-7, Chapter 1 pp. 3-26.
  • Zoladz JA, Szkutnik Z, Grassi B.  Metabolic Transitions and Muscle Metabolic Stability: Effects of Exercise Training; W: Muscle and Exercise Physiology; JA Zoladz (ed.); Wydawnictwo Academic Press an imprint of Elsevier, Londyn, 2019. eBook ISBN: 978-01-2814-594-4, Hardcover ISBN: 978-01-2814-593-7, Chapter 18 pp. 391-422.
  • Żołądź JA, Majerczak J, Duda K. Starzenie się a wydolność fizyczna człowieka W: Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego; pod redakcją J. Górskiego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL; str. 169-178. ISBN: 9788320045604, wydanie 2.
  • Grassi B, Żołądź JA. Zintegrowana odpowiedź ustroju na niedotlenienie wysokościowe W: Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego; pod redakcją J. Górskiego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL; str. 199-216. ISBN: 9788320045604, wydanie 2.