Publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej

 • Grandys M, Majerczak J, Karasinski J, Kulpa J, Żołądź JA. Skeletal muscle myosin heavy chain isoform content in relation to gonadal hormones and anabolic-catabolic balance in trained and untrained men. Journal of Strength and Conditioning Research 2012; 26: 3262-3269. [IF = 1,795]
 • Chłopicki S, Kurdziel M, Sternak M, Szafarz M, Szymura-Oleksiak J, Kamiński K, Żołądź JA. Single bout of endurance exercise increases NNMT activity in the liver and MNA concentration in plasma; the role of IL-6. Pharmacological Reports 2012; 64: 369-376. [IF = 1,965]
 • Majerczak J, Korostynski M, Nieckarz Z, Szkutnik Z, Duda K, Żołądź JA. Endurance training decreases the non-linearity in the VO2-power output relationship in humans. Experimental Physiology 2012; 97: 386-399. [IF = 2,790]
 • Żołądź JA, Szkutnik Z, Majerczak J, Grandys M, Duda K, Grassi B. Isometric strength training lowers the O2 cost of cycling during moderate-intensity exercise. European Journal of Applied Physiology 2012; 112: 4151-4161. [IF = 2,660]
 • Żołądź JA, Smigielski M, Majerczak J, Nowak LR, Zapart-Bukowska J, Smoleński O, Kulpa J, Duda K, Drzewińska J, Bartosz G. Hemodialysis Decreases Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor Concentration in Humans. Neurochemical Research 2012; 37: 2715-2724. [IF = 2,125]

Rozdziały podręczników

 • Żołądź JA. Fizjologia wysiłku fizycznego W: Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny; pod redakcją S. Konturka, Wydawnictwo ELSEVIER Urban&Partner, 2012 str. 765-789 (ISBN 978-83-7609-673-5)
 • Zoladz JA, Grassi B. Maximal Oxygen Uptake (V˙O2max), W: Encyclopedia of Exercise Medicine in Health and Disease; Frank C. Mooren (redaktor), Springer Berlin Heidelberg 2012; str. 552-555 (ISBN: 978-3-540-36065-0)
 • Duda K. Proces starzenia się W: Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja; pod redakcją A. Marchewki, Z. Dąbrowskiego, JA Żołądzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012; str. 1-32 (ISBN 978-83-01-17029-5)
 • Majerczak J, Żołądź JA. Starzenie się mięśni szkieletowych człowieka, W: Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja; pod redakcją A. Marchewki, Z. Dąbrowskiego, JA Żołądzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012; str. 243-251 (ISBN 978-83-01-17029-5)
 • Żołądź JA, Majerczak J. Wpływ starzenia się na wydolność fizyczną człowieka, W: Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja; pod redakcją A. Marchewki, Z. Dąbrowskiego, JA Żołądzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012; str. 349-370 (ISBN 978-83-01-17029-5)

Streszczenia prac

 • Majerczak J, Grandys M, Zapart-Bukowska J, Duda K, Żołądź JA. Wpływ 16-tygodniowego treningu wytrzymałościowego na stężenie wolnej 3,5,3’-trijodotyroniny w surowicy krwi w relacji do poboru tlenu w wysiłku o umiarkowanej intensywności. Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa "Rehabilitacja w XXI wieku" AWF w Krakowie 23-25 lutego 2012 roku, Książka streszczeń str. 48
 • Grandys M, Majerczak J, Duda K, Zapart-Bukowska J, Żołądź JA. Wpływ 16 tygodniowego treningu wytrzymałościowego na maksymalną siłę oraz lokalną wytrzymałość mięśniową w relacji do hormonalnego profilu anaboliczno-katabolicznego. Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa "Rehabilitacja w XXI wieku" AWF w Krakowie 23-25 lutego 2012 roku, Książka streszczeń str. 49
 • Majerczak J, Heinze-Paluchowska S, Kulinowski P, Zapart-Bukowska J, Grandys M, Korzeniewski B, Zoladz JA. PCr depletion and hydrogen ion accumulation in human calf muscles during dynamic exercise. 47th Congress of the Polish Biochemical Society Polish-German Biochemical Societies Joint Meeting, Poznań, Poland, Sep. 11th-14th 2012; Acta Biochimica Polonica Vol 59 supplement 3/2012 p. 234
 • Zoladz JA, Majerczak J, Zapart-Bukowska J, Kulinowski P, Banasik T, Heinze-Paluchowska S, Grandys M, Korzeniewski B. Effect of endurance training on muscle metabolic stability in human calf muscles. 47th Congress of the Polish Biochemical Society Polish-German Biochemical Societies Joint Meeting, Poznań, Poland, Sep. 11th-14th 2012; Acta Biochimica Polonica Vol 59 supplement 3/2012 p. 237
 • Kmiecik K, Wojewoda M, Zoladz JA, Chłopicki S. Endothelium-dependent stimulation of exercise capacity; a pilot study. 20th Kraków Conference on Endothelium; Third Interdisciplinary JCET Seminar 5-7 October 2012, Polana Zgorzelisko (Małe Ciche), Book of Abstracts p. 4
 • Wojewoda M, Kmiecik K, Proniewski B, Chmura-Skirlińska A,Zoladz JA, Chłopicki S. Impaired exercise capacity and adaptation to training in IL-6 knockout mice: a possible role of endothelial function; Third Interdisciplinary JCET Seminar 5-7 October 2012, Polana Zgorzelisko (Małe Ciche), Book of Abstracts p. 5
 • Zoladz JA, Majerczak J, Targosz A, Grandys M, Zapart-Bukowska J, Kuczek P, Duda K, Chłopicki S. Endurance training decreases serum syndecan-1 and heparan sulphate concentrations at rest and during exercise in humans; Third Interdisciplinary JCET Seminar 5-7 October 2012, Polana Zgorzelisko (Małe Ciche), Book of Abstracts p. 44
 • Zoladz JA, Majerczak J, Targosz A, Kulpa J, Duda K. Single bout of strenuous physical exercise increases serum syndecan-1 and vascular cell adhesion molecule-1 concentrations in humans; Third Interdisciplinary JCET Seminar 5-7 October 2012, Polana Zgorzelisko (Małe Ciche), Book of Abstracts p. 45
 • Zoladz JA, Korzeniewski B. Regulation of anaerobic glycolysis during work transitions in skeletal muscle: in silico studies. Sympozjum pt.: „The International Study Group of Systems Biology”, 25-28 września 2012 r. w Groningen w Holandii, Biochimica et Biophysica Acta-Bioenergetics 2012; Vol. 1817 supplement S str. S133.

suma IF = 11,335