Program skierowany jest do młodych naukowców. Nabór wniosków w VIII edycji od 16 stycznia do 17 marca 2017.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-10-21-zapowiedz-konkursu-miniatura

 

Od 3 listopada są już dostępne elektroniczne formularze wniosków dla konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2.

http://ncn.gov.pl/aktualno%C5%9Bci/2016-11-03-formularze-wnioskow-dostepne

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2016 r.