https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/granty_i_stypendia_grudzien_2017.pdf

 

Od 15 stycznia 2018 r. do 15 marca 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu LIDER IX, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia i stopień doktora uzyskali nie wcześniej niż 7 lat temu. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 1 200 000 zł

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/aktualnosci/art,5752,dziewiaty-konkurs-w-programie-lider.html

Do 21 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie - MSCA-RISE-2018 na wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami. Budżet konkursu wynosi 80 mln  euro.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2018.html

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku są: 1) zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania pracownikami naukowymi naukowo-dydaktycznymi lub badawczo-technicznymi, 2) uczestnikami studiów doktoranckich. W ramach programu, środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych, przyznawane są jednostkom naukowym

Wsparcie jest udzielane we wszystkich dziedzinach nauki. 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/mobilnosc-plus-wzor-umowy-do-v-edycji-konkursu.html

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) właśnie oficjalnie rozpoczęła swoją działalność. Instytucja będzie działać na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany akademickiej.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nawa-wystartowala.html?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=Biuletyn_MNiSW_-_6_pazdziernika