Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących kategoriach:

  • badań podstawowych;
  • badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
  • badań na rzecz rozwoju gospodarki

Nabór wniosków trwa do 31 marca 2017 r.

 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-o-nagrody-ministra-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-lub-naukowo-techniczne_20170117.html

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych UE opublikował wykaz otwartych konkurów w programie Horyzont 2020. Zainteresowani składaniem wniosków proszeni są o kontakt z ekspertami KPK. 

http://www.kpk.gov.pl/?p=34356

Informacja o ofercie programowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

http://www.fnp.org.pl/biuro_prasowe/pobierz-materialy-informacyjne/

Thomson Reuters zaprasza wszystkich naukowców na styczniowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących korzystania z EndNote online, wyszukiwania publikacji i zbierania dorobku oraz korzystania z bazy MEDLINE. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.

http://www.granty-na-badania.com/2017/01/styczniowe-bezpatne-szkolenia-dla.html

 

Do 10 stycznia 2017 r.  trwa nabór wniosków w ramach Visby Programme. Konkurs skierowany jest do doktorantów i naukowców po doktoracie, którzy chcą prowadzić badania na uczelniach w Szwecji. Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki.

https://studyinsweden.se/scholarship/visby-programme-scholarships-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/