Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych UE opublikował wykaz otwartych konkurów w programie Horyzont 2020. Zainteresowani składaniem wniosków proszeni są o kontakt z ekspertami KPK. 

http://www.kpk.gov.pl/?p=34356