W dniach 23-24 października 2015 roku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Konferencja pt. „Współczesna rehabilitacja oczami młodych naukowców” objęta została Patronatem Honorowym przez JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie prof. dr hab. Andrzeja Klimka oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowę.

Konferencja została uroczyście otwarta przez Konsultanta Województwa Małopolskiego w dziedzinie fizjoterapii dr hab. Marka Pieniążka prof. nadzw., Prorektora ds. nauki prof. dr hab. Edwarda Mleczko oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dr hab. Piotra Mikę.

Dwudniowe obrady podzielono na sesje tematyczne. Pierwszego dnia w części dotyczącej tematyki geriatrycznej wykład wprowadzający wygłosiła Prezes Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce dr hab. n. med. Barbara Gryglewska.

Sesję terapii zajęciowej rozpoczął wykład dr hab. Anety Bac. Trzecia część poświęcona zagadnieniom z zakresu ortopedii i traumatologii rozpoczęto wykładem dr hab. Wiesława Chwały.

Dzień drugi rozpoczęto sesją współczesnej fizjoterapii. Wykład wprowadzający wygłosił dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński prof. nadzw. Kolejną sesję dotyczącej tematyki ginekologii i położnictwa otworzył wykład lek. med. Tadeusza Hessela.

Przygotowano również sesję posterową, podczas której prezentowane były plakaty  przedstawiające wyniki badań przeprowadzonych przez młodych naukowców.

Konferencję wzbogacono dodatkowo o specjalnie przygotowane warsztaty w  6 różnych i ciekawych tematach, m.in. warsztat z zakresu muzykoterapii przeprowadzony przez Sarah Johnson.

Podczas Konferencji można było zdobyć atrakcyjne nagrody ufundowane przez naszych sponsorów: HABYS, Reha+, ProFascia, ProFi Fitness School.

 

 

Nagrodzone prace:


1. Szymon Podsiadło

2. Elżbieta Kardacka

3. Krzysztof Jamka

4. Katarzyna Gawron

5. Agnieszka Chyćko

6. Kinga Gancarczyk

7. Kaja Nowicka

Wyróżnione prace:

1. Joanna Wąsowska

2. Joanna Matla

3. Kinga Gancarczyk

4. Klaudia Garbacz

5. Katarzyna Przybyła

6. Kinga Nowakowska

 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników konferencji za czynny udział oraz stworzenie przyjaznej atmosfery. Dyskusje, które towarzyszyły obradom potwierdziły zasadność organizowania takich konferencji. Rozwój nauki, prężne działania podejmowane przez młodych naukowców niosą nadzieję przede wszystkim naszym pacjentom - osobom potrzebującym odpowiedniego leczenia i rehabilitacji. Współdziałania specjalistów z różnych dziedzin nauki, m.in. fizjoterapeutów, lekarzy, terapeutów zajęciowych, dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń może przynieść naukowy rozwój wspaniałej dziedziny jaką jest rehabilitacja.

 

W imieniu organizatorów i władz uczelni,


            Przewodniczący Komitetu Naukowego               Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego                

Dr hab. Piotr Mika                                        lic. Jakub Rajtar – Zembaty