1. Schemat postępowania w zakresie ewaluacji osiągnięcia zakładanych przedmiotowych efektów uczenia się i w zakresie oceny pracowników dokonywanej przez studentów.
  2. Raport koordynatora przedmiotu.
  3. Sprawozdanie Kierownika Zakładu.

 

Szablon do duplikowania: Ocena efektów uczenia się

 

Ważne: Po wejściu w przesłany link użyj przycisku po prawej stronie od zdania:

Duplikuj ten formularz, aby używać go jako swojego własnego. Zduplikuj