W środę 05.02.2020 w Akademii Wychowania Fizycznego miało miejsce uroczyste wręczenie nagrody za zajęcie I miejsca w konkurencji drużynowej podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodych Fizjoterapeutów. Olimpiada odbyła się 17.11.2019 w Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zwycięska drużyna AWF w Krakowie wystąpiła w składzie: Justyna Kołodziej, Maciej Olszewski, Tomasz Gorczyca, Dawid Janczarzyk (studenci dwuletnich studiów magisterskich) oraz Joanna Dziedzic i Marcin Błaszcz (absolwenci). Główną nagrodą był stół do terapii manualnej firmy Sumer, który trafił do Zakładu Kinezyterapii Instytutu Nauk Stosowanych Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie.

   

W ramach pracy nad międzynarodowym projektem HOMESIDE, pracownicy Zakładu Terapii Zajęciowej dr hab. Edyta Janus prof. AWF, dr Anna Bukowska, dr Aleksandra Kulis przebywają obecnie na Uniwersytecie w Melbourne. Międzynarodowy zespół pracuje nad walidacją kwestionariuszy w celu ujednolicenia procedury badawczej we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie (Australia, Wielka Brytania, Norwegia, Niemcy oraz Polska).

   
 
Zapraszamy do odsłuchania audycji w Radiu Kraków, w której o demencji i projekcie HOMESIDE opowiadały dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann i dr Anna Bukowska. 
 

W dniach 6-7 grudnia 2019 roku w Pabianicach, odbywał się 17 kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Jego częścią już po raz trzeci była Konferencja Młodych Naukowców, na której Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz koło naukowe "Szansa" reprezentowali studenci fizjoterapii: Dawid Janczarzyk i Paweł Kurowski pod opieką naukową Profesora Marka Pieniążka. Jako współautorzy prezentowali dwie prace, z których jedna "Ocena wpływu energii mięśniowej na próg bólu oraz napięcie spoczynkowe mięśnia czworobocznego grzbietu" zajęła pierwsze miejsce spośród 24 prezentowanych prac.

        

   

W sobotę 11.01.2020 w Zakładzie Terapii Zajęciowej odbyło się całodniowe seminarium dla interwencjonistów, którzy pracować będą w międzynarodowym projekcie HOMESIDE.

W seminarium, poprowadzonym przez dr Agnieszkę Smrokowską-Reichmann i dr Annę Bukowską, udział wzięło 10 osób: 5 muzykoterapeutek, które odpowiedzialne będą za szkolenie uczestników (osoby z demencją i ich domowi opiekunowie) w zakresie interwencji muzycznej oraz 5 terapeutek zajęciowych, które wspierać będą uczestników zakwalifikowanych do grupy czytelniczej.

Cieszymy się, że do naszego polskiego teamu HOMESIDE dołączyła tak doświadczona i zaangażowana w terapię osób z demencją grupa.

Dnia 12 stycznia 2020 roku o godz. 10.00

w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie

przy ul. św. Anny 11

zostanie odprawiona Msza Święta w piątą rocznicę śmierci

Ś+P Prof. dr hab. med. Olgierda Smoleńskiego

o czym zawiadamia Żona z Rodziną

Czytaj więcej...