15 maja 2018, nakładem Wydawnictwa Lekarskiego PZWL ukaże się podręcznik pod tytułem „Sprawny Senior – jak być aktywnym mimo problemów zdrowotnych”, przygotowany przez pracujące w Katedrze Terapii Zajęciowej, dr Annę Bukowską i dr Katarzynę Filar-Mierzwę. W książce omówione zostały najczęstsze problemy wynikające z procesów starzenia się i współistniejących chorób wieku starszego, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń neurologicznych, kardiologicznych oraz urologicznych. Opisane zostały także, wynikające ze starzenia się, zmiany na poziomie ruchowym i poznawczym. Książka przedstawia praktyczne porady i ćwiczenia dotyczące radzenia sobie z omawianymi zagadnieniami oraz liczne ryciny ilustrujące proponowane aktywności, wraz ze szczegółowym opisem. Publikacja stworzona z myślą o osobach zawodowo pracujących na rzecz seniorów i terapeutach związanych z tematyką usprawniania osób w wieku starszym.

 

Gratulujemy dr Joannie Stożek z Zakładu Rehabilitacji w Neurologii i Psychiatrii, mgr Szymonowi Podsiadło, mgr Izabeli Staszczak-Gawełda i mgr Annie Dziechciarczyk - absolwentom i studentom studiów doktoranckich oraz całemu zespołowi, najlepszej pracy plakatowej na Kongresie Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz Zjeździe Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Praca dotyczyła wpływu tańca na równowagę, chód, czynności ruchowe i jakość życia osób z chorobą Parkinsona.  

Załączniki:
Pobierz plik (Dyplom.pdf)Dyplom.pdf[ ]983 kB

W dniach 12.03 – 16.03.2018 roku pracownice Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie: dr hab. Aneta Bac, dr Katarzyna Filar – Mierzwa, dr Paulina Aleksander – Szymanowicz oraz dr Aleksandra Kulis odwiedziły Universidad de Malaga w ramach programu Erasmus +.

Podczas pobytu w Hiszpanii pracownice brały udział w dyskusjach na temat planów i programów studiów z zakresu terapii zajęciowej, wizytowały pawilony dydaktyczne, laboratoria i pracownie badawcze Uniwersytetu, zwiedzały placówki szpitalne, brały udział w mini konferencji z zakresu terapii zajęciowej oraz wygłosiły wykłady przedstawiające zarówno stan terapii zajęciowej w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, jak również wyniki badań własnych z zakresu terapii zajęciowej.

Z przyjemnością informujemy, że Rada Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na posiedzeniu w dniu 21 marca 2018 r. podjęła uchwałę o nadaniu dr n. med. Anecie Teległów stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze fizycznej. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów ! 

Poniżej prezentujemy wykład Pana Profesora Marka Pokutyckiego, wygłoszony podczas uroczystości rozdania dyplomów absolwentom Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w dniu 26 września 2015 r. Z uwagi na nieobecność wielu absolwentów, postanowiliśmy za zgodą Pana Profesora, udostępnić wykład na naszej stronie internetowej.

Wykład jest pełen refleksji i zadumy. Jeżeli masz kilkanaście minut czasu, aby go przeczytać w spokoju to kliknij "Czytaj więcej...", jeżeli w tej chwili się spieszysz i nie masz czasu zostaw to sobie na później.

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy wszystkich do zwiedzenia wystawy rysunku Pana dr hab. Marka Pokutyckiego – kierownika Zakładu Teoretycznych Podstaw Terapii Zajęciowej Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie. Wystawa odbywa się od 14 maja do 21 czerwca 2015 r. w Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 18.

Więcej na temat sylwetki artysty i wystawy z załączniku i na stronie http://www.bwa.rzeszow.pl

Załączniki:
Pobierz plik (Wystawa rysunku Marka Pokutyckiego.pdf)Wystawa rysunku Marka Pokutyckiego.pdf[ ]1983 kB