Harmonogram sesji egzaminacyjnej na studiach stacjonarnych

semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020 dla kierunku:

"Karta przedmiotu" dostępna na stronie http://syllabus.awf.krakow.pl

Informacje dotyczące składania pracy licencjackiej i magisterskiej

UWAGA

Studenci składający pracę magisterską lub licencjacką zobowiązani są dostarczyć potwierdzenie wpłaty za dyplom w kwocie 60 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto indywidualne studenta według umowy i dowód wpłaty dostarczyć w momencie składania pracy do Dziekanatu.