95 mln zł dofinansowania na przełomowe prace badawczo-rozwojowe mogą zdobyć naukowcy i firmy w uruchomionych konkursach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Czas na składanie wniosków mija 15 stycznia 2018 r. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

https://www.fnp.org.pl/team-building-kolejne-konkursy-na-granty-zespolowe-juz-otwarte/

Adresatami konkursu są młodzi naukowcy, którzy w momencie składania wniosku są: 1) zatrudnionymi w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania pracownikami naukowymi naukowo-dydaktycznymi lub badawczo-technicznymi, 2) uczestnikami studiów doktoranckich. W ramach programu, środki finansowe przeznaczone na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu, w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych, przyznawane są jednostkom naukowym

Wsparcie jest udzielane we wszystkich dziedzinach nauki. 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/mobilnosc-plus-wzor-umowy-do-v-edycji-konkursu.html

 

Do 4 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Celem konkursu jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Budżet konkursu wynosi 6 mln zł. Pojedynczy projekt może uzyskać finansowanie do 350 000 zł.

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-mnisw-wsparcie-uniwersytetow-trzeciego-wieku.html

Rozpoczęty 4 maja 2017 r. konkurs Narodowego Centrum Nauki pn. Miniatura 1 cieszy się tak dużą popularnością, że już dziś wiadomo, że w jego ramach w 2018 r. prowadzony będzie kolejny nabór wniosków.  Duże zainteresowanie spowodowało jednak, że bliski wyczerpania jest budżet konkursu Miniatura 1 na 2017 r. NCN informuje, że w związku z tym nabór wniosków może zostać zakończony wcześniej, niż planowany 31 grudnia 2017 r.

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-11-03-informacja-dla-wnioskodawcow-miniatura1

Do 30 listopada 2017 r. trwa  drugi nabór pomysłów do projektu "Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra" Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych, czyli osób wymagających stałej opieki ze względu na swój stan zdrowia, osób starszych i ich opiekunów. W ramach konkursu można otrzymać bezzwrotny grant w wysokości 50 000 zł. Pomysł na innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej.

http://inkubatorwielkichjutra.pl/rusza-drugi-nabor-pomyslow/