Pozostali pracownicy Zakładu Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej

Zakład Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej

Udział w konferencjach

 

dr med. Jacek Głodzik

 • Płonka M., Kowal M.,  Suder A., Bielański W., Dobrzańska M., Kamińska A., Głodzik J., Jagielski P., Piórecka B., Schlegel-Zawadzka M.: Puberty and Relationship between Serum Leptin Levels and Body Composition in Adolescent Sportswomen (sesja plenarna). Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, Kazimierz Dolny 26‑28.04.2007.
 • Wiesław Chwała, Jacek Głodzik, Marek Pieniążek: Movement pattern of the upper extremities during vacuuming and ironing as a manifestation of work ergonomics. (sesja plenarna). Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, Kazimierz Dolny 26‑28.04.2007.
 • Marchewka A., Głodzik J., Aleksander P.: Tourist activity of mentally handicapped people. (sesja plakatowa). Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, Kazimierz Dolny 26‑28.04.2007.
 • Głodzik J., Marchewka A., Chwała W., Skura A., Mirek E., Szpanowska-Wohn A.: Period of work and problems in low back pain (sesja plakatowa). Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, Kazimierz Dolny 26‑28.04.2007.
 • Piórecka B., Jagielski P., Zawirska J., Płonka M., Kowal M., Suder A., Głodzik J., Bielański W., Kościuk T., Schlegel-Zawadzka M.: Neutrition and family backgroung in developing obesity in girls aged 9-16 from the kraków region with respect to physical activity levels, preliminary research (sesja plakatowa). Workshop European Childhood Obesity Group ECOG, Rzeszów, 1-3.06.2006.
 • Płonka M., Suder A., Kowal M., Bielański W., Dobrzańska M., Kamińska M., Głodzik J., Jagielski P., Piórecka B., Schlegel-Zawadzka M., Brzozowska I.: Lepton concentration in relation to abdominal adiposity and body fatness in girls at puberty age (sesja plakatowa). Workshop European Childhood Obesity Group ECOG, Rzeszów, 1‑3.06.2006.
 • V Sympozjum Naukowe: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, Kazimierz Dolny, 22-24.04.2010.
 • VII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Wrocław, 28-30.05.2010.

dr Katarzyna Chojak-Fijałka

 • J. Bielatowicz, K.Nowak, K. Chojak-Fijałka, O. Smoleński: Ocena wydolności fizycznej, możliwości funkcjonalnych i jakości żucia pacjentów przewlekle dializowanych otrzewnowo. X Krakowskie Dni Dializoterapii 6-8 września 2012r.
 • K. Chojak-Fijałka, O. Smoleński: Rehabilitacja ruchowa dorosłych pacjentów dializowanych otrzewnowo – dotychczasowa doświadczenia – referat. Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa "Rehabilitacja w XXI wieku"; Kraków 23 – 25.02.2012r.
 • O. Smoleński, K. Chojak-Fijałka: „Rehabilitacja chorych dializowanych otrzewnowo” – referat. VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Baxter, Mrągowo 7-10.05.2011r.
 • K. Chojak-Fijałka: „Trening fizyczny podczas hemodializy – przegląd piśmiennictwa” – referat. IX Krakowskie Dni Dializoterapii, Konferencja Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Kraków 2-4.09.2010r
 • Chojak-Fijałka K., Smoleński O.: Wyniki sześciomiesięcznej rehabilitacji chorych hemodializowanych (sesja plenarna). II Forum Lekarzy WSS im. L. Rydygiera w Krakowie, Konferencja Szkoleniowa, Kraków 03.04.2007.
 • Chojak-Fijałka K., Smoleński O.: Skuteczność treningu fizycznego u pacjentów przewlekle hemodializowanych z powodu schyłkowej niewydolności nerek (sesja plakatowa). XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Kraków 22 24.09.2006.
 • Chojak-Fijałka K., Smoleński O.: Rehabilitacja chorych hemodializowanych – wyniki badań własnych (sesja plenarna). VII Krakowskie Dni Dializoterapii, Kraków 7 9.09.2006.
 • Smoleński O., Chojak-Fijałka K.: Rehabilitacja Przewlekle Dializowanych (sesja plenarna). 3 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Nefrologia Praktyczna”, Zakopane 14 16.01.2005.
 • Chojak-Fijałka K.: Trening fizyczny a wybrane aspekty wydolności fizycznej i jakości życia związanej ze zdrowiem pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek” (sesja plenarna). VI Krakowskie Dni Dializoterapii, Kraków 3-5.09.2004.
 • Chojak-Fijałka K., Smoleński O.: Efekty 6-miesięcznego treningu fizycznego w czasie leczenia hemodializą chorych ze schyłkową niewydolnością nerek (sesja plakatowa). VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Białystok 2-5.06.2004.

dr Sylwia Mętel

 • Mętel S.: Wpływ ćwiczeń sensomotorycznych na sprawność funkcjonalną i samoocenę jakości życia u  osób w wieku starszym. VII Interdyscyplinarny Kongres Naukowy: Upadki u osób po 65 roku życia jako istotny problem medyczny i społeczny. Warszawa, 14-15 grudnia 2007.
 • Mętel. S., A. Milert A.:Możliwości wykorzystania systemów ćwiczeń fizycznych w profilaktyce upadków osób starszych. Sesja plakatowa II Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, Kraków 11-13 październik 2007
 • Possibilities of using exercise movement techniques in prevention of falls of eldery people Poster Session on IInd Cental European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis, Krakow, 11-13 October 2007
 • Jasiak–Tyrkalska B., Mętel S.: Wpływ treningu fizycznego na sprawność funkcjonalną oraz jakość życia osób starszych. Effects of exercise training on physical performance and quality of life of elderly people. Sesja plakatowa XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Kraków 22-24 września 2006. Streszczenie w Rehabilitacja Medyczna 2006; 10: Nr  specjalny str. 84
 • Mętel S., Milert A., Drozd A., Szczygieł A. Zastosowanie testu Functional Reach w ocenie równowagi osób starszych zamieszkałych w środowisku domowym praca w sesji plakatowej  III Środkowoeuropejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy w Krakowie, 24-26.09.2009
 • Mętel S., Milert A.,Szczygieł A., Drozd A.,, Kwiatkowska A., Krzemińska M. Wpływ 6-miesięcznego treningu sensomotorycznego na sprawność funkcjonalną osób w wieku starszym. 1st Interantional Conference Theory and Practise of Adapted Physical Activity, 16 th of September 2009. Warsaw
 • Mętel S., Kwiatkowska A., Milert A., Szczygieł A.; Wpływ uczestnictwa w 6-miesięcznym  programie ćwiczeń sensomotorycznych na siłę mięśni kończyn dolnych u osób starszych z przewlekłym bólem krzyża. Influence of participation in a 6-month program of sensomotoric exercises on lower limbs muscle strength in elderly patients with chronic low back pain. Praca otrzymała wyróżnienie w sesji plakatowej podczas VII Międzynarodowych Dni Fizjoterapii we Wrocławiu  28-30.05.2010.
 • Mętel S., MilertA., Szczygieł E.,  SzczygiełA. :Wpływ treningu sensomotorycznego na dystrybucję nacisku masy ciała  u osób starszych z przewlekłym bólem krzyża The influence on sensomotoric training on weight body pressure distribution in the elderly people with low back pain. VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „ Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej”. Łódź 23-25.09.2010
 • Doniec M., Mętel S., MilertA., SzczygiełA.: Ocena równowagi ciała testem FSST u starszych mieszkańców Krakowa uczestniczących w treningu sensomotorycznym oraz seniorów niećwiczących z terenów wiejskich. Body balance assessment using FSST test of elderly inhabitants of Cracow who participated in sensomotoric training and nonexercising seniors living in rural area. VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „ Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej”. Łódź 23-25.09.2010
 • Fiutowska J., Mętel S., MilertA., SzczygiełA.: Porównanie sprawności funkcjonalnej osób starszych aktywnych i nieaktywnych fizycznie testem Fullerton. The functional performance comparison of the physically active and inactive elderly people using Fullerton Functional Performance Test. VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „ Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej”. Łódź 23-25.09.2010
 • Mętel S. Ćwiczenia sensomotoryczne. III Międzynarodowe Dni Rehabilitacji  Rzeszów 3-4 marca 2011. Potrzeby i standardy rehabilitacji w chorobach i po urazach ośrodkowego układu nerwowego.
 • Horst R., Maicki T., Mętel S., Trąbka R. Metoda N.A.P. (Neuromuscular skeletal plasticity) – nowoczesna kinezyterapia bolesnego barku. III Międzynarodowe Dni Rehabilitacji  Rzeszów 3-4 marca 2011. Potrzeby i standardy rehabilitacji w chorobach i po urazach ośrodkowego układu nerwowego. Mętel S., GruchałaA., Szczygieł E.: Wpływ uczestnictwa w regularnym treningu zdrowotnym na zdolność koncentracji oraz sprawność funkcjonalną starszych kobiet. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krakowskie Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo”. 13-14 czerwca 2011
 • Horst R., Mętel S., Trąbka R., Szwarczyk W., Maicki T.: Implication for vestibular stimulation in N.A.P.-treatment of osteoporosis and reducing risk of falling. IV Środkowoeuropejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, 29 wrzesień  -1 październik 2011
 • Mętel S., Motyka P., Milert A., Szczygieł A., Głodzik: J. : Wpływ treningu sensomotorycznego na kształtowanie gibkości starszych kobiet. II Międzynarodowa Konferencja Adaptowanej Aktywności Fizycznej. 26.10.2011, Warszawa
 • Mętel S. Heber J., Horst R., Maicki T. Nerwowo mięśniowa i stawowo-szkieletowa plastyczność (Terapia N.A.P.) w przywracaniu zdolności schodzenia po schodach po złamaniu dystalnej części kości strzałkowej. Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie "Rehabilitacja w XXI wieku”. 23-25.02.2012.

dr Grzegorz Głąb

 • II Ogólnopolska Ekspres Konferencja nt. „Czynności Zawodowe Trenera” 26 czerwiec 1999 r. Kraków. (organizator: Zakład Sportów Walki AWF Kraków). Piekarz A., Głąb G., Sterkowicz S. Postępowanie fizykoterapeutyczne z uwzględnieniem rodzaju uszkodzeń ciała u judoków.
 • VIII Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji nt. „Problemy rehabilitacji w chorobach metabolicznych”. 29-30 wrzesień 2000 r. Gdańsk. (Organizator: Polskie Towarzystwo Rehabilitacji). Głąb G., Gołąbek I., Malczewska-Malec M., Jaśkiewicz J., Kieć-Dembińska A. Wpływ diety i wysiłku fizycznego na wydolność fizyczną u kobiet z nadwagą – badania pilotażowe.
 • 3rd World Congress on Prevention of Diabetes and its Complications. Hong Kong 9.09-01.10. 2002. Z. Szybiński, A. Gilis-Januszewska. M. Szurkowska, G. Głąb Prevention of Type 2 Diabetes by Life Style Modification is Possible
 • 9 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Łódź 22 – 25 maj 2003. Gilis-Januszewska A., Szurkowska M., Głąb G., Szybiński Z., Spodaryk K. Wpływ diety i aktywności fizycznej na insulinemię u pacjentów z noworozpoznaną cukrzyca 2 typu.
 • 9 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Łódź 22 – 25 maj 2003. Gilis-Januszewska A., Szurkowska M., Głąb G., Szybiński K., Szybiński Z., Spodaryk K., Urbanik A. Wpływ zmiany dystrybucji tkanki tłuszczowej brzusznej towarzyszącej redukcji masy ciała na poziom glikemii i insulinemii u pacjentów z noworozpoznaną cukrzycą 2 typu.
 • XXIII Ogólnopolskie Seminarium. Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych. Kraków 2009. Głąb G., Działek A. Wpływ diety i wysiłku fizycznego na parametry lipidowe u kobiet z otyłością
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość Życia -  aspekty turystyczne i rekreacyjne”. Głąb G. Kulis A. Wpływ ćwiczeń rekreacyjnych w wodzie na wybrane aspekty jakości życia u osób otyłych
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość Życia -  aspekty turystyczne i rekreacyjne”. Kulis A., Chitryniewicz J., Głąb G. Formy rekreacji ruchowej wybierane przez kobiety w ciąży
 • 22nd Iranian Physiotherapy Congress. Teheran 05. 05. 2011. Glab G. Magnetic Fidel therapy workshop.
 • 22nd Iranian Physiotherapy Congress. Teheran 05. 05. 2011. Glab G. Laser therapy workshop.
 • 12-th International Conference of Sport Kinetics. 22-24 September 2011, Cracow, Poland. Głąb G., Cempla J., Maciejczyk M., Gilis-Januszewska A., Piwońska B. Changes in aerobic capacity in newly diagnosed women with glucose metabolism disturbances and with simple obesity after 12-week low calorie diet and standardized training program
 • 12-th International Conference of Sport Kinetics. 22-24 September 2011, Cracow, Poland. Głąb G., Ulfik J. Injury incidence in top-level polish gymnasts with regard of causes of tissue damage in athletes’ opinion. – prezentacja ustna
 • 23rd Iranian Physiotherapy Congress. Shiraz 17. 05. 2012. Glab G. Magnetic Fidel therapy workshop.
 • 23rd Iranian Physiotherapy Congress. Shiraz 18. 05. 2012. Glab G. Laser therapy workshop.
 • Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie "Rehabilitacja w XXI wieku" 23-25.02.2012 Kraków. Głąb G. Wpływ standaryzowanego treningu fizycznego na insulinoodporność tkanek u otyłych kobiet z nowo rozpoznanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej – prezentacja ustna.